Mersin Boşanma Avukatı - Avukat Ceren Sümer Cilli

Mersin Boşanma Avukatı - Avukat Ceren Sümer Cilli

Evli çiftlerin boşanma süreçleri her iki taraf içinde sıkıntılı olarak geçiyor ve çeşitli nedenlerle medeni kanunun ön gördüğü kurallara göre boşanma davası açan çiftler bu süreçte avukat desteği alarak dava sürecini başlamak istiyorlar.

Boşanma davalarında en önemli nokta dava süreçlerinin nasıl işlediğini iyi bilmektir ve bu süreçlerin iyi bir şekilde bilinmesi, taraflar için boşanma davasında önemli avantajlar sunuyor.

Bu nedenle de çiftler boşanma avukatlarından destek alarak boşanma davası için ilk adımı atıyorlar, taraflar boşanma avukatından yararlanabilmek için avukat ile yapılan ikili görüşmeden sonra noter aracılığı ile avukatlarına vekaletname çıkarmaları gerekiyor.

Çıkarılan vekaletname UYAP bilişim sistemi üzerinden avukat tarafından mahkemeye sunularak mahkemece tarafların avukatları kabul edilmiş oluyor Mersin Boşanma Avukatı görevlerinden biride budur.

Boşanma Avukatlarının Görevleri

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olarak iki şekilde yapılıyor ve bu konuda hizmet veren Mersin Boşanma Avukatı tarafların boşanma davaları hangi türde ilerleyecek ise müvekkillerini o yönde bilgilendirme yaparak görevine başlıyor.

Bunun yanı sıra boşanma avukatları dava süresinden ve duruşma tarihleri konusunda da müvekkillerini bilgilendiriyor ve boşanma davalarının süreleri boşanma davaları hakkında sıkça sorulan sorulardandır

Mahkemenin yapacağı duruşmalara katılıp katılmaması gerektiği konusunda da bilgi veren boşanma avukatları,mahkeme kararlarını müvekkillerini açıklamakla da görevlidirler.

Anlaşmalı yani çekişmesiz boşanma davalarında boşanma avukatının çok fazla görevi olmadığı için boşanma avukatına ihtiyaç duymayabiliyorlar.

Ancak birçok kişi davalarının anlaşmalı da olsa uzman bir kişinin nezaretinde davalarının sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istediğinden boşanma avukatlarına başvuruyor.

Çekişmeli Dava Süreci ve Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma davaları içerisinde yer alan çekişmeli boşanma davaları süresi ve taraflar arasındaki gerginliğin yüksek olmasına neden olduğu için tarafları en çok zorlayan boşanma dava türlerinden birisidir.

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar bir yada bir kaç konu hakkında anlaşma sağlayamadığı için anlaşamadıkları hususların mahkemece çözüme kavuşturulmasını istiyorlar.

Bu noktada avukatın deneyimi ve dava sürecine hakim olması çekişmeli dava gibi stresli davalarda tarafların daha az stres ile bu süreçleri atlatmalarına neden oluyor.

Mahkeme taraf avukatlarının mahkeme heyetinden taleplerini belirtir dilekçeleri mahkemeye geldikten sonra mahkeme bir ön duruşma yaparak dava dosyasının açılmasını sağlıyor.

Mahkemeler genellikle ön duruşmalarda sadece avukatları çağırabiliyor ve tarafları çağırmayabildiler, ancak ön duruşma sonrası süreçte mahkeme avukatların haricinde tarafları da çağırabiliyor.

Tarafların dilekçelerinde belirtmiş oldukları hususlar mahkeme tarafından araştırmaya tabi tutulması gereken konulardan oluşuyor ise mahkemeler çeşitli kurumlar ile yazışma yaparak belirli konularda bilgi elde etmek istiyorlar.

Tüm bilgi ve belgelerin toplanmasından sonra tarafların tanık dinlenmesine dair beyanları söz konusu ise mahkemeler ayrıca bir tanık duruşması yaparak hazırlanacak olan gerekçeli karar için ön hazırlık yapıyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarına Neden Olan Konular

Boşanma avukatlarının çekişmeli boşanma davalarında tarafları anlaşmazlığa iten konular hakkında detaylı ve derinlemesine çalışarak çeşitli bilgi ve belgeler ederek bu durumu mahkemede dile getirmesi gerekiyor.

Bu nedenle boşanma avukatları müvekkilleri ile ilgili tüm şikayet konularını en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve bu inceleme neticesinde mahkemeye sunulacak olan belgeler belirleniyor.

Tarafları çekişmeli, boşanmaya götüren anlaşmazlıkların başında mevcut müşterek çocukların velayetleri ile ilgili konudur.

Her iki taraf da çocuklarının velayetlerinin kendilerine verilmesini istediğinden boşanma avukatlarının çocuklarının velayetlerinin neden müvekkillerine kalması gerektiği yönünde çocuk ile ilgili belgeleri mahkemeye sunar.

Yaşadığınız bölgeye göre boşanma davası avukatı bulabilirsiniz örneğin Adana boşanma avukatı veya İstanbul boşanma avukatı gibi.

Çocuklar ile ilgili velayet konusunu mahkeme ara karar ile geçici velayet olarak verebiliyor ve mahkeme sonucunda karar kesinleşir, tarafların anlaşmazlığına neden olan bir başka etken de evlilik süresince tarafların edinmiş olduğu borç ve alacaklardır.

Mahkeme bu konu üzerinde de taraflar arasında ekonomik araştırma yaparak hem nafaka ve tazminat talepleri için kesin hüküm vermek hem de borç ve alacakların paylaştırılması için adil karar verebilmek için çalışmalar yapıyor.

Boşanma Davaları Temyiz Süreci

Mersin Boşanma Avukatı boşanma davası süresince en önemli görevleri temyiz sürecinin yaşanacağı dönemdir, çünkü yerel mahkeme kararlarının itiraz edileceği en son merci bir üst mahkeme olan yargıtaydır.

Yargıtayın vereceği karar son ve kesin karar olacağından temyiz durumu en son itiraz mahiyeti taşıyor.

Bu nedenle yerel mahkemenin kararlarına katılmayan avukatlar yerel mahkeme kararlarının kendilerine tebliğ tarihinden 15 gün içinde temyiz dilekçesi yazara karara itiraz edebiliyorlar, ancak temyiz sürecinin kaçırılmaması gerekiyor.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları