Adana Ağır Ceza Avukatı - Avukat Ceren Sümer Cilli

Adana Ağır Ceza Avukatı - Avukat Ceren Sümer Cilli

Adana Ceza Avukatı Ceren Sümer Cilli ceza alanında uzman ve yüksek lisans yapmış bir avukattır. En iyi avukatı bulmak ceza davaları için çok önemlidir. Ceza hukukunda en iyi avukatı seçmek alınacak sonucu doğrudan etkileyecektir. Bu yüzden doğru avukatı seçmek çok önemlidir. Felaketler arasında cinayet, hırsızlık ve tecavüz gibi şiddet içeren suçlar ile zimmete para geçirme ve kara para aklama gibi beyaz yakalı suçlar sayılabilir. Ceza tüzüğünün nasıl yorumlanması gerektiği konusunda sorular sorulduğunda, hakimler ve avukatlar aynı sorunları ele alan daha önce çıkarılmış mahkeme görüşlerine başvururlar.

Mahkeme, bir mahkeme belirli bir şartlar dizisini içeren bir karar verdiğinde, kararın daha sonraki bir tarihte mahkemeye gelen benzer anlaşmazlıklar için bağlayıcı olduğunu göstermektedir. Kolluk kuvvetleri iddia edilen suçları araştırmaktan sorumludur. Polis memurlarının araştırdıkları vatandaşların anayasal haklarına saygı duymasını sağlamak için usul kuralları bulunmaktadır. Bir savunma avukatı, cezai kovuşturmanın meşrutiyetine meydan okurken, çoğu zaman anlaşmazlık polisin prosedürle ihlallerinin bir sonucudur. Herhangi bir ceza hukuku teorisi, ceza hukukunun neden ayırt edici olduğunu açıklamalıdır - neden ayrı bir dikkat çekici bir hukuk kütlesidir. Bu giriş, bunu yapan ceza hukuku özelliklerinin tanımlanmasıyla başlar . Daha sonra, hukuk organının hangi işlevlerin yerine getirildiğini ve yaratılışını ve varlığını sürdürmeyi haklı kılan şeyin ne olduğunu sorar. Ceza hukuku muhafaza edilmeli, uygun sınırlarını dikkate almalıyız . Bu sınırlar dahilinde ne olursa olsun, temsilcilerin cezai olarak sorumlu oldukları koşulları dikkate almalıyız . Ve cezai sorumluluğu tesis etme çabalarını hangi prosedür ve kanıt kurallarına uymalıyız sormalıyız. Türkiye'nin ceza hukuku aşağıdaki gibi işlemektedir. Birisi bir suç işliyorsa, ancak kontrolünün ötesindeki koşullar nedeniyle bunu yapmakta başarısız olursa, o zaman hala bir suç işlediği için suçludur. 

Eğer bir kişi bir suçun işleyişinden vazgeçerse, kesilen ve terk edilen suçun hiç bir kısmı mazeret edilmez ve bu nedenle cezalandırılmaz. Ancak, söz konusu suçun başarılı yarısı cezalandırılacaktır. Suç katılımına gelince, Türkiye'de bir suç işleyen herkes, asıl suçlu kadar hukuki sonuçlara da tabidir. Bir suçlunun suç işlemesinde başka bir kişiyi kullandığı zaman, o kişi hala suçtan sorumludur, ancak suç için başka birini kullanan kişi, cezası bir buçuğa kadar artırılır. 

Ceza Hukuku Nedir?

Herhangi bir ceza hukuku teorisi, ceza hukukunun neden ayırt edici olduğunu açıklamalıdır - neden ayrı bir dikkat çekici bir hukuk kütlesidir. Bu giriş, bunu yapan ceza hukuku özelliklerinin tanımlanmasıyla başlar . Daha sonra, hukuk organının hangi işlevlerin yerine getirildiğini ve yaratılışını ve varlığını sürdürmeyi haklı kılan şeyin ne olduğunu sorar. Ceza hukuku muhafaza edilmeli, uygun sınırlarını dikkate almalıyız . Bu sınırlar dahilinde ne olursa olsun, temsilcilerin cezai olarak sorumlu oldukları koşulları dikkate almalıyız . Ve cezai sorumluluğu tesis etme çabalarını hangi prosedür ve kanıt kurallarına uymalıyız sormalıyız.

Türkiye'nin ceza hukuku aşağıdaki gibi işlemektedir. Birisi bir suç işliyorsa, ancak kontrolünün ötesindeki koşullar nedeniyle bunu yapmakta başarısız olursa, o zaman hala bir suç işlediği için suçludur. Eğer bir kişi bir suçun işleyişinden vazgeçerse, kesilen ve terk edilen suçun hiç bir kısmı mazeret edilmez ve bu nedenle cezalandırılmaz. Ancak, söz konusu suçun başarılı yarısı cezalandırılacaktır. Suç katılımına gelince, Türkiye'de bir suç işleyen herkes, asıl suçlu kadar hukuki sonuçlara da tabidir. Bir suçlunun suç işlemesinde başka bir kişiyi kullandığı zaman, o kişi hala suçtan sorumludur, ancak suç için başka birini kullanan kişi, cezası bir buçuğa kadar artırılır. 

Adana Ceza Avukatları Nasıl Olmalıdır?

Türkiye hukuk sisteminde önemli bir kavram olan ceza hukuku, Türk ceza kanunu kapsamında, belirtilen eylemler sebebiyle görülen davalara hitaben bir hukuk dalıdır. Türk ceza kanunlarında belirtilen eylemlerin niteliklerine göre farklı mahkemelerde görülebilen ceza davaları, asliye ceza, sulh ceza ve ağır ceza mahkemeleri tarafından görülmektedir. Bu tür mahkemelerce görülen suçlar adli ve örgütlü suçlar olması nedeniyle ağır bir süreç oluşturan cezalardır.

Bu tür cezaların görüldüğü mahkemelerde avukat çok önemli bir rol oynamaktadır. Müvekkillerin bir avukata sahip olması önemli şartlardan bir tanesidir. Bir olay karşısında sanık yada mağdur olmak veya masumiyet durumları hesaba katıldığında, olay mahkeme tarafında neticelendirilmeden önce herhangi bir hüküm kararı verilmez. Dolayısıyla müvekkilin kendini savunması için bir avukata ihtiyaç doğar. Ayrıca, bu tür mahkemelerin her zaman tek celsede sonuçlanmadığı göz önüne alınırsa, mahkeme süresince kişilerin kendilerini savunması için verilecek olan avukatlık hizmetleri önem taşımaktadır.

Adana Ceza Avukatı Görev ve Yetkileri Nedir?

Avukatlar, ceza davalarında ceza kanununa ilişkin eylemlere karışmış mağdur veya sanık kişilerin öncelikle vekaletlerini alarak işe başlamaktadır. Kişilerin adına savunma yapılabilmesi için, kişilerden vekalet alınması gerekmektedir. Vekalet vermek için ise, kişilerin notere giderek avukatları için vekaletname çıkarması gerekir.

Vekaletname sayesinde, avukatlar ilgili kişilerin mahkeme sürecini o kişiler adına takip edebilir ve o kişilerin adına kendilerini savunmalarını gerçekleştirebilir. Avukatlar, kişilerden aldığı bilgi ve belgeler çerçevesince bir savunma sistemi geliştirir ve müvekkili için en yararlı sonuca ulaşmaya çalışır. Bunun doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, müvekkilin olayı bütün ayrıntılarıyla anlatmalı, herhangi bir bilgiyi avukatından saklamamalıdır. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi, avukatı mahkemeye karşı olumsuz bir duruma düşüreceğinden, bu tür durumlardan kaçınılmalıdır. Eğer mahkeme tarafından da yanlış veya eksik bilgi verildiği anlaşılırsa, sonuçları olumsuz olacaktır. Bu nedenle her bilginin en küçük ayrıntısına kadar avukatlara bildirilmesi gerekmektedir. Müvekkillerinden gerekli bilgi ve belgeleri alarak suç duyurusu veya savunma hazırlayan avukatlar, mahkemelerin duruşma süresine kadar bu tür belge ve bilgileri toparlayarak bir savunma sistemi geliştirirler. 

Avukatlar, mahkeme süresince müvekkilin lehine kararlar verilmesini talep edebilir ve duruşmalara katılabilir. Aynı zamanda mahkemece istenilen evrakları hazırlayarak mahkemelere iletirler. Dava süresince her türlü prosedüre hakim olan avukatlar, bu süreçte gerekli olan prosedürleri yerine getirir.

Adana'da ceza mahkemeleriyle ilgili olarak avukatlık hizmetleri sunan Av.Ceren Sümer CİLLİ bu konuda birçok makale kaleme almış ve ilgilenenlerin sorularına cevap olmuştur. Adana ceza avukatı ücretleri konusunda, kendisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Makaleler

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

Ses Kaydı Mahkemede Delil Olarak Geçerli Olur Mu?

Tebligat Nedir? Tebligat Gelince Ne Yapılmalıdır?

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Adana Boşanma Avukatı

Adana Avukat Ceren Sümer Cilli


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları