Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Mirası bırakan kişinin bedenen ölümünden sonra yapılan hak sahibi olan kişilerin birden fazla olmaları takdirinde müşterek mülkiyet söz konusu olarak kayda geçecektir. 

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir? sorusu müvekkillerimiz tarafından oldukça sorulan bir sorudur.

Miras kalan kişilerin tasarruf yetkisi bulunmayacağından miras taksim sözleşmesi yapılan kişilerin mirasçı üstündeki kişi yetkisi tabire caiz tasarruf yetkisi bulundurarak sözleşme yapıldığında bir yetki elde etmiş olacaktır.

 Miras taksim sözleşmesi hukuki bir sözleşmedir ve genel olarak mirasçılar tarafından merak edilen ve araştırma konusu olan bir sözleşme türüdür. 

Mirasçıların paylarının belirlenme yolunun hukuki yolu olarak belirlenen sözleşmeye Miras Taksim Sözleşmesi Nedir? dendiğinde cevaben ulaşılmaktadır. 

Miras taksimi kişinin ölümünden sonra bütün mirasçıların toplanması ile belirlenmektedir ve sözleşme düzenlenirken geride kalan mirasçılar kendi özgür iradeleri ile sözleşmeyi paylaşım yaptıktan sonra imzalamış olur. 

Sadece birkaç kişinin sözleşmeyi kabul etmesi sözleşme için geçerli değildir. Geçerlilik şartlarına uygun olarak avukat ile düzenlenmektedir

Geçerlilik Şartları Nelerdir?

 Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartlarına uyum göstermediği takdirde geçerli bir sözleşme olmayacaktır ve kesinlik olarak hüküm sonuçlarını doğurmayacaktır. 

İlk şart olarak miras bırakan kişinin ölümü ile geçerli olacaktır ve böyle olmadığı takdirde geçerli sayılmaz. 

En önemli şartlarında biri de yazılı beyan olarak yapıldığıdır. Sadece resmi olarak değil adi yazılı beyanda kabul edilmektedir. 

Sözleşmenin yapılma yükümlülüğü tapu sicil memuru ile yapıldığıdır ve gayrimenkul içerisinde durum biraz daha farklı olabilir. 

Taşınmaz mallarda noter tarafından tescili geçerli olması adına kanunen mümkün olmaktadır.

Sözleşme yapıldığı esnada mirasçının kendi özgür iradesi ile kabul etmesi ve sözleşmenin geçerliliği için mirasçının imzasının bulunması gerekli kılınmaktadır. Medeni kanunla belirlenen sözleşmede mirasçının imzasının kesinlikle bulunması zorunlu hale getirilmiştir.

Miras Taksim Sözleşmesinde Tapuya Olan Tescili Ne anlama Gelir?

Bu miras sözleşmesinde noter huzurunda yapılan tescil taleplerinde tescil işleminin nasıl yapılacağı ve kimin yapacağı belirlenmemiş halde ise bu işlemde bütün mirasçıların toplanarak tapu müdürlüğüne giderek tescil talebine başvurmaları gerekmektedir. 

Mirasçı bulunan kişilerin adi yazım şeklinde yapılacak işlemdedir ayrıma gidilerek bütün imzaların noter tarafından onaylı olup olmadığı belirlenerek buna göre değişiklik talebi doğrultusunda gösterim sağlayacaktır.

Eğer onay verilmediyse mirasçının tümünün tapu sicile giderek beyan vermesi gerekmektedir.

Zaman Aşımı Nedir?

 Genel olarak bakıldığı zaman miras taksim sözleşmesi borç doğuran hukuki işlem olarak görülmektedir. 

Bu işlem borçlar hukukunun esaslarına tabi olarak işlemektedir. 

Zaman aşımı ile ilgili bazı düzenlemeler yer almaktadır Miras Taksim Sözleşmesi Nedir? sorusu en çok sorulan sorulardan biridir. 

Genle olarak 10 yıllık bir zaman aşımına tabi olmuştur. Zaman aşımı başlangıcı olarak kişiden ümidin kesildiği an itibariyle başlamaktadır.

Diğer Makaleler

Tebligat Nedir? Tebligat Gelince Ne Yapılmalıdır?

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Adana Boşanma Avukatı


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları