İhaleye Fesat Karıştırma ve Görevi Kötüye Kullanma Davası

İhaleye Fesat Karıştırma ve Görevi Kötüye Kullanma Davası

İhaleye Fesat Karıştırma ve Görevi Kötüye Kullanma Davası, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 235.Madde içerisinde yer almaktadır.

Kanuna göre bu suçun oluşması için ihalenin kamu kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir ve fesat karıştırma ise bu süreç boyunca yapılan her türlü hile, şantaj, tehdit ya da şiddet eylemleridir.

İhaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçları kişiye ve suça bağlı olarak değişmektedir.

İlgili suça verilen cezalar belirli şartları sağladığı taktirde adli paraya çevrilme ve erteleme şansına da sahiptir ve hapis cezalarında erteleme, hükmün bırakılması ya da suçun para cezasına çevrilmesi gibi uygulamalar ise ancak ihalenin yürütüldüğü kamu kurumunun zarar görmemesi halinde uygulanmaktadır.

Bu suçlar cezai yaptırımlar bakımından büyük yükümlülükler doğurabileceğinden dolayı yargılanan kişiyi oldukça etkilemektedir ve hayatını aksatmaktadır.

Bu sebeple ihaleye fesat karıştırma suçu savunmalarının bir ceza avukat tarafından yapılması oldukça önemlidir. İyi bir ceza avukatı davanın kaderini değiştirebilmektedir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Unsurları

İhaleye fesat karıştırma ile görevi kötüye kullanma suçunun unsurları ilgili kanun nezdinde dört maddeye ayrılmıştır ve buna göre unsurlar kısaca; hileli hareketler, gizli bilgilerin paylaşılması, ihaleye katılımı engellemek ve taraflar arası gizli anlaşmalar olarak sıralanmaktadır.

Tüm unsurlar kanun maddesi içerisinde detaylandırılmıştır ve buna göre; ihaleye katılım koşulunu sağlayanların başvurularını engellemek, katılım şartlarını sağlamayan kişilere başvuru imkânı vermek, şartnamelere aykırı değerlendirme yapmak ve beyanda bulunmak hileli davranışlar arasında sayılmaktadır.

İhaleye katılan teklif dosyalarını paylaşıma açmak, başvuruda bulunan kişi ve kurumlar ile gizli fiyat anlaşmaları yapmak ya da şantaj ve diğer şiddet yollarını kullanarak ihaleye başvuruları engellemek de fesat karıştırma unsurları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ihale tarafları ile ilgili paylaşılan her bilginin gizli bilgi kategorisinde olmadığıdır ve buna göre ihaleye başvuran kişi ve kurum isimleri, kurumların mali tablosu ya da iş potansiyeli gizli bilgilere dahil edilmemektedir.

İhaleye Fesat Karıştırma Cezaları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Görevi Kötüye Kullanma Davası eylemleri genelde hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Buna göre; kamu kurumları üzerinden yapılan ihalelerde ortaya çıkan alım, satım ya da kiralama işlemlerine fesat karıştıranlar üç ile yedi yıl arasında hapis cezası almaktadır.

Görevi kötüye kullanma ya da hileli işlerde cebir ya da tehdit uygulanırsa cezanın alt sınırı 5 yıla çekilmektedir ve bu alınacak cezanın süresi artırmaktadır.

Buna göre yaralama ve şiddet içeren unsurlarda en az beş yıl hapis cezası uygulanmaktadır ve ihale suçları; kasten adam yaralama gibi daha ağır suçlar ile birleştirilirse bu suçlar da ayrıca cezalandırılmaktadır.

Bunların dışında işlenen suç sebebi ile kamu kurumuna herhangi bir zarar verilmediği taktirde kişi bir ile üç yıl arasında bir cezaya çarptırılmaktadır.

Cezası bir ile üç yıl arasında değişen suçlar; ihale belgeleri arasında gizli tutulması gereken bilgilerin paylaşımı ile başvuru şartlarına sahip kişi ve kurumun ihaleye katılımını engellemek yer almaktadır.

İhaleye fesat karıştırma unsurları içerisinde yer alan gizli fiyat anlaşmaları yapmak suçu aynı zamanda örgüt kurma suçunu da içermektedir.

Çünkü bilgi paylaşımı ancak birden fazla kişinin katılımı ile sağlanabilmektedir ve bu durumda kişiler ihaleye fesattın yanı sıra örgüt kurma suçu ile de yargılanmaktadırlar.

Bunların dışında ihaleye fesat suçu işleyen kişi resmi evraklar üzerinde oynama da yapmışsa; ayrıca belgede sahtecilik suçlarından da yargılanmaktadırlar.

İhaleye fesat karıştırıp, görevini kötüye kullanan ve bundan çıkar sağlayan kişiler ise ayrıca cezalandırılmaktadır.

İcra ve İflas dairesi bünyesinde yer alan herhangi bir ihalenin kötüye kullanılması durumunda da Türk Ceza Kanunu’nun 235. Maddesi dikkate alınmaktadır.

Aynı ihale sürecinde aynı mağdura karşı farklı suçların işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri devreye girmektedir.

İhaleye Fesat Karıştırma Cezalarının Paraya Çevrilmesi

İhaleye fesat karıştırma suçlarının adli para cezasına çevrilmesinin bazı kriterleri vardır ve bu kriterlerden en önemlisi ise yapılmış olan suçtan dolayı ilgili kamu kuruluşunun bir zarara uğramamasıdır.

İhaleye fesat karıştırma suçlarında adli paraya dönüştürmenin yanı sıra cezanın ertelenmesi de mümkündür. Buna göre, yine işlenen suç sebebiyle ilgili kamu kuruluşu aleyhinde bir zarar doğmadıysa, sanık için verilen cezada erteleme yapılabilmektedir.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu, 235. Madde unsurları dışında kalan suçların, adli para cezasına dönüştürülmesi ya ertelenmesi de mümkün değildir.

İhaleye fesat suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumu ile de karşılaşılmaktadır.

Bu durum;sanık için karar verilen cezanın denetim altında sonuca ulaşmaması ya da davanın düşmesi ile ortaya çıkmaktadır ve mahkeme tarafından hükmün geri bırakılması ancak kamu kurumunun zarar görmediği durumlarda yapılmaktadır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları