İşten Çıkarılan İşçilerin Hakları Nelerdir?

İşten Çıkarılan İşçilerin Hakları Nelerdir?

İşçi hakları, işveren tarafından ve tek taraflı olarak yapılan sözleşme iptalinden sonra ortaya çıkmaktadır.

İşten çıkarılma durumunda ve belirli şartlara bağlı olarak işçinin alacaklı konumuna gelmesidir ve bu gibi durumlar iş yasasının 4857 sayısında açıkça belirtilmektedir.

Sözleşmesi haksız yere ve işveren tarafından işten çıkarılan işçiler için ise İşten Çıkarılan İşçilerin Hakları sorusu oldukça merak edilmektedir.

İşçi haklarının doğru bir şekilde alınabilmesi için çoğu durumda uzman avukat ve ilgili mahkemelere başvuru yapılması gerekmektedir.

Sözleşme Feshinde İşçi Hakları

İş sözleşmesi sonlandırılan bir işçinin temel hakları; kıdem ve ihbar tazminatı, birikmiş izin ücretleri ve fazla mesai ücretleri olarak sıralanmaktadır.

Bu hakların yanında işçiye kovulduğu güne kadar çalıştığı süre maaş olarak da verilmelidir ve işveren bu yasal hakları ödemek istemediğinde işçisine bazı problemler çıkarabilmektedir.

Kovulan işçinin haklarını zora düşüren durumlardan biri de istifa dilekçesi olarak geçmektedir.

İşten Çıkarılan İşçilerin Hakları önemlidir ve dilekçe ile aslında kovulan işçi, istifa ettiğine dair yazılı bir belge imzaladığından haklarını tam olarak savunamamaktadır ve bu nedenle işten çıkarılma durumunda herhangi bir istifa dilekçesi imzalamamak oldukça önem arz etmektedir.

İşten çıkarılma tarihi itibariyle noter huzurunda çekilecek bir ihtar da işçinin lehine olacaktır ve bu belgede kesin bir dil ile işten haksız yere çıkarılma gibi konulara yer verilmelidir.

Sonrasında da çalışılan yerden ayrılmadan önce tazminat ve diğer alacaklar hakkında konuşulmalıdır.

Kıdem ve İhbar Tazminatları

İşten ayrılma durumlarında iş verenden talep edilecek tazminat ve ek ücretler oldukça karmaşık bir hal almaktadır ve özellikle kıdem ve ihbar tazminatları konusunda profesyonel bir avukattan yardım alınmasında fayda vardır.

Çünkü bu hesaplamalar işveren tarafından yapıldığında genellikle gerçek maaş yerine asgari maaş üzerinden yapılmaktadır.

Yapılmış olan bu hesaplamalar da işçinin hak ettiği tazminat tutarının çok altında olmaktadır ve doğru hesaplama için isçi tazminatı nasıl belirlenir konusu detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

İhbar tazminatı işten çıkarılma ya da ayrılma durumlarında tarafların birbirine iletmek zorunda olduğu bildirim süresidir, yani bu haktan sadece kovulan işçi değil iş verenler de yararlanabilmektedir.

İhbar tazminatı süresi işçinin toplam çalışma süresine göre belirlenmektedir ve bu süre 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, 1,5 yıla kadar çalışanlar için 4 hafta ve 3 yıla kadar çalışanlar için de 6 hafta olarak belirlenmiştir.

Çalışma süresi 3 yılı aşan işçilerde ihbar tazminatı 8 hafta olarak belirlenmiştir ve İhbar süresine uymayan taraflar bu sürelere karşılık gelen maaş tutarını ödemek zorundadır.

Kıdem tazminatları ise iş yerinde çalışılan süre uzunluğuna bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Aynı iş yerinde 1 yılı doldurmuş olan bir işçinin kıdem tazminatı hakkı 30 gün olarak belirlenmiştir ve kıdem tazminatı çalışılan yıl ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir.

Tazminatlar hesaplanırken işçinin yapmış olduğu mesai saatleri çalışmış olduğu tatil günleri ve benzeri durumlar da ücrete eklenmektedir.

İşverenin ödeme yapmak istememesi durumunda ek ücret saatlerinin kanıtlanabileceği yazılı evraklar olması son derece önemlidir ve bu evraklar maaş bordroları ya da puantaj bilgileri olarak kabul edilmektedir. Biriktirilen her türlü yazılı evrak dava süresince delil olarak kullanılabilmektedir.

İşe İade Davaları

İşe iade, tek taraflı olarak ve patron tarafından yapılan sözleşme iptalinde işçiye verilen yasal bir haktır.

Buna göre haksız yere işten çıkarılan bir işçi, İş Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilmekte ve tekrar mevcut işine dönmeyi talep edebilmektedir.

Dava kazanıldığı ve işçinin suçsuz olduğu ispatlandığı taktirde, işçi işine kaldı yerden devam etmektedir.

İşverenin ilgili dava sonucunu kabul etmediği ve işçiyi işe geri almadığı durumlarda ise işçiye yeni bir tazminat hakkı doğmaktadır ve işveren tarafından ödenecek tazminat tutarı ise ilgili mahkeme tarafından detaylı bir biçimde belirlenmektedir.

İşçi mahkemesi avukatları bulundukları bölge ve çevresinin davalarına bakarlar örneğin Adana'da ki işçi mahkemesinin davalarına Adana işçi mahkemesi avukatı bakar.

İşsizlik Maaşı

İşten Çıkarılan İşçilerin Hakları önemlidir ve İşsizlik maaşı, yine haksız yere işten çıkarılan işçiye devlet destekli ve İŞKUR üzerinden verilen bir ödenektir.

İşsizlik maaşının süresi ve tutarı belirli kriterlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir ve İşsizlik maaşı; işten atılma, iş yerinin kapanması ve evlenme gibi durumlarda alınabilmektedir.

Buna göre son 3 yıl içinde 600 günlük sigorta primi yatırılmış olanlar, brüt maaşın %40 oranında işsizlik maaşı almaktadır.

Hesaplama yapılacak brüt maaş için ise son 4 ay ödemesi göz önüne alınmaktadır ve maaş süresi ise 8 ay ile 10 ay arasında değişmektedir.

Daha önceki dönemlere ait sigorta primleri gösterilerek de ödenek başvurusu yapma seçeneği mevcuttur.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları