5 Adımda Veraset ve İntikal İşlemleri Rehberi

5 Adımda Veraset ve İntikal İşlemleri Rehberi

Veraset ve intikal hakkında yasal prosedürler hakkında merak edilen birçok konu bulunur. Miras bırakan kişinin ölümünün gerçekleşmesi ardından mirasçılara geçen varlıklar için miras adı verilir. Miras bırakan kişinin öldüğünün daha sonra tespit edilmesi, terekenin geçme zamanında değişikliğe yol açmaz. Zaman açısından değişiklik olmasa da mirasın intikalinin gerçekleşmesi için bazı yasal prosedürlerin izlenmesi gerekir. Yasal süreçleri 5 adımda takip ederek sonuç alınabilir.

Ölüm Belgesinin Alınması

İzlenmesi gereken adımların doğru ve sıralı bir şekilde izlenmesi gerekir. Miras konusunda hukuki olarak yapılması gerekenler hakkında profesyonel yardım alınması gerekebilir. İlk olarak ölüm belgesinin alınması gerekir. Ölüm belgesi sayesinde nüfus müdürlüklerince vefat edenin nüfustan düşülmesi önemli ve ilk adımdır. Veraset işlemleri başlatılması için ilk adım önemlidir. Miras adı verilen varlıklardan faydalanabilmek için adımların doğru şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Diğer adımlarda gerekli yerlere hangi belgeler ile başvurulması gerektiği konuları oldukça önemlidir.

Veraset İlamı Alınması

Veraset ilamı alabilmek için Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne dava açılması ya da noterlikler aracılığıyla alınması gerekir. Noterliklerin yetkileri sınırlı olduğu için çeşitli sebeplerle Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunulması gerekebilir. Veraset ilamı için ilk olarak noterlikten yardım alınabilir. Yetkilerinin yetersiz kalması durumunda ilam için mahkemeye başvuruda bulunulabilir. Veraset ilamı almak isteyen mirasçılar arasından herhangi biri avukata vekaletname vererek, çıkartılmasını sağlayabilir. Mirasçılık belgesi ya da veraset ilam adı verilen belgenin çıkartılması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açılması gerekli olarak adlandırılsa da duruşmasız olarak ilerleyen bir süreçtir. Herhangi bir duruşma söz konusu olmadığı için oldukça uygun fiyatlı şekilde uzman avukatlardan yardım alınabilir. Veraset nasıl yapılır sorusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen mirasçılar, profesyonel şekilde hizmet veren bir avukattan yardım alabilir.

Vergi Dairesine Başvuru

Veraset ilamı alınmasından sonra intikal edecek olan mal varlığı için vergi ödemesi yapılması gerekir. Vergi dairesine giderek yapılması gereken başvuru için verilen süre; ölümü izleyen 1 aylık süreçtir. Mirasçıların ölümden sonraki bir ay içinde vergi dairesine ölüm bildirimi yapması gerekir. Vergi Usul Kanunu kapsamında bulunan maddelere gereğince belirtilen sürecin 3 ay daha uzatılması mümkündür. Sürecin uzatılması durumunda ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunulabilir. İntikal nasıl yapılır için öncelikle başvuruların eksiksiz şekilde tamamlanması gerekir. Vergi dairesine yapılacak olan başvuru, intikal için zorunlu olan adımlardan biridir. Herhangi bir başvuru yapılmaması durumunda mirasçı adına intikal işlemi yapılamaz. Bildirim işlemi için sadece bir mirasçının bildirim yapması yeterlidir, bütün mirasçıların bildirisine gerek yoktur. Veraset intikal beyanı verilmesi için gerekli olan belgeler şu şekildedir;

Veraset ilamı.

Gayrimenkul emlak beyanı.

Ölüm kağıdı.

Belgeler tamamlandıktan sonra vergi dairesine teslim edilir ve arından beyanname alınır. Alınan beyanname doldurulduktan sonra vergi dairesine teslim edilir. İntikallerde beyanname her mirasçı tarafından ayrı şekilde verilebilir ya da müştereken de vermek mümkündür. Veraset beyanında, vefat eden kişinin üzerinde bulunan bütün gayrimenkul, menkul, kiralık kaslar, banka hesaplarında bulunan paralar, şirket hisseleri ve motorlu araçların beyanı gerçekleşir. Veraset ve intikal gerektiren haller hakkında detaylı bilgi için avukat ile iletişime geçilebilir.

Devir İşlemleri İçin Başvurular

Mal varlığının intikalini gerçekleştirmek için mirasçılık belgesinin avukata verilmesi gerekir. Avukat bu belge sayesinde işlemleri takip edebilir. Vekaletname, telefon, adres, kimlik fotokopisi ve fotoğraf gibi bilgilerin tamamlanması ve avukata teslim edilmesi gerekir. İşlemleri avukata yaptırmak için vekalet verilmelidir, veraset intikalleri için avukatlık ofisine danışılabilir. Sürecin daha kısa sürede eksiksiz bir şekilde ilerlemesi için yardım almak oldukça faydalı olabilir. Gerekli yerlere başvuru ve belgeler hakkında bilgi sahibi olan avukatlar sayesinde işlemlerin olumlu ve hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanabilir.

Miras Bırakan ile İlgili Davalar

Miras bırakan kişiler, vefat etmeden önce bazı mirasçılarına mal vermemek adına işlemler yaptığı görülebilir. Miras almasını istemediği mirasçıları haklarından menedebilir. Mirasçıların başına bu tarz olaylar gelmesi durumunda işlemlerin aleyhine muris muvazaası, istihkak davası, tenkis davası, denkleştirme davası gibi çeşitli davalar açılması gerekir. Tüm bu davaların açılması için gerekli mahkemelere başvuruda bulunulması gerekir. Veraset ve intikal süreci bazı durumlarda karmaşık bir hal alabilir. Miras intikali için avukat ile görüşerek süreç hakkında bilgi alabilir ve sonuca kısa sürede varabilirsiniz.

Diğer Makaleler

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

Ses Kaydı Mahkemede Delil Olarak Geçerli Olur Mu?

Tebligat Nedir? Tebligat Gelince Ne Yapılmalıdır?

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Adana Boşanma Avukatı

Adana Avukat Ceren Sümer Cilli


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları