Şirketlere Hukuksal Danışmanlık - Sümer Hukuk Bürosu

Şirketlere Hukuksal Danışmanlık - Sümer Hukuk Bürosu

Belli bir konuda hizmet veren şirket ve firmaların özellikle ürün ve hizmetleri ile ilgili müşterileri ile birtakım sorunlar yaşamalarına neden olabiliyor.

Şirketlere Hukuksal Danışmanlık bu süreçte mağdur olan taraf müşteriler ise ve müşterilerin şikayet etmeleri durumunda şirket ve firmalar ile ilgili hukuksal tahkikatların başlamasına neden oluyor.

Hukuksal danışmanlık hizmetleri alan firmalar böyle bir durumda hukuksal zeminde nasıl bir yol izleyeceğini tespit ederek adımlarını bu belirlenen kurallara göre atıyor.

Ancak mağdur olan taraf işletmeler ise hukuksal danışmanlık hizmetleri kapsamında mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanıyor ve hukuksal danışmanlık hizmetleri konusunda avukatlar kanalı ile yerine getiriliyor.

Özellikle işletmeler ile ilgili hukuksal danışmanlık hizmetleri veren firmalardaki avukatlar ticaret hukuku kapsamında deneyimli oluyorlar.

Adana ticaret avukatı olarak bilinen avukatımız Avukat Ceren Sümer Cilli, bu konuda uzman bir isimdir.

Hukuksal Danışmanlık Hizmetlerinin Diğer Görevleri

Hukuksal danışmanlık hizmetleri sadece bir hukuksal konunun kendisini göstermesi durumunda değil her konu için geçerli bir hizmettir.

Şirketlere Hukuksal Danışmanlık özellikle firmaların hizmetleri ile ilgili alacakları kararlarda alınan kararların hukuksal anlamda uygun olup olmadığı konusu araştırılıyor.

Alınan kararların hukuksal maddelere uygun olup olmadığı, eğer uygun değilse nasıl uygun hale getirilebileceği konuları hukuksal danışmanlık hizmetleri tarafından yerine getiriliyor.

Hukuksal anlamda firmaların önünde engel teşkil eden hususlar kanunlara uygun hale getirilerek şirketlerin karşısına çıkacak olan engelleri ortadan kaldırması bakımından büyük önem taşıyor.

Hukuksal anlamdaki anlaşmazlıklar sadece bireyler arasında değil aynı zamanda şirket ve firmalar ile diğer şirket ve firmalar arasında ve bu kurumlar ile bireyler arasında da vuku bulabiliyor.

Bu nedenle işletmelerin hukuksal konularda danışmanlık hizmetleri alması atılacak olan adımlarda daha sağlıklı adımlar atmalarını sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Bu nedenle Şirketlere Hukuksal Danışmanlık günümüz şartlarında zorunlu bir durum olarak ortaya çıkıyor ve şirketler için önemi git gide artıyordur.

Özellikle şirketler arası ticari anlaşmaların belirli kurallarının yerine getirilmemesi konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklar ticaret hukuku kapsamında değerlendiriliyor.

Bu konudaki hukuksal danışmanlık ile şirketlerin nasıl bir adım atmaları gerektiği belirlenerek hukuksal sürecin başlaması sağlanıyor.

Hukuksal anlamda mağdur olan işletmeler mağduriyetlerini bu danışmanlık hizmetlerinin profesyonel çalışması ile yine hukuksal zeminde giderebiliyorlar.

Hukuksal Danışmanlıkların Şirket Yönetmeliklerine Etkisi

Şirket ve firmalar çalışma usullerine karşılık belli bir iç yönetmeliğe göre faaliyet gösteriyorlar.

Bu yönetmelikler hukuksal bir etki içerisinde olmasından dolayı mutlaka hukuksal anlamda bir danışmanlık hizmetleri ile hazırlanması gerekiyor.

Yasal dayanaklarının belirlenerek maddeler halinde oluşturulacak olan yönetmelikler, maddelerin kanunlara uygun olmasına dikkat edilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Özellikle çalışanların hakları ile ilgili işlemlerde hukuksal anlamda geçerli olan maddelerin göz ardı edilmeden uygulanması şirket ve firmaların büyük bir tazminat külfeti altına girmesini engelliyor.

Bu da işletmelerin maddi anlamda yıpranmamasını ve buna bağlı olarak da yanlış işlemler yapılarak hem işletmelerin hem de çalışanların mağdur olması engelleniyor.

Şirketlere Hukuksal Danışmanlık hizmetleri günümüzde hukuksal anlamda birçok sorunun ortaya çıkması nedeni ile zorunlu bir hale gelmiş hizmettir.

Bu nedenle birçok işletme bu hizmetlerden yararlanmak için hukuksal danışmanlık hizmeti veren kurumlar ile çalışma yapıyor ve her türlü hukuksal konular bu danışmanlık şirketlerine emanet edilerek profesyonel anlamda çalışma imkanları sağlanıyor.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları