Nafaka Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka Borcu Ödenmezse Ne Olur?

İcra iflas kanunumuzda nafaka alacakları bütün alacaklara göre öncelikli alacaklar sınıfında sayılmışlardır ve Nafaka Borcu Ödenmezse Ne Olur sorusu çokça sorulan bir sorudur.

Bu alacaklar hayatın idamesi için zaruri olduğundan kanunlarımıza bu hak ilk başta sayılmıştır.

Bu alacaklara karşı herhangi bir gelir vergisi damga vergisi gibi kesinti yapılmamaktadır ve icra aşamasında alacaktan tahsil edilen tahsilatlardan hiçbir kesinti nafaka alacaklarına uygulanmamaktadır.

Nafaka alacaklısı her şekilde takdir edilen alacağı her şartta kesintisiz yani net olarak almaktadır.

Bu alacak öyle bir nitelik taşımaktadır ki başkası tarafından alacaklınıza haciz konulsa bile nafaka alacağınız kişinin alacağından öncelikli olarak onun sırasına geçebilmekte e onu bir alt basamağa indirgemektedir.

Bu sadece normal nafaka aylıklarını kapsamakta olup birikenleri için bu kural geçerli değildir.

İlamlı takip başlatıldıktan ve gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra, borçlu nafaka alacağını ödemek zorundadır.

Durumsal olarak ele aldığımızda; borçlu borcunu ödemediği durumlarda alacaklının şikayeti üzerine İcra ceza Mahkemesinde dava açılmaktadır ve bu durumda borçluya üç aya kadar hapis cezası verilebilecektir.

Hapis cezası uygulandıktan sonra borçlu borcunu ödediği durumlarda ise infaz durdurulmakta ve tahliye işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hapis cezası ile ilgili olarak icra İflas Kanunun 344. Maddesini baz aldığımızda borcunu ödemeyene nafaka alacaklısının şikayetine binaen üç aya kadar tazyik hapsi uygulanacağı belirtilmiştir.

Hapis cezası uygulandığı esnada borç ödenmesi durumunda edimin ifası kuralı gereğince tahliye edilir.

Borçluyu koruyucu madde olarak ele alabileceğimiz borçlu nafakayı ödemekte sıkıntı çektiğini beyan eder, bunu dava yolu ile de belirtirse o zaman infaz, dava sonuçlanıncaya kadar ertelenebilir.

Adana boşanma avukatı olarak tanınan avukat Ceren Sümer Cilli, bu konuda birçok makale yazmıştır. Boşanma davalarında en iyi boşanma avukatını bulmak çok önemlidir.

Tazyik Hapsi Nedir?

Ceza kanunun ikinci maddesinde açıklanan, disipline edici yola getirici, ikaz edici bir hapis çeşidi türüdür.

Bu hapis cezasında, nevi olarak değiştirilemez, şartlı salıverilme uygulanmaz ertelenemez ve adli sicil kayıtlarına geçirilemez hapis çeşitlerindendir.

Burada şart olarak şunu da belirtmek gerekir ve nafaka alacaklısının şikayetinden sonra hapis cezası verilebilmesi için borçluya tebliğ tarihinden itibaren bir ay geçmesi gerekmektedir.

Bu bir aylık süre geçmeden icra ceza mahkemesince hapis cezası verilemez ve bu süre dolmadan yapılan şikayetler reddedilir ve nafaka alacaklısının borçluya şikayette bulunabileceği süresi geçen ödemenin üzerinden üç ay ile sınırlandırılmıştır.

Yasal olarak üç ay hakkın düşmesi olarak milat kabul edilmiştir ve alacaklı bu süreyi geçirdiğinde şikayet hakkı düşecektir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

  1. Tedbir nafakası: Boşanma davası açıldığında genel anlamda hâkimin kişilerin gelir düzeyinin tespiti yapıldıktan sonra ilk celsede geçici olarak eşe veya 18 yaşından küçük çocuklara verdiği nafaka türüdür. Kesin bir nitelik taşımaz geçicidir, idare etme mantığıyla verilir.
  2. İştirak nafakası: Bu türde mahkeme sonuçlandıktan sonra velayeti karşı tarafa verilen çocukla ilgili giderler katılmak üzere ödenen nafaka türüdür.
  3. Yoksulluk nafakası: Evlilik sona erdikten sonra temel yaşam düzeyinin altına düşen eşi için eski eşe ödenen nafakadır.
  4. Yardım nafakası: Bu dava boşanma ya da evlilikle ilgisi bulunmamaktadır. Bir kimsenin yardımını esirgediğinde yoksulluğa düşecek alt, üst soy ya da kardeşleri olarak sıralayabiliriz.

Kanunlarımızda nafaka davalarına bakmakla görevli olarak 4787 sayılı kanun uyarınca aile mahkemeleri görevlendirilmiştir ve aile mahkemesinde boşanma işlemi gerçekleştikten ve karar kesinleştikten itibaren aleyhine nafaka takdir edilen kişinin bu ödemeyi yapması gerekmektedir.

Nafaka Borcu Ödenmezse Ne Olur sorusu fazlaca sorulmakta olan biri sorudur ve bu makalede bu soruyu cevapladık.

Nafaka ödemekle yükümlüsü uyarınca ödeme yapılmadığı takdirde alacaklı tarafından derhal ilamlı icra takibine başlanmalıdır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları