Ceza Avukatı Nasıl Olmalıdır? - Avukat Ceren Sümer Cilli

Ceza Avukatı Nasıl Olmalıdır? - Avukat Ceren Sümer Cilli

Ceza Avukatı Nasıl Olmalıdır

Ceza avukatı ağır bir suçla yargılanan sanıkların avukatlığını yapan kişilere denilmektedir. Hukuk literatüründe ceza avukatı gibi bir tanımlama bulunmamaktadır. Halk arasında ceza ile yargılanan kişilerin ceza mahkemesinde ki duruşmaya giren avukatlara ceza avukatı denilmektedir. Halbuki ceza avukatı şeklinde bir avukat dalı bulunmamaktadır. Ceza avukatı şeklinde nitelendirilen avukatların girmiş olduğu pek çok dava türü bulunmaktadır.

Bu avukatlar büyük suç işlemiş ve hukuka aykırı durum davalarına bakmaktadır. Ceza avukatlarına ihtiyaç duyan sanık ve müvekkiller sıklıkla ağır ceza avukatının görevleri nelerdir şeklinde araştırma yapmaktadır. Ceza avukatlarının pek çok görevleri bulunmaktadır. Ceza avukatı toplumda işlenmiş en büyük suçlara ve hukukun en hassas konuları ile ilgilenen kişilere denilmektedir. Her avukat gibi ağır ceza avukatları da avukatı olduğu müvekkillerin savunmasını yapmakla mükelleftir. Ağır ceza avukatı hukukun en önemli avukatlarından biridir. Ceza avukatının diğer avukatları gibi savunma yapması mümkün değildir. Ağır ceza avukatlarının yaptığı savunma şekli daha farklı olabilmektedir. Kişi özgürlüğü ve kişinin tüm haklarını koruyucu bir savunma hazırlamak ağır ceza avukatının en büyük görevlerinden biridir. Ağır cezalar hukukun en hassas noktalarından biridir.

Çünkü diğer dava türleri hukukun daha çok maddi konularını ilgilendirdiği için ağır ceza davaları hukukun genel işleyişini ve kişiyi doğrudan etkilendiğinden dolayı daha kapsamlı ve detaylıdır. Ceza avukatları avukatı olduğu müvekkilini mahkemede hakim karşısında müdafi olarak adlandırılır. Buda savunmanın diğer savunma türlerinden farklı olduğunun en büyük kanıtlarından biri olarak gösterilmektedir. Ceza davaları yönünden uzmanlaşan avukatlar bu davalara bakmaktadır. Durum böyle olunca hukukun detaylı olarak bilinmesi ve araştırılması ceza avukatlarının yükümlülüğüdür. Ceza avukatı müvekkilinin müdahil olduğu davadan beraat ile ayrılması ve beraat durumu söz konusu olmadığı durumlarda ise minimum ceza ile ayrılmasına yardımcı olmaktadır. Bu yüzden ceza ile karşı karşıya kalabilecek kişiler mutlaka bir ceza avukatından yardım almalı hukukun bu hassas yönünü bir avukat ile birlikte yürütmelidir.

Ceza Avukatlarının Başlıca Görevleri

 • Hukukun en hassas yönü ile ilgilendiklerinden tüm ceza davalarına bakmaktadırlar.
 • Müvekkilinin tüm kişilik özgürlük, maddi ve manevi haklarını korumak.
 • Müvekkiline kapsamlı ve detaylı bir savunma hazırlayarak mahkemeye sunmak.
 • Müvekkili için davaya konu olan delilleri araştırmak ve bunları savunmaya ekleme zorunluluğu olduğundan doğru delillere ulaşılması.
 • Ağır ceza avukatı davaya sonradan müdahil olduysa önceki duruşmaları takip etmek ve detaylıca bir çalışma hazırlamak.
 • Türk ceza kanununda belirtilen ağır ceza davalarına bakmak. Ceza avukatının görevi bunları kısıtlı olmayıp oldukça geniş bir görevi bulunmaktadır. Ceza avukatları her türlü işlenmiş ağır suçlara bakabileceği gibi alanını ilgilendiren yüzlerce kanun davalarına da bakabilmektedir.

Ceza Davalarının Özellikleri

Ceza davaları daha ciddi ve genel konularda hukukun bir parçası olduğundan daha ciddi suçların görüldüğü davalar olarak nitelendirilir. Ceza davaları daha uzun sürebilen davalar olabilir ve tek celse de bitebilen davalar olarak kimi zaman nitelendirilmeyecektir. Bu tarz davalarda tutuklamalar sıklıkla olabilir. Bundan dolayı ağır ceza davalarında sıklıkla tutuksuz yargılanma, tahliye gibi sonuçlara da varılabilir. Bu tip davalar Türk ceza kanununda belirlenmiş "katalog suçlar" olarak nitelendirilen davalardır.

Ceza Avukatlarının Baktığı Davalar

Ceza avukatlarının baktığı pek çok dava bulunmaktadır. Bu davalar şu şekilde belirtilmiştir;

 • Yağma suçları
 • Adam yaralama suçları
 • Kasten öldürme suçları
 • Rüşvetten dolayı işlenmiş suçlar
 • Hile yapma ve hileli iflas suçları
 • Nitelikli dolandırıcılık suçları
 • Zimmet suçları
 • İrtikap suçları
 • Tehdit, Hakaret Ve Şantaj Suçlarından Kaynaklı Ceza Davaları
 • Belgelerde (özellikle resmi belgelerde) sahtecilik suçları
 • Taksirli bir şekilde adam öldürme
 • Ağırlaşmış yaralama suçları
 • Ve 10 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilebilecek kişilerin davalarına bakmaktadırlar. Ağır ceza avukatları bu tarz davalara bakmaktadırlar ve diğer avukatlara göre hukukun en önemli işlevini yerine getirmektedirler. Bir ağır ceza avukatı bakmakta olduğu davada pek çok kez çalışma ve anayasa ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmektedir.

Ceza Avukatlarının Talep Ettiği Ücret

Ceza avukatlar hukukun hassas konusu ile ilgili davalara baktığından pek çok kişi tarafından merak edilen ücret konusu da vardır. Bir ceza avukatının talep ettiği ücretler avukatlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Avukatların referansı ve tecrübesi bu davalarda talep edilen ücretlerde artış gösterebilmesi doğal bir durumdur. Ayrıca davaların seyri ve davanın zorluğu da ceza avukatı ücretlerinde değişkenlik gösteren bir diğer faktörlerdendir. Yukarıda belirtilen dava türlerine göre de ücretlerde değişkenlik olabilir. Bir ceza avukatı davanın uzunluğuna göre de ücret talep edebilir. Bazı davalar senelerce sürebildiği gibi tek celse de veya birkaç celse de biten davalara göre de ücretler farklı olabildiği gibi net bir ücret söylemek mümkün değildir.

Davanın çok kapsamlı olması, incelenmesi gereken olayların derinliği ve davanın seyri, davaya müdahil olan sanıkların tek tek dinlenilmesi ve bu dava için bazı delillerin toplanması ağır ceza avukatının ücretini etkileyen diğer faktörler olarak sınırlandırılabilmektedir. Ağır ceza avukatının ücretinin net bir şekilde belirtilmesi için ilgili olduğu dava tespit edilip bir ağır ceza avukatından bilgi alınmalıdır.

Ceza Avukatının Tutulması Zorunlu Mudur?

Ceza avukatının ilgili olduğu davada tutulması zorunlu değildir. Lakin ceza davaları hukukun en önemli konularından biri olduğundan, kişi özgürlüğü ve haklarını etkileyen durum olduğundan iyi bir hukukçu tarafından incelenmesi ve savunmasının yapılması oldukça önemlidir. Ceza avukatı davanın daha iyi bir seyirde sürdürülmesi için tutulması oldukça önem teşkil etmektedir. Cezanın tutulmadığı davalarda sanık daha üst bir ceza ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Bundan dolayı daha az bir ceza ile sonlandırılacak davalar ağır ceza avukatının olmadığı durumlarda daha fazla ceza ile bitebilmektedir. Ceza avukatlarının davanın hangi seyrinde tutulduğu da bir hayli önemlidir. Davanın geri dönülemeyecek durumlara girmesi ve kişi hak özgürlüğünü etkileyecek duruşmaların gerçekleşmesi ağır ceza avukatın işini daha da zorlaştırabileceğinden, bu tarz davalarda avukatın ilk duruşmada tutulması önemlidir.

Ceza Avukatında Seçim Kriterleri

Ceza avukatlarının seçilmesinde önemli olan başlıca kriterlerden biridir. Ceza avukatı kriterleri ve dikkat edilmesi gerekenler listesinde ilk gelecek kriter ise seçilecek avukatın mutlaka tecrübeli olmasıdır. Seçmiş olduğunuz ceza avukatının tecrübeli ve deneyimli olması davanın seyrini değiştirebileceğinden tecrübesiz bir ceza avukatının davada başarılı olabilmesi kimi durumlarda güç olabilmektedir. Bunun için seçeceğiniz ceza avukatının önceki davalarını ve varsa referanslarını gözden geçirmeniz sizin yararınıza olacaktır. Acele etmemeniz de bir diğer dikkat etmeniz gereken hususlardan biridir. Davanın seyri nasıl olursa olsun acele ile bir ağır ceza avukatı seçmeniz işinizi şansa bırakabilir. Bundan dolayı ağır ceza avukatlarının seçimini zaman bırakmalı ve detaylıca araştırma yapmanız gerekmektedir. Ağır ceza avukatı seçiminde seçeceğiniz avukattan mutlaka konu hakkında detaylı bilgi almanız da dikkat etmeniz gereken diğer kriterlerden biri olarak belirtilir. Belirleyici olacak bir diğer kriter ise seçmiş olduğunuz avukatın iyi bir iletişim yeteneğine sahip olup olmadığıdır. İletişimde başarılı olması müvekkil savunmasını etkileyecek birincil etken olabileceğinden mutlaka iletişim becerisi yüksek olmalıdır.

Etkili bir konuşma hazırlayabilmesi ve duruşma sırasında bunu karşı tarafa aktarabilecek yeteneğe sahip olması da seçeceğiniz avukatta aramanız gereken bir diğer kriterlerden biridir. Kişi hayatını ve haklarını emanet edeceğinden ağır ceza avukatı seçimi büyük titizlikle yapılmalıdır. Bir ağır ceza avukatının iyi olduğunu belirlemek için dikkat edilmesi gerekilen en önemli kriter ise kısa zamanda en iyi sonucu alabilmesi olarak nitelendirilmektedir. Adana ceza avukatı, Avukat Ceren Sümer Cilli alanında yetkin ve etkili bir isimdir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları