Adana Gayrimenkul Davası Avukatı

Adana Gayrimenkul Davası Avukatı

Adana Gayrimenkul Davası Avukatı görevleri taşınamayan ve maddi bir niteliği olan, istenildiği zaman paraya çevrilebilen tüm kıymetli mal ve varlıklara ilişkin davalarda hukuki danışmanlık sağlamaktır.

Gayrimenkul Hukuku 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 683 ila 1026 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Gayrimenkulün değeri para ile ölçülmektedir ve Kıymetli bir mal eğer taşınabiliyorsa menkul, taşınamıyorsa gayrimenkul sınıfına girmektedir.

Parasal bir değeri olan gayrimenkulün kapsam alanı çok geniş olduğundan hukuk alanında da geniş yer bulmaktadır.

Kira sözleşmeleri, tapu işlemleri, kamulaştırma gibi hukuksal alanlarda Gayrimenkul Hukuku, diğer bir adıyla Taşınmaz Hukuku ilgilenmektedir.

Ev sahibi- kiracı arasında ki anlaşmazlıkların çözümü gayrimenkul hukuku tarafından sağlandığından neredeyse toplumdaki her bireyi ilgilendiren bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul üzerinde yaşanan ve hukuka konu olan bu meseleler gayrimenkul avukatları tarafından değerlendirilmelidir.

Gayrimenkul Avukatı Nedir?

Davaya konu olan her alanda uzmanlaşan avukatlar bulunmaktadır ve her davanın hukuki süreci ve kapsamı farklılaşmakta olup konu uzmanı avukatlar tarafından davalar ile ilgilenilmektedir.

Hukuki süreçlerde konu uzmanı avukatlar ile çalışmak her zaman daha doğru bir sonuç getirmektedir ve özellikle ülkemizde tarım ve yerleşik alan fazla olduğundan gayrimenkul davaları da oldukça fazladır.

Bu sebeple mevcut davaların çoğu da gayrimenkul davaları olmaktadır ve gayrimenkul avukatları bu davalarda anlaşmazlıkların çözülmesi, satın alma anlaşmaları, tabu belgeleri ve devir belgeleri gibi taşınmaza konu olan mal ile ilgili tüm belgeleri hazırlama, inceleme sorumluluklarını almaktadır.

Adana Gayrimenkul Davası Avukatı olarak bir çok farklı gayrimenkul hukuku dalında hukuksal danışmanlık vermekteyiz.

Gayrimenkul avukatları mevcut piyasa ve gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri ve hukuki değişimleri bilen kişilerdir.

Gayrimenkul hukuku alanı geniş bir alana yayıldığından konu hakkında çok fazla bilgi ve yeterli tecrübeyi gerektirmektedir.

Gayrimenkul kapsamında bir mülk ya da arsa, toprak alımlarında da görev yapabilmektedirler ve ülkemizdeki inşaat sektörünün artışı ile birlikte Gayrimenkul avukatlarının da aldıkları davalar fazlalaşmıştır.

Özellikle son dönemde yürürlüğü giren imar barışı ile ilgili tüm süreçleri gayrimenkul avukatları yürütmektedir.

Gayrimenkul davası avukatının görevleri nedir?

Hukuki kapsamı geniş ve detaylı olan bu tür davalarda yeterli deneyim ve bilgi sahibi olan avukatların görev almaları çok önemlidir.

Belge hazırlama ve takip süreçleri maddi değeri kapsadığından doğal olarak davacı kişiler için önemli hale gelmektedir.

Avukatlar mesleki tecrübeleri ile dava sürecini uzatmamak adına görevlerini tam olarak yerine getirmektedirler.

Bir gayrimenkul avukatının görevleri şu şekildedir:

 • Müşterilerine çevre ve sigorta konusunda yardımcı olmak,
 • Değerlendirme ve denetleme sözleşmelerini gözden geçirmek ve hazırlamak,
 • Kiralama ve satın alma sözleşmelerini gözden geçirmek ve hazırlamak,
 • Yüksek fiyatlı alım ve nakil işlemlere ait sözleşmelerini, bu mal üzerindeki kiralama ve tapu belgelerini hazırlamak,
 • Süreci takip ederek yapılan tüm işlemleri gözden geçirerek yanlışlık olup olmadığını bulmak. Var ise yeniden belge düzenlemek.
 • Durum tespiti yapmak,
 • Taşınmaza ait malın bina uygunluğunu tespit etmek,
 • Müşterilerine yasal tavsiyelerde bulunmak ve uygulamaya geçirmek,
 • Daha önceden yapılan satışlara ait fiyatların gözden geçirilmesi ve gerektiği durumlarda emlak değerlemesi yaptırmak,
 • Tahliye gerektiren durumlarda tahliye ile ilgili icra takibini yapmak,
 • Kat mülkiyetine konu olan davalarda yargılamaları ve icra takiplerini yürütmek,
 • Kentsel dönüşüm kapsamında olan mallar için sözleşmelerin akdedilmesini gerçekleştirmek,
 • Haksız kazanç elde edildiği durumların tespitinde karşı taraftan alacak ve tazminat davalarını yürütmek,
 • Tapu tescil davalarında görev almak,
 • İmar hukukuna ilişkin davaları yürütmek,
 • Gayrimenkule konu olan malın haksız işgalinden doğan istihkak davalarını yürütmek,
 • İzaley-i Şuyu konu alan mülkiyet üzerindeki ortalığın giderilmesini sağlamak amacıyla dava açmak,
 • Alacaklı olan ev sahibinin kiracıya açacağı davaları yürütmek ya da kiracının haksız tahliyesine ilişkin hukuki süreçleri yönetmek

Gayrimenkul davanızı alan ve yürüten avukatınız olmadıkça belgelere ve sözleşmelere imza atmak sakıncalıdır. Bu tür süreçleri gayrimenkul avukatınız ile yürütmeniz gerekmektedir.

Avukat, ipotek kredisi koşullarını değiştirmek için kurum ile birlikte çalışabilmektedir ve Ticaret hukuku avukatlarının hukuki danışmanlık alanları kadar geniştir.

Gayrimenkul avukatları, maddi kayıp riskini en aza indirmek için satıcıların, alıcıların ve diğer tarafların çıkarlarını korumaktadır.

Adana Gayrimenkul Davası Avukatı bilgili, tecrübeli ve alanında uzman olmalıdır çünkü gayrimenkul hukuku tecrübe gerektiren bir alandır.

O zamana kadar yapılmış olan kredi belgelerini ve sözleşmeleri eksiklik ve gerçekleşmiş olabilecek hatalara karşı kontrol ederler.

Satın alma anlaşmalarını incelemenin yanı sıra avukatlar kod ihlallerini, ipotek belgelerini, vergileri ve haciz aramalarını da kontrol ederler.

Avukatlar konut ve ticari gayrimenkul işlemlerinde uzmanlaşmıştır ve müşterilerinin çıkarlarının korunmasını sağlarlar.

Bunun için sigorta acenteleri, müfettişler, emlak ve tapu acenteleri ve bankalar ve diğer finans kurumları ile birlikte çalışırlar.

Konut işlemlerinde gayrimenkul avukatları, mülke karşı suçlama veya sorumluluk olup olmadığını kontrol eder, vergilerin satıcı tarafından ödendiğinden ve kapanışa katıldığından emin olurlar.

Son olarak, gayrimenkul avukatları müşterilerine güvenlik konusunda yardımcı olur ve kapanış beyanını, senet, satış faturalarını ve senetlerini gözden geçirirler.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları