İş Hukuku

İş Hukuku


İş Kanunu iş ilişkisi içerisinde işveren ve işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmesi işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin ise ücret ödemeyi toplenmesini düzenleyen bir sözleşmedir.

İş hukuku kapsamında görülen ihtilaflar çok çeşitli olmakla birlikte, uygulamada sıklıkla belirsiz süreli sözleşmelerin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi ve işveren tarafından feshin geçersiz olması halinde işe iade davası ve tazminat davaları şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Ofisimiz iş sözleşmeleri kapsamında işçilerin haksız fesih halinde özlük haklarının talep edilmesine yönelik tazminat davalarının ve işe iade davalarının açılması, işveren tarafından feshin kötü niyetli yapılması halinde kötü niyet tazminatı talep edilmesi hizmetlerinin yanı sıra İş Kanununun ihlali nedeniyle işverenlere kesilen para cezalarına itiraz davaları başta olmak üzere, işverenlerin hukuki ihtiyaçlarına da karşılık vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında hizmet verilen davalar ve işlemler

 • Hizmet Tespiti davaları
 • Kıdem ve ihbar Tazminatı davaları
 • İşçilik ücret alacağı davaları
 • İzin ücreti, fazla mesai,kasa tazminatı ve sosyal haklardan kaynaklı alacak davaları
 • İzin ücreti, fazla mesai,kasa tazminatı ve sosyal haklardan kaynaklı alacak davaları
 • İş kazası ve meslek hastalığı davaları
 • İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat
 • İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler ve anlaşmalar
 • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların anlaşma ve dava yoluyla çözümü
 • İş ve Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
 • İşçi alma ve işten çıkarma sürecinin yürütülmesi