Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri günümüzde gittikçe artmaktadır, arsa payı karşılığı inşaat yaptırmak isteyenler arasında yapılan sözleşmelerden dolayı davalar ve uyuşmazlıklar olmaktadır.

Bunun en büyük nedeni, sözleşmelerle ilgili herhangi bir özel yasa düzenlemesi olmamasıdır.

Çıkan ihtilafların çözümü için doğrudan uygulama veya kıyas yolu kullanılmaktadır ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, insanların hakkını araması için bir zorunluluktur.

Yeni inşaat yapımı için parası olmayan kişiler, müteahhitler ile buluşarak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalamaktadır ve inşaat bu şeklide başlatılmaktadır.

Eskiden bu sözleşmelerin var olmadığı zamanlarda müteahhitler, birçok kişiyi mağdur etmekteydi bu soruna sözleşmeler ile çözüm getirilmiştir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin bir geçerliliği olması için mutlaka noterde yapılmalıdır, ayrıca iyi bir ticaret avukatının hukuki danışmalığı alınarak sözleşmelerin yapılması önemlidir.

İki Tarafın Haklarını Güvence Altına Alan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Noter huzurunda düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, müteahhitlerin inşaatları özenle yapmasını sağlamaktadır ve olağanüstü durumlarda, bu sözleşme ile hak talep edilebilmektedir.

Sözleşmede inşaatın bitim tarihi belirtilir ve müteahhit bu belirtilen süre içerisinde inşaatı tamamlamak zorundadır, zamanında bitmeyen inşaat için karşı taraf hukuki yaptırıma başvurabilir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, doktrin görüşleri ve Yargıtay kararları yorumlama konusunda farklılık olmasına etki etmektedir.

Arsa sahibi, kendisine ait taşınmaz üzerinde herhangi bir müteahhit konut yaptırabilmektedir ve sözleşme ile birlikte bu konuttan hak alabilmektedir.

Karma nitelikli bir sözleşmedir ve hükümler karşılıklı olarak yazılmaktadır ve sözlü olarak bir sözleşme yapılması durumunda yasal olarak bir hak talep edilememektedir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli

Arsa sahibi, arsadaki hakkının kötüye kullanılmaması için kesinlikle bir sözleşme talep etmeli ve notere giderek sözleşme oluşturmalıdır bu sözleşmeyi uzman bir avukat ile hazırlamalıdır.

Yüklenici, teslim aldığı arsayı ayıpsız ve inşaata elverişli bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

Arsa içerisinde bir bina varsa ve yeni yapılacak inşaat için bu binanın yıkılması gerekiyorsa,arsa sahibi kiracıların arsayı boşaltmasından sorumludur.

Eğer arsada bir ipotek mevcutsa, bunu kaldırmak yine arsa sahibine düşmektedir ve yüklenici, inşaata başlayabilmek için gerekli olan prosedürler ile bizzat uğraşmalıdır.

Belediye ve özel resmi dairelere bizzat başvuran yüklenici, gerekli izinleri aldıktan sonra inşaata başlayabili ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerigeçen şartlara göre inşaat yapılmalıdır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre İnşaatın Teslim Edilmesi

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldıktan ve yürürlüğe konulduktan sonra taraflardan biri sözleşmeden caymak isterse, diğer tarafın onayını almalıdır.

Aksi takdirde,sözleşmeden cayılmasını onaylamayan taraf dava açabilmektedir ve boş bir arsaya inşaat yaptırmak isteyen müteahhit, sözleşme hazırlama konusunda uzmanlardan yardım alabilmektedir.

Çoğu zaman uzman birinden yardım alınmadan yapılan sözleşmeler sonucunda, yüklenici ile arsa sahibi davalık olmaktadır.Arsa sahibinin inşaat yapımı karşılığında alacağı kat sayısı da sözleşmede belirtilir.

Yüklenici inşaata başlarken, ana malzemeyi kendi cebinden karşılar ve tapu dairesi veya noter tarafından düzenlenen sözleşme, şekil şartına göre yapılmamışsa hukuki bir dayanağı olmamaktadır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Uygulanabilirliği

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılacak ve uygulanacaksa, sözleşmede adı geçen arsa inşaat yapımına müsait olması gerekmektedir.

İmara uygun olmayan arsalara, sözleşme yapılması imkansızdır ve inşaat projesi, inşaata başlanma tarihi gibi ayrıntıların hepsi Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri içerisinde yer almaktadır.

İnşaat ruhsatının alınması ile yüklenici inşaata başlar. Yüklenici, arsa sahibine vaat ettiği daireleri verdikten sonra geriye kalan daireleri satma hakkına sahiptir.

Sözleşme içerisinde, inşaatta kullanılacak malzeme, arsa sahibine ait daireler ve inşaatın kalitesi kesinlikle belirtilir. Ayrıntılar göz önüne alınarak yapılan sözleşmeler, daha başarılı olmaktadır.

Sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraflar, cezai şartlar ile yasalar önünde yargılanır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları