Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanları

Yargıtay, Danıştay ve Temyiz Duruşmalarına katılma ve diğer hukuki faaliyet gösterdiğimiz alanlara buradan ulaşabilir siniz.Aile Hukuku, İcra İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, İş ve Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, social Güvenlik Hukuku, Tazminat Hukuku Başta olmak üzere faaliyet alanları aşağıda sunulmuştur.

Aile Hukuku

Boşanma Davaları, Nafaka ve Velayet Davaları, Mal Rejimi ile ilgili Aile Hukuku

Devamını Oku    Shape Shape

İcra ve İflas Hukuku

İcra takipleri, İhtiyati haciz ve itiraz, Menfi tespit ve borca itirazlar

Devamını Oku    Shape Shape

Borçlar Hukuku

Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları, Tahliye davaları Kira tespiti

Devamını Oku    Shape Shape

Ticaret Hukuku

Şirket ana sözleşmeleri, Ana sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımı

Devamını Oku    Shape Shape

Miras Hukuku

Mirasçılık belgesi, İzale-i şuyu davaları, Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi

Devamını Oku    Shape Shape

Gayrimenkul - Eşya Hukuku

Tapu iptal davaları, Tapu iptali ve tescili, Şuf’a davaları, Ecrimisil davaları

Devamını Oku    Shape Shape

İdari Hukuku

İptal davaları, Tam yargı davaları, Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

Devamını Oku    Shape Shape

İş Hukuku

İptal davaları, Tam yargı davaları, Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

Devamını Oku    Shape Shape