Zina (Aldatılma) Sebebiyle Boşanma

Zina (Aldatılma) Sebebiyle Boşanma

Zina (Aldatılma) Sebebiyle Boşanma

Zina (Aldatılma) Sebebiyle Boşanma oldukça fazla görülmeye başlanmıştır ve zina, medeni kanunda yer alan ve diğer sebeplere nazaran daha özel ve hassas boşanma sebeplerinden birisidir. 

Hukuk sistemi içerisinde zina davası çekişmeli boşanma davası olarak görülür ancak eşler zinanın yanı sıra şiddetli geçimsizliği de sebep olarak gösterirlerse anlaşmalı boşanma ile de boşanabilirler.  

Zina sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kişi veya eş öncelikle zinayı öğrendiği andan itibaren geçen 6 ay içerisinde boşanma davasını açması gerekir ancak bu 6 aylık süre içerisinde dava açılmaz veya kişi zina yapan eşini affedip vazgeçer ise dava açma hakkı düşer. 

Bunun yanı sıra zina eyleminin yapılmasının üzerinden 5 yıl geçmesi halinde de dava açma hakkı düşer.

Zina Sebebi İle Yapılan Boşanmalarda Tazminat Durumu

Zina her ne kadar toplumsal ve ailevi düzeni bozan gayri ahlaki bir durum olsa da Türk Ceza Kanunu'na göre suç olarak sayılmamaktadır yani medeni kanuna göre hem boşanma hem de tazminat talep etmek için geçerli bir sebep olarak görülmekte fakat, ceza kanununa göre cezai bir yaptırıma sebep olmamaktadır. 

Eşi zina yapan bir kişi belirtilen süre dahilinde mahkemeye başvuru yaparak boşanma davası açıp ayrıca da zina nedeniyle tazminat talebinde bulunabilmektedir. 

Bunun yanı sıra evli bir kişi ile bilerek ve isteyerek zina yapan 3. şahıs konumundaki kişilere karşı da tazminat davası açılabilmektedir ancak her şeyden önce tazminat ve boşanma davasının olumlu sonuçlanabilmesi için zinanın tam olarak ispat edilmiş olması gerekir.

Zinayı ispat etmek için telefon konuşmaları, sosyal medya üzerindeki yazışmalar, otel rezervasyonları, banka ve kredi kartı ekstresi, fotoğraf ve kamera görüntüleri veya olaya tanıklık eden şahitler gibi delillerin olması gerekir. 

Fakat bu delillerin hukuka aykırı olmaması gerekir çünkü hukuka aykırı bir şekilde elde edilen deliller suç teşkil ettiği için zinayı ispatlamaya çalışan kişiye ceza davası açılabilmektedir. 

Bu nedenle zinayı ispatlamak için elde edilen delil ve kanıtların mahkemeye verilmeden önce boşanma avukatına gösterilmesi ve avukat tarafından analiz edilmesi gerekir. 

Bunun dışında eşler ister ise aile hayatının gizliliği ilkesine dayanarak duruşmaların gizli yapılmasına karar verilebilir.

Zina (Aldatılma) Sebebiyle Boşanma bütün bunların sonucunda karşı taraftaki eşin zina yaptığı hukuki deliller vasıtası ile kesin olarak tespit edilir ise zina yapan eşten mahkemenin uygun gördüğü oranda tazminat alma hakkı doğar. 

Bunun yanı sıra zina sebebi ile gerçekleşen boşanma davalarında mağdur olan taraf yani davacı diler ise karşı tarafa maddi tazminata ek olarak manevi tazminat da açabilir. 

Ancak bunun için zina eden kişinin eşine karşı kötü davranması ve kişilik haklarını zedelemesi ve onurunu kıracak söz ve eylemlerde bulunmuş olması gerekir ve böyle bir durum mevzu bahis olduğunda aldatılan eş, kendi kişilik ve onuruna yapılan bu saldırının telafisi için karşı taraftan belirli bir miktarda manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Zina Sebebi İle Gerçekleşen Boşanmalarda Mal Paylaşımı

Türk Medeni Kanunu eşler arasında zina yani aldatma yoluyla gerçekleşen boşanma türlerinde hem eşin mağdur olmaması hem de aile birliğinin bozulmasını engellemek için mağdur olan eşe mal paylaşımı noktasında birtakım haklar sunmaktadır.

Yani zina sebebiyle boşanmanın mal rejimine etkisi söz konusudur ve bu hususta mahkeme kararı ön plandadır ve zina sebebiyle yapılan boşanmalarda hakim takdirine bağlı olarak suçlu olan eşin mal rejimi üzerindeki payı ya da hissesi düşürülebilir veya tamamen payı elinden alınarak hakkı ortadan kaldırılabilir. 

Dolayısıyla normal şartlarda eşler arasında yarı yarıya taksim edilen mal varlığı paylaşımı, zina ve aldatma gibi kusurlu bir durum söz konusu olduğunda bu pay düşmekte ya da tamamen yok olmaktadır.

Zinanın Aile Hayatına Etkisi

Zina (Aldatılma) Sebebiyle Boşanma, evli olan çiftlerin herhangi birisinin evliliği devam eder iken başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesidir yani en genel anlamı ile eşlerden birinin diğerini aldatması durumudur. Türk Medeni kanununa göre zina eylemi tamamen boşanma sebebi olarak görülmektedir. 

Ancak zina (aldatılma) nedeniyle boşanma davası açıldığında zina yapan kişinin bilerek ve isteyerek zina yapmış olması gerekir ve bunun dışındaki hallerde ortaya çıkan durumlar direkt boşanmaya sebep teşkil etmemektedir. 

Zina, aile bağlarını koparan ve eşleri birbirinden ayıran ve boşanmalarına sebep olan en temel faktördür ve zina nedeniyle ortaya çıkan boşanmalar aile kurumunu en çok sarsan ve derin şekilde etkileyen boşanma türlerinden biridir. 

Çünkü bu tarz boşanmalarda hem eşler arasındaki sevgi ve sadakat bağı yok olmakta hem de çocuklar üzerinde olumsuz ve kalıcı bir etki bırakmaktadır.

http://www.hurriyet.com.tr/paylas/aldatildigini-ogrenen-kadin-358


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları