Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

........

 

DAVACILAR:1-......................

 

2-------------------

 

VEKİLİ:Av....................

 

DAVALILAR:1-.....................

 

2-.....................

 

3-......NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA KONUSU:Nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkiller....ve ........ karı koca olup 1994 yılında evlenmiştir. Müvekkillerin bu evliliğinden 1995 tarihinde ....... isimli oğulları dünyaya gelmiştir. Ancak bir süre sonra müvekkiller arasında ciddi anlaşmazlıklar baş göstermeye başlamış ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bunun üzerine taraflar 2000 yılında boşanmıştır.

Müvekkiller her ne kadar boşansalar da gerek ortak bir çocuklarının olması gerekse de müvekkilimiz ..............ın sürekli barışma girişiminde bulunması gibi sebeplerle bir süre sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamış ve resmiyette boşanmış olarak görünseler de evlilik birliği içinde birlikte olmaya devam etmişlerdir. Taraflar kesintili de olsa birlikte yaşamaya devam ettiklerinden müvekkil Selda eşinden yeniden hamile kalmış ve ........yılında ........... Hastanesi’nde bu dava ile anne-baba kaydının düzeltilmesi istenen küçük ........'ı dünyaya getirmiştir.

Eşi ............ ile olan ailevi sorunları halen devam eden ve müvekkilimiz o dönemde küçük ........'a daha iyi bir gelecek sağlamak ve anne baba olarak resmi nikahlı olmamaları nedeniyle küçük ......... müvekkilimiz ...............'ın erkek kardeşi ........... ve eşi ............’ın çocuğu olarak nüfusa kaydettirmişlerdir. Gerçekte davacıların kendi çocukları olan ........ tüm bakım ve iaşesi de gerçek annesi olan müvekkiller tarafından yerine getirilmiştir.Küçük .............bugüne kadar daima gerçek ailesi ile birlikte yaşamış ve onlar tarafından büyütülmüştür.

 

 

Bu hususta bilahare bildireceğimiz tanıklarımız küçük ........’ı doğuran kişinin gerçek annesi ......... babasının ise ........... olduğunu ve yıllardır aynı evde birlikte yaşadıklarını ayrıca ifade edeceklerdir.

 

 

Küçük ............ doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldiğinden hali hazırda görme engelliler okuluna gitmekte ve özellikle okul yaşantısı bu durumdan ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir.

 

İzah ettiğimiz üzere halihazırdaki nüfus kayıtları gerçeğe aykırı olup küçük .........’ın gerçek anne ve babası olan müvekkillerimiz hanesine kaydının yapılması için iş bu davanın ikame edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

2002 yılında küçük .........’ın müvekkil ........... tarafından ..........Hastanesi'nde dünyada getirildiğine dair ..........Hastanesi arşiv kayıtlarından doğuma dair evrakların Sayın Mahkemeniz kanalı ile istenmesini talep ederiz.

 

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanıklar (Tanık isim ve adresleri bilahare bildirilecektir), doğuma ilişkin hastane kayıtları, gerekli görüldüğü takdirde tıbbi araştırma ve testler,sair tüm yasal deliller.

 

HUKUKİ NEDENLER : TMK. ,Nüfus Kanunu ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile,

........’ın anne ve babası olarak görünen ..... ve ......’ın anne baba hanesinden kaydının silinerek nüfus kaydının düzeltilerek iptali ile,

 

Gerçek anne ve babası olan .......ve ........’ın nüfus hanelerine taşınmasına ve bu şekilde küçük ............’ın nüfus kaydının düzeltilmesine, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz .

 

 

Davacılar Vekili

Av.

 

 

Ek:Onaylı Vekaletname.

Nüfus kayıt örneği.

*******************************

Diğer Makaleler

Tebligat Nedir? Tebligat Gelince Ne Yapılmalıdır?

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Adana Boşanma Avukatı

Adana Avukat Ceren Sümer Cilli


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları