Boşanma Davaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Davaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Davaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular oldukça fazladır ve bu tip davalar çiftler arasında büyük bir soru işaretleri ile dolu olan bir dava türüdür.

Resmi bir nikah ile evlenme akdini yerine getiren çiftlerin çeşitli nedenlerden dolayı boşanmaya karar vermesi ile birlikte resmi anlamda boşanma süreci ilgili mahkemeler kanalı ile yerine getiriliyor.

Boşanma davaları öncesinde çiftlerin sıkça sordukları sorular mevcut olup, bu sorularak alacakları yanıtlar ile boşanma davası süresince nasıl hareket etmelerine karar veriyorlar.

Çünkü bazı boşanma davaları kolay bir şekilde neticelenirken bazı davalar ise oldukça uzun süreçlerde son bulabiliyor ve bu nedenle boşanma süreci ile sıkça sorulan sorular ve cevapları kişilerin bilgilenmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Dava dilekçeleri de bu bilinmeyen konuların açıklığa kavuşturulması ile hazırlanıyor.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılıyor ve anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler bu dava türü için gerekli şartların ne olacağı konusunda bilgilenmek istiyorlar.

Anlaşmalı boşanmada tarafların her konuda anlaşması ve bu durumu mahkemeye ibraz etmeleri gerekiyor.

Bunun için tarafların her konuda anlaşarak aralarında yapacakları protokolün resmi bir yazıya dönüştürülmesi ve bu resmi evrakın mahkemeye verilmesi ile birlikte anlaşmalı boşanma davası süreci başlamış oluyor. 2022 itibariyle her yıl 97 bin çift boşanmaktadır ve boşanmalar her geçen yıl daha da artmaktadır. Bunun nedenlerinin başında sosyal medyanın yaygınlaşması ve ekonomik problemler gelmektedir.

Anlaşmalı boşanmalar her iki taraf içinde uyuşmazlık durumunun söz konusu olmaması nedeni ile mahkemece tek celsede neticelendirilmektedir.

Mahkeme kararının taraflara tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde temyiz hakları söz konusudur, ancak anlaşmalı boşanmalarda taraflar anlaşmalı oldukları için temyize gitme gereği görmüyorlar.

Çekişmeli Boşanma Davalarının İşleyişi Nasıldır?

Bir diğer boşanma davası türü de çekişmeli boşanma davasıdır, tarafların anlaşamadığı konu ya da konuların mahkeme nezdinde çözülmesini gerektiren bir boşanma davası türüdür.

Çekişmeli boşanmada tarafları anlaşmazlığa düşüren birçok konu olabilir ve bu konuların başında nafaka, çocuk,mal ve mülk paylaşımı gibi konular baş gösterebiliyor.

Boşanma davası için mahkemeye taraflardan birisi ya da her ikisi dilekçe vermesi ile birlikte mahkeme tarafların dilekçelerini inleyerek davanın nasıl bir süreç içerisinde gideceğine karar veriyor.

Çünkü çekişmeli boşanma davaları birden fazla konuya hitap ettiği için mahkeme tarafından bu işlemler bir sıraya konarak işlemler sırası geldikçe duruşmada görüşülüyor.

Boşanma Davalarında Nafaka Miktarı Neye Göre Belirleniyor?

Nafaka nedir ve nasıl belirlenir sorusu müvekkillerin çokça sorduğu bir sorudur ve boşanma davalarında en önemli konulardan birisi de nafaka durumudur.

Çiftler boşanma davası açtıklarında mahkeme her iki tarafından sosyal ve ekonomik durumlarının incelenmesi için kolluk kuvvetlerine talimat veriyor.

Tarafların sosyal ve ekonomik durumları kolluk kuvvetleri tarafından incelendikten sonra bu konuda tutulan tutanaklar mahkemeye gönderiliyor.

Buradaki amaç boşanma davası süresince ve neticesinde tarafların ekonomik durumları göz önüne alınarak taraflardan birini diğer taraf için nafakaya bağlama durumlarını belirlemektir.

Özellikle herhangi bir sigortalı işte çalışmayan kadınların eşlerinden boşanma davası süresince ve neticesinde nafaka aldıkları biliniyor.

Nafakalar çalışan eşin maaş durumları göz önünde bulundurularak maaşının 1/4 oranında nafakaya hüküm veriliyor.

Çalışmayan eşin hayatını idame ettirmesi için dava süresince de tedbir nafakası verilebiliyor.

Çocukların Velayetleri Konusunda Mahkeme Kararını Neye Göre Veriyor?

Boşanma Davaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular içinde en dramatik ve en zor konularından birisi de taraflara ait müşterek çocukların velayetinin kime verileceği konusudur.

Burada gerek anne gerek ise baba olsun mahkeme velayet konusunda bu ikisinden çok çocuklar için en doğru karar ne ise o yönde hüküm veriyor.

Ancak çocukların yaşları, eğitim durumları, yaşayacakları yeni yer ve çevreleri de velayet konusunda mahkeme için önemli konular arasında bulunuyor.

Yeni doğan bir bebek ile 12 yaşına kadar olan çocukların velayetleri genellikle anneye veriliyor. Bundaki ananeden ise bu yaşlardaki çocukların anne sevgisine ve sıcaklığına muhtaç olmasıdır. Ancak bazı istisnai durumlar söz konusudur.

Anne yatalak hasta is eve toplum nezdinde yüz kızartıcı bir suç işlemiş bir kişi ise çocuğun yaşı ne olursa olsun mahkeme çocukların velayetini babaya verebiliyor.

Boşanma Davalarında Avukatlar Önemli Midir?

Boşanma davaları da özellikle çekişmeli boşanma davalarında tarafların birbirlerini suçlaması, iftira atması gibi durumlar söz konusu olmasından dolayı tarafların bir vekil tarafından temsil edilmeleri oldukça önemlidir.

Bu nedenle bu tür boşanma davalarında boşanma avukatlarının önemi yadsınamayacak kadar çoktur. Boşanma davalarında taraflar bir avukat tarafından temsil edilmek istiyorlar ise öncelikle avukatlarına vekalet vermeleri gerekiyor.

Bu vekalet ile birlikte avukatlar dava süresince müvekkillerinin tüm hukuksal işlemlerinde yetki sahibi oluyorlar. İyi bir boşanma avukatı davanın seyrini değiştirebilir.

 

 

Boşanma Davalarında Temyiz Süresi Ne Kadardır?

Boşanma Davaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular birçok müvekkilimizin sorduğu sorulardan derlediğimiz bir makaledir.

Boşanma davalarında mahkemelerin vermiş oldukları gerekçeli kararlar taraflar tarafından bir üst mahkemeye itiraz edilebiliyor.

Yerel mahkeme boşanma davasını tüm hatları ile inceledikten sonra kararını veriyor ve bu kararını taraflara ya da avukatlarına tebliğ ediyor.

Boşanma davalarında kararların tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük temyiz yani itiraz süresi mevcuttur. Taraflar bu süre içerisinde itirazlarını yapabiliyorlar.

Bu süreyi kaçırma durumlarında ise mahkeme kararı kesinleşerek yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlar onaylanmış oluyor.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları