Adana Ticaret Hukuku Avukatı

Adana Ticaret Hukuku Avukatı

Adana Ticaret Hukuku Avukatı son zamanlarda ticaret oldukça büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Uluslararasında da ticari faaliyetler oldukça gelişmiştir.

Ticaret ve şirket avukatı da bu gelişen sektör içerisinde önemini arttırmıştır ve ticaret ve aynı zamanda şirket avukatlığı olarak belirtilmesinin sebebi ise ticari faaliyetlerin şirket ile iç içe geçmiş olmasıdır.

Yani ticaretin şirket bünyesinde gerçekleştiriliyor oluşu ticaret ve şirket avukatlığını gerekli kılmıştır.

Ticaret Hukuku Nedir?

Özellikle de yıllarca emek verilerek kurulmuş olan şirketlerin haklarını korumaları adına ticaret hukuku büyük önem arz eder.

Hukuki işleri düzenlemek, denetlemek ve gerektiği zaman yargıya taşımak konusunda da ticaret hukuku avukatı devreye girer ve kaliteli bir ticaret hukuku avukatının şirketler için önemi yadsınamaz.

Ticaret hukukunda şirketler anonim, limited, komandit ve kolektif olarak dörde ayrılmıştır ve bu şirket tipleri için farklı kuruluş şekli ve sermaye koyma yükümlülüğü vardır, bu kuruluş ve işleyişte yine ticaret hukuku avukatı önemli bir yere sahiptir.

Adana Ticaret Hukuku Avukatı fazlaca sorumluluğu vardır büyüyen ve kendini sürekli yenileyen bir ticaret sisteminde karmaşaları ve yapılan tüm haksızlıkları durdurmak mümkün değildir.

Ancak konulan kurallar ve yenilikler ile bunu en aza indirmek mümkündür ve Türkiye'de bu konuyla ilgili Türk Ticaret Kanunu 2011 yılında yürürlüğe girmiştir.

Yeni kanunların kapsamı daha geniş olup hukuki prosedürleri de arttırmıştır ve bu prosedürler bazen can sıkıcı olsa da ticaretin düzenlenmesi ve kontrol altında tutulması için en sağlıklı olanı budur.

Bu prosedürler sayesinde yapılacak olan hataların ve haksızlıkların önüne geçilmiş olur ve bu prosedürlerin gerektiği gibi yerine getirilmesi için de ticaret hukuku avukatına danışılmalıdır.

Ticaret hukuku işleyişin kolaylaştırılması amacı ile belli bölümlere ayrılmıştır ve bunlar; ortaklıklar hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ticari işletme hukukudur.

Bu kanunlar ve kurallar çerçevesinde kaliteli, düzgün bir ticaret gerçekleştirilebilmektedir.

Ticaret Hukuku Nedir?

Son yıllarda ticaret gelişim gösteren bir sektördür ve durmadan gelişen bu sektörün de bir düzene ihtiyacı vardır ve ticaretin gerçekleştirilmesinde, alım satım ve hizmet konusunda belirli kurallar gereklidir.

Bu kuralların hukuki olarak düzenlenmesi görevini de ticaret hukuku üstlenir. Kişi veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiş olması fark etmez, ekonomik alanda gerçekleştirilmiş her türlü faaliyet hukuken ticari faaliyet olarak tanımlanır.

Özellikle de yıllarca emek verilerek kurulmuş olan şirketlerin haklarını korumaları adına ticaret hukuku büyük önem arz eder ve gerektiği zaman yargıya taşımak konusunda da ticaret hukuku avukatı devreye girer.

Kaliteli bir ticaret hukuku avukatının şirketler için önemi yadsınamaz ve ticaret hukukunda şirketler anonim, limited, komantid ve kollektif olarak dörde ayrılmıştır.

Bu şirket tipleri için farklı kuruluş şekli ve sermaye koyma yükümlülüğü vardır, bu kuruluş ve işleyişte yine ticaret hukuku avukatı önemli bir yere sahiptir.

Büyüyen ve kendini sürekli yenileyen bir ticaret sisteminde karmaşaları ve yapılan tüm haksızlıkları durdurmak mümkün değildir.

Ancak konulan kurallar ve yenilikler ile bunu en aza indirmek mümkündür ve Türkiye'de bu konuyla ilgili Türk Ticaret Kanunu 2011 yılında yürürlüğe girmiştir.

Yeni kanunların kapsamı daha geniş olup hukuki prosedürleri de arttırmıştır, bu prosedürler bazen can sıkıcı olsa da ticaretin düzenlenmesi ve kontrol altında tutulması için en sağlıklı olanı budur.

Bu prosedürler sayesinde yapılacak olan hataların ve haksızlıkların önüne geçilmiş olur, bu prosedürlerin gerektiği gibi yerine getirilmesi için de ticaret hukuku avukatına danışılmalıdır.

Ticaret hukuku işleyişin kolaylaştırılması amacı ile belli bölümlere ayrılmıştır ve bunlar; ortaklıklar hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ticari işletme hukukudur.

Bu kanunlar ve kurallar çerçevesinde kaliteli, düzgün bir ticaret gerçekleştirilebilmektedir ve ticarette tarafların haklarının korunmasını da bu kurallar ile sağlanır.

Ticaret Hukuku Avukatının Verdiği Hizmetler

Ticaret hukuku avukatı, ticaret hukukuna bağlı şirketler, işletmeler ve ortaklıklar konusunda hizmet vermektedir. Ticaret hukuku konulu davalarla ilgilenirler.

Ticaret hukuku avukatı yalnızca danışmanlık hizmeti vermez ve yargı yoluna başvurulması gerekli olduğu durumlarda da başvuru ve dava takip konusunda hizmet vermektedir.

Ticaret hukuku avukatının en önemli hizmeti ise bir ticari şirketi kurulması ve tasfiyesi süresince prosedürler konusunda danışmanlık yapmaktır.

Yine sermaye arttırma ve azaltma işlemleri de ticaret hukuku avukatı sayesinde yapılmaktadır ve şirket aleyhine açılan davaları da ticaret hukuku avukatı takip eder ve gerektiğinde şirket adına dava açar.

Bu davalardan gümrük davaları, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları ticaret hukuku avukatı tarafından açılır ve takip edilir.

Uluslararası ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarda yetki sorununu çözmek için de ticaret hukuku avukatı devreye girer ve bunlardan farklı olarak hisse devir işlemleri, şirket devri veya birleştirilmesinde avukatın görevi ve önemi çok büyüktür.

Yine gümrük işlemlerinde, tüketicinin korunmasında ve sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması da ticaret hukuku avukatının verdiği hizmetler arasındadır.

Ticari Hukukta Dava Süreci

Ticaret hukuku söz konusu olduğunda kişiler ve kurumlar hızlı sonuçlar almayı beklemektedirler, ancak bu pek mümkün değildir.

Bu konuda seçilen yetkin avukatlar ile sonuç olabildiğince hızlandırılabilir ve lehinize sonuçlar alınabilir.

Çünkü deneyimli ve başarılı bir avukat verileri iyi bir şekilde analiz eder ve bu verileri en iyi nasıl kullanabileceğini hesaplar ve bu da işletme için büyük bir avantajdır.

Ticaret davaları sürecinde hak kayıpları olabilir, sonuç istenmeyen bir şekilde sonuçlanabilir ve bunun önüne geçmek ise başarılı bir avukatın kapsamlı çalışması ile olur.

Uzman bir Adana Ticaret Hukuku Avukatı usuller ve şekiller, emsal kararlar konusunda tecrübe ve bilgisi ile başarı elde eder.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları