Adana İşçi Mahkemesi Avukatı

Adana İşçi Mahkemesi Avukatı

İş mahkemelerinde, iş davalarının tüm süreçleri görülür ve bu süreçler iş hukuku konuları üzerinedir. İş davası ile ilgili bir problemi olan veya hakkını aramak isteyen kişiler, adana işçi mahkemesi avukatı başvurabilmektedir. İş mahkemeleri işçi tarafında olmakla birlikte, işverene göre daha güçsüz durumda olan işçinin haklarını aramak işçi mahkemesi avukatına düşmektedir. İşçiler zaman zaman bazı haksızlıklara maruz kalmakta ve haklarını nasıl arayacaklarını bilememektedir. Sendika kavramının karşılığı, işçi sınıfı içindir. Sendikasız bir şekilde çalışan işçiler çok daha zor şartlarda çalışır ve bütün işçilerin sendikalı olması beklenmemektedir.

Ağır ve zor şartlar altında çalışan işçiler, büyük haksızlıklar ile karşı karşıya kalmaktadır ve yasalar bu işçilerin haklarını güvence altına almaktadır. İşçi sadece işveren tarafından mağdur olmadığı gibi kimi zaman işçileri, bir başka işçi mağdur etmektedir. Bu gibi durumlarda da işçi mahkemesi avukatına büyük iş düşmektedir. Suçun varlık bulması ve ispatlanması durumunda suçlu, yasalar önünde bunun bedelini öder. Suçlu işçi olsa bile haksızsa bir bedel ödemek zorundadır. İşletmeler büyüdükçe iş avukatlarına düşen sorumluluk artmaktadır.

Adana İşçi Mahkemesi Avukatının Sorumlulukları

Adana iş mahkemesi avukatı olan avukatlar, işçilere genel hukuksal desteği özveri ile vermektedir. İş davası açılması, asgari geçim indirimi alacağı, işçi tazminat alacakları, kıdem tazminatı gibi konularda müvekkillerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. İş davası açmak isteyen işçiler, uzman olmayan kişilerden yardım talep etmemeli Adana'da görev yapan işçi mahkemesi avukatından yardım istemelidir. Kıdem tazminatı almak için iş davası açmak isteyen bir işçi, en az 1 yıldır aynı iş yerinde çalışmak zorundadır. 1 yıldan az çalışıp o iş yerinden ayrılan işçi için kıdem tazminatı süresi dolmamıştır.

Hem işçiye hem işverene karşılıklı sorumluluk yükleyen ihbar tazminatı alacağı, işverenin ihbar etmeden işçiyi çıkartması gibi durumlarda, 1 maaş kadar işçiye para ödemesidir. İşçi, ihbar bildiriminde bulunmadan iş yerinden çıkarsa, işveren de ihbar tazminatı talep edebilmektedir. Haftalık 45 saati geçen çalışmalarda, işçiler işverenden ''fazla çalışma alacağı'' talep edebilmektedir. İş dünyasının yoğun ve gergin bir ortam olmasından dolayı, kanun dışı bazı eylemler gerçekleşmektedir. İşçi haklarını bilmeli ve yanında uzman bir işçi mahkemesi avukatı yer almalıdır.

Adana İşçi Mahkemesi Avukatı Hakkında Merak Edilenler

İşçi mahkemesi avukatı, sadece işçilerin hakkını değil aynı zamanda işverenin de sahip olduğu hakları korumaktadır. İşçi ile işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkları, hukuki yoldan işçi mahkemesi avukatı çözmektedir. Günümüzde birçok işçi, hiçbir neden sunulmaksızın işverenleri tarafından işten çıkarılmaktadır. Bu gibi durumlarda işçi, haklarını öğrenmeli ve işverenden ne talep edeceğini bilmelidir. İşçi mahkemesi avukatı, kendisine gelen işçilere yasal olarak nelere sahip olabileceği ve işverenden neler talep edebileceği hakkında bilgi verir. İşçilerin, işverenlere açtığı iş davalarında işçi mahkemesi avukatının rolü fazladır.

İş davası açarken bir işçi, seçeceği iş mahkemesi avukatına dikkat etmelidir. İşçi mahkemede tazminat kazanırsa, işveren bu tazminatı işçiye ödemek zorundadır. Tazminatın ödenmediği durumlarda yasal yollara başvurulur. Mahkeme sürecinin başlaması ve sonuçlanması 6 ay ile 12 arasında değişmektedir. Dava Yargıtaya giderse bu süreç 18 aya kadar çıkar. İş mahkemelerindeki davaların çoğu işçi alacaklarına yöneliktir. İşçi sınıfı, haklarından mahrum bırakılmak için birçok haksızlığa ve istismara maruz kalmaktadır. Tazminat hakları zedelenen işçiler, haklarını işçi mahkemesi avukatı ile arayabilmektedir. İş mahkemelerinde oluşan yoğunluk davaların uzun sürmesine neden olmaktadır. İşçilerin yaşadığı mağduriyet işçi mahkemelerinde giderilmeye çalışılmaktadır.

İşçinin Yanında Olan Adana İşçi Mahkemesi Avukatı

İşçinin en temel haklarından biri, yaptığı hizmetten dolayı alacağı maaştır. İşveren, yanında çalışan işçilerine maaşını zamanında ve tam olarak ödemek zorundadır. Maaşların zamanında veya tam yatmaması gibi durumlarda, işçiler haklarını işçi mahkemesi avukatı ile arayabilmektedir. İşveren, yanında çalışan her bir işçinin sigortasını yapmalı ve primlerini ödemelidir. İşçi haklarının gözetilerek primlerin ödenmediği ve sigortanın yapılmadığı durumlar kanuna aykırıdır ve işçi hakkını aramalıdır. İşveren keyfi yere herhangi bir işçiyi işinden ederse, kıdem tazminatını ödemelidir. Kıdem tazminatı ödenmeden haksız yere işinden olan işçilerin yanında işçi mahkemesi avukatı yer alır.

İşçilerin, dinlenme hakları vardır ve kanunlarda bu haklar güvenceye alınır. Gün içi, haftalık ve yıllık olarak dinlenme işçi hakları kapsamına girmektedir. İşveren, işçilere haftada en az bir gün izin vermek zorundadır. Bayram günlerinde ve resmi tatillerde işçi, işe gitmek zorunda değildir. Bu günlerde çalıştırılacak olan işçilere daha fazla mesai parası ödenmelidir. İşçinin, iş süresi içinde başına gelebilmesi muhtemel iş kazalarında, işveren işçiye maddi ve manevi tazminat ödemek zorundadır. Eğer iş kazası sonucunda işçi hayatını kaybederse, varislerinin uğrayacağı gelir kaybı karşılanmalıdır. İşçinin iş kazaları gibi durumlarda manevi tazminat açma hakkı yasalarda belirtilmiştir. İşçi hakları sürekli iyileştirilerek düzenlemeler yapılmaktadır. İşçinin hakları, kanunlar ile güvence altına alınmıştır ve işçi bu haklarını bilmeli, tavizsiz olmalıdır.æ


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları