Eşi Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir, Nasıl Aldırılır? 2024

Eşi Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir, Nasıl Aldırılır? 2024

Şiddetin günden güne artmaya devam ettiği toplumuzda eşi evden uzaklaştırma kararı, erkek şiddetinin önüne geçilebilmesi amacıyla oluşturulmuş bir yaptırım çeşididir.

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında alınır. Bu karar, şiddet mağduru kişileri korumak amacıyla verilir ve şu adımlar izlenir:

Başvuru Yapılabilecek Yerler:

  • Polis merkezleri veya jandarma karakolları
  • Aile mahkemeleri
  • Cumhuriyet savcılıkları
  • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
  • İl/ilçe sosyal hizmetler müdürlükleri

Başvuru sırasında, mağdur kişi bir dilekçe ile durumunu açıklayarak korunma talebinde bulunur. Dilekçede şiddetin türü, şiddeti uygulayan kişinin kim olduğu ve hangi tedbirlerin alınmasının istendiği belirtilir.

Geçici Koruma Kararı Verilmesi

Başvuru sonrasında, aile mahkemesi hakimi tarafından önleyici tedbir kararı verilebilir. Bu tedbir kararı, başvurudan hemen sonra, delil veya belge aranmaksızın mağdurun beyanına dayanarak verilebilir. Geçici koruma kararı, şiddet uygulayan kişinin belirli bir süre boyunca mağdura yaklaşmamasını, mağdurun evine veya iş yerine gitmemesini ve mağdurla iletişim kurmamasını içerebilir.

Kanuni Dayanak:

Eşi evden uzaklaştırma kararı 6284 sayılı Kanun’un 5. maddesi: Bu madde, önleyici tedbirlerin alınmasını ve şiddet mağdurunun korunmasını düzenler. Hakim, mağdurun beyanı doğrultusunda delil aramaksızın geçici koruma kararı verebilir.

Tedbir Kararının Uygulanması

Hakim tarafından verilen tedbir kararı, şiddet uygulayan kişiye tebliğ edilir ve uygulanması sağlanır. Polis veya jandarma, tedbir kararının uygulanmasını denetler ve ihlal durumunda gerekli işlemleri yapar.

 Kararın Süresi ve Uzatılması

Tedbir kararları genellikle 6 ay süreyle verilir. Ancak bu süre, mağdurun talebi üzerine veya hakim kararı ile uzatılabilir. Tedbir kararının süresi, olayın ciddiyetine ve devam eden risk durumuna göre belirlenir.

Kanuni Dayanak

6284 sayılı Kanun’un 8. maddesi: Bu madde, tedbir kararlarının süresini ve uzatılma koşullarını düzenler.

5. Tedbir Kararına Aykırılık ve Yaptırımlar

Tedbir kararına aykırı davranan kişi hakkında cezai işlem uygulanır. Bu durumda, kişi hakkında 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilebilir.

Kanuni Dayanak

Eşi evden uzaklaştırma kararı 6284 sayılı Kanun’un 13. maddesi: Bu madde, tedbir kararına aykırı davranışların yaptırımlarını düzenler.

Kadına uygulanan şiddetin önlenmesi amacıyla çıkartılan 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamındaki bir koruma tedbiridir.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun aileyi korumak adına aile içi şiddet olması durumunda şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasını sağlar.

Genelde kocanın evden uzaklaştırılması şeklinde uygulanır; fakat sadece kocanın değil aynı çatı altında yaşayan diğer bireylerin de uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

Yani sadece kadının kocasına karşı aldırdığı bir karar değil, şiddet uygulayan kişi kadın ise erkeğin de kadına karşı aldırabildiği bir eşi evden uzaklaştırma kararıdır.

Uzaklaştırma Kararı sadece eşlerin birbirine karşı aldırdığı bir karar değildir; eğer şiddete maruz kalıyorsa evde yaşayan çocuğun babaya veya anneye karşı da aldırabildiği bir karardır.

Her ne halde olursa olsun darp raporuyla uğranılan şiddetin ispat edilmesi son derece önemlidir ve bu husus atlandığı için pek çok kadın mağdur olmaktadır ve darp raporu konusuna aşağıda değineceğiz.

Eşi Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Eşi evden uzaklaştırma kararı şiddet uygulayan erkeği evden uzaklaştırma kararı şiddete uğrayan kadın tarafından kolluk kuvvetine (polis veya jandarma) müracaat edilmek suretiyle veya bulunduğu ildeki Aile Mahkemesine başvurmak suretiyle alınabilir.

Bu karar nasıl alınır? Bu karar hiçbir belgeye gereksinim duyulmadan doğrudan şiddete uğranıldığının söylenmesi ve şikayetçi olunması sonucu kendiliğinden alınır ve eşi evden uzaklaştırma kararı verilir.

Eşi Evden Uzaklaştırma Kararının Çeşitleri

6284 sayılı kanun iki farklı koruma tedbiri kararı alınabilmesine olanak sağlamaktadır ve ilki koruyucu tedbir kararı ikincisi ise önleyici tedbir kararıdır.

Kararın alındığı makamlar yönünden de ikiye ayrılmaktadır ve bunların birincisi mülki idari amir (vali veya kaymakam) ikincisi ise aile mahkemeleri tarafından verilen koruma tedbiri kararlarıdır.

İdari koruma tedbiri kararlarında ana yetki mülki idari amirinde bulunmaktadır; ancak bazı istisnai hallerde (gecikmesinde sakınca olan durumlar) kolluk amiri de koruma tedbiri kararı verebilir.

Toplumumuzun kanayan yarası olması ve kadın cinayetlerinin arttığı günümüzde insanların bilinçlenmesi açısından bu konuyu örneklerle açıklayalım.

Örneğin kocası tarafından darp edilen bir kadın şiddete maruz kalmaya devam ediyor.

Şiddet anında hemen kendisini bir odaya kilitleyip polisi arayarak şiddete uğrağını söyleyerek polisleri evine çağırabilir.

Polisler en kısa zamanda gelerek kadını önce hastaneye götürüp darp raporu alacak ardından kocasının ve kendisinin karakolda ifadeleri alındıktan sonra kocasına polis tarafından hemen o anda uzaklaştırma kararı verilecektir.

Eşi evden uzaklaştırma kararı aldırılmasından sonra koca kesinlikle uzaklaştırma kararı süresince eve giremeyecektir.

Şiddetli geçmişsizliğin olduğu evliliklerde çoğunlukla çiftler boşanma avukatına giderler ve Adana boşanma avukatı veya İstanbul bölgesinin boşanma avukatı gibi aramalar yazarak ilgili kişileri bulurlar.

Başka bir örnek vermek gerekirse; kocası tarafından sürekli şiddete ve hakaret maruz kalan bir kadın şiddet anında polisi arayamıyorsa veya kocasından korktuğu için hiçbir şey yapamıyorsa, kocasının evde olmadığı bir gün hastaneye giderek şiddete maruz kaldığını söyleyerek darp raporu alabilir.

Aile içi şiddete maruz kalan veya maruz kalma tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları, kolluk, savcılık, aile mahkemesi veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak uzaklaştırma kararı alabilirler. Bu karar, şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmasını, onunla iletişim kurmasını veya onu tehdit etmesini engeller. Uzaklaştırma kararı, en fazla 6 ay süreyle verilebilir.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 2012 yılında kabul edilmiştir. Bu kanun, aile içi şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması için önemli bir adım olmuştur. Kanun, şiddetin kanıtlanması gerek olmadan yalnızca bir talep ile koruma kararı verilmesini sağlamıştır. Bu da, şiddet mağdurlarının daha kolay korunmasını sağlamıştır.

Uzaklaştırma kararı, aile içi şiddet mağdurları için önemli bir koruma mekanizmasıdır. Bu karar, şiddet mağdurlarının fiziksel ve psikolojik olarak korunmasına yardımcı olur. Uzaklaştırma kararı, şiddet mağdurlarının hayatlarını yeniden kurmasına da yardımcı olur.

Aile içi şiddete maruz kaldıysanız veya maruz kalma tehlikesi varsa, uzaklaştırma kararı almak için yetkililere başvurabilirsiniz. Uzaklaştırma kararı, sizin ve ailenizin güvenliği için önemlidir.

Uzaklaştırma Kararı Süresi

Evden eşi uzaklaştırma kararı en fazla 6 (altı) ay için verilebilir ve Uzatma kararı ne zaman istenebilir sorusu sorulmaktadır ve bunun cevabı oldukça basittir.

Eğer ilk verilen karar örneğin 3 (üç) ay ise uzaklaştırma kararının süresinin dolmasından önce tekrar başvurmak suretiyle bu karar uzatılabilir.

Bu durumda başvuru mercii kolluk kuvveti (polis, jandarma) değil Aile Mahkemesi olmalıdır.

Kişi şiddete uğrama ihtimalinin halen devam ettiğinden bahisle, eşin evden uzaklaştırma kararının uzatılması talebini içeren dilekçeyi, bulunduğu ilin Aile Mahkemesine sunarak uzaklaştırma kararının süresinin uzatılması talep edebilir.

Aile Mahkemesi şiddet tehdidinin devam etmesi nedeniyle genelde uzaklaştırma kararının süresini uzatmaktadır.

Evden uzaklaştırılan erkek ne yapmalıdır? Hukuki hakları nelerdir?

Hukuki haklar açısından, karara itiraz etme hakkı vardır. Karar, tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde Aile Mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz süreci, kararın adil bir şekilde verilip verilmediğini, sürecin usulüne uygun işleyip işlemediğini yeniden değerlendirilmesini sağlar. Bu süreçte, karşı tarafın iddiaları ve delilleri yeniden incelenir ve kararın devamı veya kaldırılması konusunda bir değerlendirme yapılır.

Ayrıca, uzaklaştırma kararının uygulanmasının kişisel ve ailevi hayata olumsuz etkileri de göz önünde bulundurularak, kararın koşullarının hafifletilmesi için de başvuruda bulunulabilir. Bu başvurular, örneğin, belirli gün ve saatlerde çocuklarla görüşme izni gibi alternatif düzenlemeler talep edebilir.

Evden uzaklaştırma kararı alan bir erkek, yaşam koşullarının ve hukuki durumunun yönetilmesi için bir avukata danışmalıdır. Avukat, ilgili hukuki süreçlerde rehberlik edebilir ve kişinin haklarını koruyarak, en uygun çözüm yollarını araştırabilir. Özellikle, bu süre zarfında herhangi bir yasak veya kısıtlama ihlal edilmemeli, zira bu durum daha ciddi yasal sonuçlar doğurabilir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları