Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir

Boşanma davaları, evliliğini sonlandırmak isteyen çiftlere göre farklılık göstermektedir. Çiftler boşanmak istemeleri durumunda, hukuki açıdan bütün noktalarda ortak bir anlaşmaya varmaları, çocuk var ise çocuğun velayeti gibi. Bu boşanma davasının türü Anlaşmalı Boşanma olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma davası açabilinmesi için tek şart olarak çiftlerin hukuki anlamda her konuda uzlaşması değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanma davasının gerçekleştirilebilmesi için şartlarını 3 maddede belirtmiştir. Eğer Türk Medeni Kanununda yer alan 3 madde uygulanmaz ise çiftler her konuda uzlaşsa bile anlaşmalı boşanma gerçekleştirilemez.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir

Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleştirilebilmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan 3 maddesine uyulması gerekmektedir.

 

  • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için çiftlerin bir yılını doldurmuş olması gerekmektedir. Bir yılı doldurmayan eşler tarafından anlaşmalı boşanma davası açılamaz.
  • Çiftlerin anlaşmalı boşanma davasını gerçekleştirebilmesi için tüm hukuki konularda uzlaşmaları ve yazılı bir belgelemiş olmaları gerekmektedir. Bu belgenin ismi de Anlaşmalı boşanma protokolü olarak adlandırılmaktadır. Anlaşma boşanma davası için gerekli olan anlaşma boşanma protokolü hazırlanmamış ise hüküm yine anlaşmalı boşanma davasını gerçekleştirmeyecektir. Edinilmiş malların nasıl dağıtılacağı, tarafların nafaka ya da tazminat talebinde bulunup bulunmayacağı, çocuk var ise çocuğun velayetinin kimde kalacağı gibi hususlarda boşanmak isteyen çiftlerin uzlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında, davalara tarafların eksiksiz şekilde, isterlerse avukatları ile beraber isterlerse tek başlarına davayı yürütseler bile Türk Medeni Kanunu tarafından tarafların boşanma davasına katılma zorunluluğu anlaşma boşanma şartlarında başka bir hükümdür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yer Alması Gereken Hususlar

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken taraflar uzlaştıkları maddi ve manevi durumların tamamını ve sonuçlarını ayrıntılı şekilde beyan etmeleri gerekmektedir. Maddi ve manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı ve çocuk var ise çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda uzlaştıkları noktayı ayrıntılı bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir. Eğer anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken yapılacak olan hatalara dikkat edilmez ise anlaşmalı boşanma davasının uzamasına neden olabilir ve bu hatalardan dolayı oluşabilecek uzlaşmazlıklardan dolayı anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası türüne dönüşebilir. Anlaşmalı boşanma davasının hukuklara uygun olarak açılması için anlaşmalı boşanma protokolünü bir avukata hazırlatılması daha sağlıklı olacaktır.

Çocuğun velayeti konusunda uzlaşmaya varılması yeterli olmayabilir, sonuç olarak burada çocuğun menfaatleri mahkeme tarafınca önemli olduğu için, tarafların çocuğun velayeti konusundaki uzlaşmasının tersi yönde de bir karar çıkabilir. Tarafların boşanma davası konusunda profesyonel bir avukat ile davayı yürütmeleri daha sağlıklı olacaktır. Avukatsız yürütülen davaların sonucunda hak kaybı yaşanmaması için boşanma avukatı gereklidir. Anlaşmalı boşanma davasında aceleci davranmamak ve çocukların geleceğini düşünmek önemlidir. İki tarafında sükunetini koruması önemlidir. Nafaka, tazminat ve çocuğun velayeti konusunda tamamen anlaşma sağlanmalıdır. Adana boşanma avukatı Ceren Sümer Cilli anlaşmalı boşanma davalarında uzmandır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları