Tanıma Tenfiz Nedir

Tanıma Tenfiz Nedir

Tanıma Tenfiz Nedir

Tanıma Tenfiz Milletler arası özel hukuk ve Usul Hukuk hakkında düzenlenmiş, düzenlenmesinin nedeni ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında, başka bir ülkenin hukuki hükümlerine göre sonuçlanması ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sonucunun ne olacağı sorusudur. 

Başka bir ülkede çekişmeli olarak sonuçlanan davanın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde geçerli olabilmesi için yerel mahkemelerin tanınması ve tenfizi gerekmektedir.

Başka ülkedeki mahkemenin verdiği kararın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olabilmesi için yerel mahkemenin tanıması söz konusudur. 

Açıklayıcı şekilde konuşmak gerekirse başka ülkedeki mahkemenin vermiş olduğu kararı tanır ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uygulanmasına karar verir.

Tanınan kararın ardından yerel mahkeme tanıma ile ortaya çıkan kararı icra ederek hükmü geçersiz kılabilir ve buna da tenfiz denilmektedir.

Tanıma Tenfizde Gerekli Belgeler Nelerdir

 

  • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararın aslı
  • Boşanma kararının yabancı mahkeme tarafından vermiş olduğunu gösteren şerh ya da belge ve apostille
  • Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından yabancı mahkemenin boşanma kararının tercüme edilmesi ve tercüme edilen kararın noter ve Konsolosluktan onaylatılması gerekmektedir.
  • Nüfus ve Pasaport fotokopisi
  • Resimli boşanma vekâletnamesi ve vekâletnamede yurt dışında verilmiş boşanma kararına ilişkin olarak tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki avukata verilmesi gerekmektedir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir. Oldukça karmaşık ve zorlu bir süreç geçirilmesi tanıma ve tenfiz davalarında mümkündür, bu durumlarda profesyonel bir avukattan yardım almak ve davayı avukat yardımı ile yürütmek daha sağlıklı sonuçlar doğurmaktadır. Tanıma ve tenfiz davasında tarafların davaya katılmaları mecbur tutulmamaktadır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Açılmazsa Ne Olur

Tanıma Tenfiz boşanma tanıma tenfiz davası açılmazsa eğer, başka ülkedeki mahkemenin verdiği boşanma davası sonucu Türkiye Cumhuriyeti Devletinde geçerli olmayacaktır. 

Her ülkenin kendi hukuki hükümleri kendi sınırları içerisinde geçerlidir ve Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde tarafların hâlen evli olarak görünmeleri, mal, nafaka, çocuğun velayeti ve tazminat gibi durumlarda sorunlar ile karşılaşılmaktadır. 

İleride ise miras paylaşımı durumunda hak kaybı ve yeniden evlenememe gibi hak kayıpları ile karşılaşabilinir ve tanıma ve tenfiz davası Avukatı Ceren Sümer Cilli bu konularda uzmandır. 

Tanıma ve tenfiz davası bu konuda uzman bir avukatın yapması gereken uzmanlık gerektiren davalardır ve tanıma ve tenfiz davaları her yıl binlerce açılmaktadır.

Tanıma Ve Tenfiz Davaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tanıma Tenfiz yurt dışında mahkemelerce verilen kararların yurt içinde geçerliliği yoktur yani kendiliğinden geçerli sayılmaz, bunun için birtakım hukuki işlemler gerekmektedir. 

Tanıma ve tenfiz davaları bu amaçla açılan davalardır. Bir konunun tenfiz veya tanımaya dâhil olması için yurtdışı mahkemelerince bir karar verilmiş ve bu kararın aynı etkiyi Türkiye’de de sürdürmesi için yerel mahkemelerce tanınmış olması gerekmektedir.   

Tanıma ve tenfiz kavramları milletler arası özel hukuk kanununda düzenlenmiştir ve tanıma yurt dışı mahkemeleri tarafından verilen kararın Türkiye’deki mahkemelerce kısmen veya tamamen tanınması demektir. 

Tenfiz ise tanınan bu karara dair hükümlerin yurt içinde uygulanması yani yaptırımı demektir.

Birçok Türk vatandaşımız eğitim, sağlık, çalışma, dil eğitimi gibi çeşitli sebeplerle yurt dışında yaşamakta ve bazı hallerde dava tarafı olabilmektedirler. 

En sık karşılaşılan sorun ise oturma ve çalışma izni için yapılan evlilikten sonra süre dolduğunda yaşanan boşanma davalarıdır ve boşanma boşanılan ülke yasaları içerisinde geçerlidir fakat aynı zamanda Türk vatandaşı olan kişinin Türkiye’de evli olarak gözükmesi söz konusudur.  

Bunun sebebi yurt dışında verilen mahkeme kararlarının yurt içinde geçerliliğinin olmamasıdır ve bu durumdan kurtulma yani boşanmayı Türkiye’de de geçerli kılmak için mahkemeye tanıma davası açılması gerekmektedir. 

Bu tanıma davasında; yurt dışında gerçekleşen boşanmanın yurt içinde de o şekilde tanınması gerektiği belgelerle talep edilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürer

Yerel mahkemelerce tanınan kararın daha sonra yaptırımı yani hükümlerin uygulanması olan tenfiz için dava açılmaktadır. Tanıma davasında yaptırım değil sadece durum belirleme söz konusudur. 

Tanıma davası açmak için yabancı mahkemelerce verilen bir karar olmasının yanı sıra söz konusu yabancı ülkeyle bizim ülkemiz arasında ikili anlaşma olması şartı da aranmaktadır. 

Zamanın kısalığı tamamen tebligatlarla alakalıdır ve tarafların yurt dışında ikamet etmesi sebebiyle adres bulunamaması ve yetersizliği sebebiyle tebligatlar geç gitmekle bu sebeple davalarda üç yıla yakın uzamaktadır. 

Fakat tebligatların ulaşmasında sorun yaşanmadığında veya tarafların avukatlarına vekâlet vermesi sonucunda bu davalar bir veya iki celsede kolayca sonuçlanmaktadır.

Dava Neredeki Mahkemeye Açılır?

Tanıma davası açmak için tarafların son ikamet yeri olan mahkemelere başvurulur ancak öncesinde Türkiye’de ikamet etmemiş olan taraflar ise Ankara mahkemelerine müracaat ederler. 

Tanıma ve tenfiz davalarında Türkiye’ye gelmek gibi bir zorunluluğunuz yoktur, avukatınıza vekâlet verdiğiniz takdirde o işlemleri sizin adınıza yürütür. 

Tanıma ve tenfiz davaları ne kadar sürer? sorusuna verilecek bir diğer yanıt ise eksik belge toplanması halinde davanın oldukça uzun süreceğidir ve yabancı ülkede boşanıp Türkiye’de tanıma davası açılmadığında mallarınızın satışında, çocuğunuz velayetinde ve yeniden evlenmek istemeniz halinde evli olma gibi sorunlarla karşılaşırsınız. 


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları