Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası

Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası

Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası bir çok kişinin kafasını kurcalayan bir şeydir ve muvazaa, kişilerin üçüncü şahısları aldatmak için kendi aralarında, gerçek iradelerine aykırı olan, bir sözleşme yapmak için anlaşma durumudur. 

Ancak bu sözleşme görünüşte geçerlidir ve görünüşte satış işlemleri yapmak da muvazaa anlamına gelmektedir ve bu satış işlemleri de mirastan mal kaçırmayı gizlemek adına yapılmaktadır. 

Ancak tarafların anlaşarak yaptıkları bu anlaşmalar tamamen hükümsüz ve geçersizdir. 

Muvazaa Şartları Hangi Durumlarda Geçerlidir

  • Üçüncü şahıslar aldatma amacı gütmelidirler. 
  • Taraflar arasında yapılan anlaşmalarda belli bir uyumsuzluk, çatışma olmalıdır. 
  • Taraflar arasında muvazaa işlemleri yapma konusunda aralarında anlaşma yapmış olmaları da muvazaa şartlarının geçerli olması gereklidir.

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan mal kaçırma, mirasçısını mirastan mahrum etmek amacıyla yaptığı tüm karşılıksız kazandırma ve kazanımları satış sözleşmesi gibi göstermesidir. Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası, temel amacı, saklı paylı olan mirasçıların ileri zamanlarda, tenkis davaları açarak miras hakkından faydalanmalarını engellemek amacıyla yapılmaktadır. Yani denilebilir ki miras bırakan kişi, mallarını bırakmamak için, satış karşılığı devredilmiş gibi göstererek, mirasçıların dava açmasını önlemektir. Mirastan mal kaçırma- muris muvazaası muvazaanın oluşması için gerekli dört unsurun olup olmadığını araştırmaktadır. Bu araştırma şu şekildedir. 
  •  - Üçüncü şahısları yani mirasçıları aldatma amacı var mı?
  •  - Belli olan muvazaa anlaşması var mı?
  •  - Görünüşte olan sözleşme ortada mı? 
  • - Yapılan tüm gizli sözleşmelerde araştırma konuları arasında yer almaktadır.

Mirasçıları Aldatma Amacı

Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası unsurları arasında yer alan işlemin, yani görünüşte olan sözleşmenin mirasçıları aldatmak için yapılmasıdır. 

Şayet miras bırakan kişi mirasçıları aldatma amacı gütmüyorsa mirastan mal kaçırması açılamaz.

Muvazaa Anlaşması

Muvazaa anlaşması, miras bırakan kişi ile üçüncü şahıslar arasında yapılan sözleşmeler olarak gösterilebilir.

Buradaki anlaşmanın konusu mirasçıları aldatmaktır ve anlaşmayı yapan kişiler anlaşmanın kendi aralarında sonuç doğurmayacağı konusunda anlaşmaktadırlar. 

Bunun için sözleşmenin illa ki yazılı olmasına gerek yoktur. Anlaşma sözlü olarak da yapılabilmektedir.

Gizli Sözleşme

Görünüşteki tüm anlaşmaların ardında gizli olan tüm sözleşmeler gizli sözleşme konusunda yer alır. Yani miras bırakan kişi mirasını bağışlamak istemektedir ancak mirasçılarını aldatmak amacıyla satış sözleşmelerin ardına gizlenmektedir. Gizli sözleşmeler kişilerin gerçek iradelerini yansıttıkları için sözleşmelere tamamen geçerli sayılabilmektedir. Ya da kural olarak geçerli olduğu söylemek doğru sayılır. 

Muris Muvazaası (mal kaçırma davasını) Kimler Açabilir?

İster saklı payların sahibi olsun ister diğer mirasçılar olsun, miras hakları çiğnenmiş tüm mirasçılar, delil ve ispatlara dayandırarak mirastan mal kaçırma davası açabilirler. 

Bu davaları atanmış mirasçılar, evlatlıklar ya da yasal mirasçılar açabilmektedirler ve mirastan mal kaçırma davasını, mirası reddeden, mirastan kişiler açamazlar.

Bu mal kaçırma davasını kişiler isterlerse kendi paylarını almak amacıyla kendi başlarına da açabilirler.

Diğer mirasçıların olurlarını almak gibi bir zorunlulukları yoktur fakat mirasçı sadece kendi payını değil de tüm taşınmazların terekeye dönmesini istiyorsa, dava dışı olan tüm mirasçıların olurlarını almak zorundadır. 

Bunun yanında diğer kişilerin temsilcileriyle de dava devam ettirilebilir. 

Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası, miras bırakan şahsın hemen ölümünden sonra açılabilmektedir. 

Dava herhangi bir zaman aşamasına, hak düşürülmelerini tabi değildir, yani zaman aşımıyla ilgili herhangi bir süre yoktur.

Muris muvazaası Yargıtay’ın kararlarına bakılarak şekillenmiştir ve denilebilir ki mirastan mal kaçırma davalarında miras bırakan kişi, mirasçılarının dava açmalarını önlemek amacıyla birçok anlaşma, sözleşme gerçekleştirebilir. 

Bu sözleşmelerin mutlaka asıl amaçlarının belirlenmiş olması, ispat edilmiş belgesi olmalıdır.

Mirası reddedenler, mirastan muaf tutulan kişiler dışındaki, tüm mirasçılar bu davayı açabilmektedirler ayrıca kişilerin tümünün bu davayı açmaya karar vermesine gerek yoktur. 

Tek kişi de davayı açabilme yetisine sahiptir fakat şartların değişmesi durumunda, diğer kişilerin oluşunu alması dava için önemli bir gerekçedir. 

Bu davanın açılabilmesi için mutlaka, miras bırakan kişinin yaptığı sözleşmeler, hükümler çerçevesinde ispat edilmelidir


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları