Nafaka Türleri Nelerdir? Tedbir Nafakası Nedir?

Nafaka Türleri Nelerdir? Tedbir Nafakası Nedir?

Nafaka Türleri Nelerdir? Tedbir Nafakası Nedir?

Nafaka bir kişinin boşanma davası sonucunda eşine ve çocuğuna ödediği paradır. 

Nafaka çok eski zamanlardan beri süregelen bir uygulamadır ve boşanma davası sonuçlanana kadar yoksulluğa düşen kişiye tedbir nafakası adlı bir nafaka ödenir. 

Dava sonuçlandıktan sonra ise nafakalar yoksulluğa düşen eşe ödenen yoksulluk nafakası, çocuğun velayetini almayan kişinin ödediği iştirak nafakası olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır. 

Nafaka türleri nelerdir? tedbir nafakası ve şartları ve diğer nafakalar ve şartları nelerdir merak ediyorsanız daha ayrıntılı bilgiler alt başlıklarda yer almaktadır. 

Nafaka hususunda ise ne kadar ödeneceği konusunda net bir sınır yoktur ve kişilerin ekonomik durumlarına göre belirlenir yani nafaka süresi ise nafaka alan kişinin maddi sıkıntısı geçene kadar, başka biriyle evlenene kadar veya ölene kadar devam etmektedir. 

Genel olarak kişiye nafaka bağlanmasının iki şartı vardır; bunlardan birincisi boşanma gerçekleştikten sonra kişinin yoksulluğa düşecek olması ve nafaka isteyen kişinin ağır bir kusurunun olmaması. 

Ağır kusur olarak aldatma, zina gibi olaylar mevcut ise nafaka almak zor hatta imkansız hale gelecektir. 

Bir diğer konu ise nafaka alabilmek için evliliğin ne kadar sürmesi gerektiğidir ve bu hususta da belli bir sınır yoktur. Evlilik bir hafta dahi sürecek olsa nafaka alınabilir. 

Belli durumlarda nafaka kaldırılabilir veya nafaka kaldırılması için davalar açılabilir. 

Eğer nafaka alan kişi başka biriyle evlenirse nafaka direkt olarak kalkar ancak nafaka alabilmek için resmi olarak evlenmeyip evlilik hayatı yaşanması durumunda nafaka ödeyen taraf dava açar ve nafaka kesilir. 

Bazı durumlarda ise nafaka artırımı veya azaltılması yapılabilir ve kişilerin maddi durumuna bakarak bu konuya hakim karar verir. Nafaka türleri üç şekilde olmaktadır. 

Bunlar Tedbir Nafakası, Yoksuluk Nafakası ve Yardım Nafakası olarak adlandırılır ve Adana boşanma avukatı olarak tanınan avukatımız, Avukat Ceren Sümer Cilli nafaka ile ilgili hukuki sorunlar hakkında uzmandır. 

Her müvekkilin en iyi boşanma avukatıyla yola çıkmak ister ve bu dava için önemlidir.

Tedbir Nafakası Nedir? Tedbir Nafakası Şartları Nelerdir?

Tedbir nafakası Medeni Kanun'da yer alan 169. maddesinde düzenlenmiştir ve bu maddeye göre hakim boşanma durumu yaşandığında eşlerin ve çocukların bakım, geçim ve korunmaları ile ilgili gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

Hakim dava sürecinde biri yoksulluğa düşecek olan kişi diğeri ise çocuklar olmak üzere iki taraf için nafakaya hükmetmektedir. 

Medeni Kanun'da yer alan maddeden de anlaşılacağı üzere nafaka konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamıştır. Hangi taraf yoksulluğa düşecek ise nafaka o tarafa verilir. 

Boşanma davası sürerken hakim tedbirden çocukların yanında bırakılan tarafa diğer eşin çocukların bakımı için ne kadar nafaka vereceğini dava sürecinde tedbirden belirler.

Dava sürerken yoksulluğa düşecek olan taraf için ve çocukların verildiği taraf için, nafaka alan tarafın yoksulluğa düşmesini engellemek için ödenen bu nafakaya tedbir nafakası denir. 

Tedbir nafakası eşlerin boşanma süresince de birbirlerine olan sorumluluklarının devam etmesi sebebiyle hükmedilen bir nafakadır. 

Bu nedenle boşanma davasını açan tarafa ve kusur oranına bakılmadan sadece iki tarafın da maddi gücü gözetilerek diğer eşe nafaka vermesi gerektiği hükmedilir. 

Tedbir nafakasının süresi ise boşanma davası başlangıcından boşanma davası sonuçlanıncaya kadardır. 

Dava kesinleşince tedbir nafakası da sona erer ve tedbir nafakasının takibi, ara karar ile verilmesi sebebiyle ilamsız icra yoluyla yapılır ve tedbir nafakası davanın açıldığı tarihten itibaren geçerli olur ve nafakanın miktarı hakimce belirlenir. 

Tedbir nafakasına faiz işletilirken muaccel tarihi olarak nafakanın hükmedildiği ara karar tarihi esas alınır. 

Tedbir nafakası ödenmemesi 344. Madde 5358 sayılı kanun ile suç olmaktan çıkarılmıştır. Normalde tedbir nafakası ödenmemesi durumunda verilen tazyik hapsi verilmeyecektir. 

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Medeni Kanun'un 175 ve devamı maddelerince yoksuluk nafakası ve şartları düzenlenmiştir. 

Bu maddede boşanma sebebi ile geçim zorluğu olan tarafın, kusurunun daha fazla olmaması koşuluyla; maddi imkanları daha geniş olan taraftan, süresiz ve her ay belli miktarda nafaka alabileceği söylenir. 

Ayrıca nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı da belirtilir ve mahkemede yoksulluk nafakası hakkında karar verilmesi için öncelikle taraflardan biri talepte bulunur. 

Mahkeme talep dışında yoksulluk nafakasına hükmetmez ve yoksulluk nafakası için öncelikle taraflardan birinin geçim sıkıntısı çekecek olması gerekir. 

Yoksulluk kavramı ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından; genel olarak yeme, barınma, sağlık, giyinme ve eğitim gibi bireyin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak belirtilmiştir. 

Burada belirtilen temel ihtiyaçları karşılayamayacak kişi için yoksulluk nafakası ödenmelidir. 

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası ve şartları da yine Medeni Kanun tarafından belirlenmiştir ve medeni Kanun'da yer alan 182. maddede bu nafakanın dayanağı yer almaktadır. 

Buna göre çocuğun velayeti bırakılmayan eşin, çocuğun giderlerine gücü imkanında katılması gerekmektedir çünkü çocuğun masraflarını her iki tarafta bölüşmesidir.

İştirak nafakası çocuğun verildiği eşe verilen nafakadır. İştirak nafakası için talep şart değildir. 

Talep olmaksızın da iştirak nafakasına hakim hükmedebilir ve Tedbir nafakası olduğu gibi iştirak nafakasına da eşlerin kusuru göz önünde bulundurulmaz. 

Çünkü burada asıl mevzu çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır ve bu nafakanın amacı çocuğun bakım, barınma, eğitim gibi giderlerine velayeti almayan tarafında maddi olarak destek sağlamasıdır. 

Daha öncesinde tedbir nafakası adı altında çocuk için ödenen nafaka, boşanma sürecinin kesinleşmesi ile beraber iştirak nafakası adı altında ödenmeye başlar.

Hakim nafaka miktarını belirlemenin dışında her yıl ekonomik alım gücüne bakarak nafaka miktarını arttırabilir ve bunun dışında da iştirak nafakası arttırma davaları nafakayı alan kişi tarafınca açılabilir. 

İştirak nafakası çocuk 18 yaşını doldurana kadar ödenir ancak liseden sonra çocuğun eğitim hayatı hala devam ediyorsa nafaka da devam eder. 

İştirak nafakası belirli şartlar altında kesilebilir ve ödemede bu şekilde gerçekleşir.

Bu şartlar nafaka ödeyenin ölmesi, çocuğun evlenmesi veya 18 yaşını doldurduktan sonra eğitime devam etmemesidir ve bunun dışında da velayet değişimi olursa talep halinde iştirak nafakası kaldırılabilir. 

Eğer iştirak nafakasının ödenmeme durumu olursa cebri icra ile tahsil edilebilir ve nafaka borçlusunun menkul ya da gayrimenkullerinin icra yolu ile satışlarının sonucunda satış parasından nafaka ödenir. 

Yardım Nafakası Nedir?

Kardeşlerin birbirinden yardım isteyebilmesi için nafaka istenecek kişinin refah içinde yaşaması gereklidir.

Refah içinde yaşamak ise sanıldığının aksine üst düzey bir zenginliğin olması değildir. 

Refah içinde yaşamaktan kastedilen ise eşinin ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve herhangi bir yardım durumunda sıkıntıya düşmeyecek olmaktır. 

Ayrıca nafaka istenecek kardeş ile ana veya babadan sadece biri de ortak olabilir illa ki ikisinin de bir olması şartı aranmamaktadır. 

Yardım nafakası yalnızca belirlenen hısımlardan istenebilir. Bunun dışında amca, hala, dayı, teyze gibi kişilerden istenmesi söz konusu değildir. 

18 yaşını doldurmuş ancak üniversite okuyan veya sınava hazırlanan öğrenciler de bu talepte bulunabilmektedir ve bunun dışında yoksulluk nafakası alan kimse aldığı nafaka ile geçimini sağlamakta zorluk yaşıyorsa bir de yardım nafakası açabilir. 

Ancak bu konuda yoksulluk nafakasından aldığı miktar önemlidir ve yardım nafakası buna göre belirlenir.

Nafaka talebinde bulunacak kişinin tavrı önemlidir ve saygı çerçevesinde davranışlarda bulunmayan ve karşı tarafa hakaret, şiddet içerikli tavırlar sergileyen kimse yardım nafakası alamaz. 

Yardım nafakası miktarı da diğer nafakalar da olduğu gibi iki tarafın da maddi imkanları gözetilerek belirlenir ve nafakayı alacak kişinin geçimini sağlaması ve nafaka verecek kişinin maddi imkanları önemlidir. 

Yine diğer nafakalarda olduğu gibi artırılması, azaltılması ve kaldırılması söz konusu olabilir. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=48082

Diğer Makaleler

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

Ses Kaydı Mahkemede Delil Olarak Geçerli Olur Mu?

Tebligat Nedir? Tebligat Gelince Ne Yapılmalıdır?

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Adana Boşanma Avukatı

Adana Avukat Ceren Sümer Cilli


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları