Nafaka Davası Nasıl Açılır? Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka Davası Nasıl Açılır? Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka, boşanma, ayrılık veya evliliğin feshi gibi durumlarda, eşlerin veya müşterek çocukların geçimini sağlamak için bağlanan bir tür maddi yardımdır. Nafaka, Türk Medeni Kanunu'nun175. maddesinde düzenlenmiştir.

Nafakanın amacı, eşlerin veya müşterek çocukların, boşanma veya evliliğin feshi gibi nedenlerle ekonomik olarak zor duruma düşmelerini önlemektir. Nafaka, genellikle daha az gelire sahip olan eşe veya müşterek çocuklara bağlanır.

Nafakanın miktarı, eşlerin veya müşterek çocukların gelirleri, ihtiyaçları ve sosyal durumları gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Nafaka, aylık olarak veya toplu olarak ödenebilir.

Nafaka, eşlerin veya müşterek çocukların yoksulluk içinde kalmalarını önlemek için önemli bir hukuki araçtır. Nafaka, eşlerin veya müşterek çocukların boşanma veya evliliğin feshi gibi nedenlerle ekonomik olarak zor duruma düşmelerini önleyerek, onların yaşam standartlarını korumaya yardımcı olur.

Nafaka Çeşitleri

Nafaka, Türk Medeni Kanunu'nda üç tür olarak düzenlenmiştir:

Tedbir nafakası

Yoksulluk nafakası

İştirak nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma veya ayrılık davası sonucunda, daha az gelire sahip olan eşe bağlanan bir tür nafakadır. Yoksulluk nafakası, eşlerin ekonomik durumlarının yeniden düzenlenmesi için süre tanınması amacıyla bağlanır. Yoksulluk nafakası, genellikle 3 yıl süreyle ödenir.

İştirak nafakası, boşanma veya ayrılık davası sonucunda, müşterek çocuklara bağlanan bir tür nafakadır. İştirak nafakası, çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılamak için ödenir. İştirak nafakası, çocukların ergin oluncaya kadar veya meslek sahibi oluncaya kadar ödenir.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma davası veya ayrılık davası devam ederken eşlerden birinin geçimi için diğer eşten talep edilen nafaka türüdür. Tedbir nafakası, geçici bir nafaka türüdür ve boşanma veya ayrılık davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Tedbir nafakasının amacı, boşanma veya ayrılık davası süresince maddi olarak zor duruma düşecek olan eşin mağduriyetinin önlenmesidir.

Tedbir nafakası talebinde bulunabilmek için, davacı eşin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • Boşanma veya ayrılık davası açmış olması
  • Maddi olarak zor durumda olması
  • Nafaka talebinin haklı olması

Tedbir nafakası miktarı, davacının ve davalının gelir ve giderleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Tedbir nafakası, aylık olarak ödenir ve nafaka miktarı her yıl yeniden değerlendirilir.

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davasının kesinleşmesiyle birlikte kendiliğinden sona erer. Ancak, boşanma veya ayrılık davasının kesinleşmesinden sonra da tedbir nafakasının devamına ihtiyaç duyulması halinde, taraflar yeniden dava açabilirler.

Tedbir nafakası hakkında daha fazla bilgi için avukatınızla görüşebilirsiniz

İştirak Nafakası

İştirak nafakası, boşanma, ayrılık veya evliliğin feshi durumunda, velayeti kendisine verilmeyen eş tarafından velayeti kendisine bırakılan eşe çocuk ya da çocuklarının sağlık, bakım, eğitim masraflarını mali gücü oranında ödemesi gereken aylıktır. İştirak nafakası, çocukların ergin oluncaya kadar veya meslek sahibi oluncaya kadar ödenir.

İştirak nafakasının amacı, çocukların boşanma veya evliliğin feshi gibi nedenlerle ekonomik olarak zor duruma düşmelerini önlemektir. İştirak nafakasının miktarı, eşlerin gelirleri, ihtiyaçları ve sosyal durumları gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. İştirak nafakası, aylık olarak veya toplu olarak ödenebilir.

İştirak nafakası, eşlerin veya müşterek çocukların yoksulluk içinde kalmalarını önlemek için önemli bir hukuki araçtır. İştirak nafakası, eşlerin veya müşterek çocukların boşanma veya evliliğin feshi gibi nedenlerle ekonomik olarak zor duruma düşmelerini önleyerek, onların yaşam standartlarını korumaya yardımcı olur.

  • Boşanma, ayrılık veya evliliğin feshi olmalıdır.
  • Çocuğun velayeti, diğereyse bırakılmalıdır.
  • Velayeti kendisine bırakılan eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda olmalıdır.

İştirak nafakası davası, yetkili aile mahkemesinde açılabilir. İştirak nafakası davası, dilekçe ile açılır. Dilekçede, nafaka alacaklısının kimliği, nafaka borçlusunun kimliği, nafakanın miktarı ve nafakanın gerekçesi belirtilir. İştirak nafakası davası, duruşmalı olarak görülür. Duruşmada, nafaka alacaklısı ve nafaka borçlusu dinlenilir. Mahkeme, nafaka alacaklısı ve nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak, nafakanın miktarını belirler.

İştirak nafakası, eşlerin veya müşterek çocukların yoksulluk içinde kalmalarını önlemek için önemli bir hukuki araçtır. İştirak nafakası, eşlerin veya müşterek çocukların boşanma veya evliliğin feshi gibi nedenlerle ekonomik olarak zor duruma düşmelerini önleyerek, onların yaşam standartlarını korumaya yardımcı olur.

Yoksulluk nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma veya ayrılık nedeniyle yoksulluğa düşecek olan tarafa, boşanmada kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, diğer tarafça ödenen nafakadır. Yoksulluk nafakasının amacı, boşanma veya ayrılık nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın ekonomik olarak yeniden ayakta kalmasını sağlamaktır. Yoksulluk nafakasının miktarı, tarafların gelirleri, ihtiyaçları ve sosyal durumları gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Yoksulluk nafakası, genellikle 3 yıl süreyle ödenir.

Yoksulluk nafakasının şartları, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Yoksulluk nafakasının şartları, şunlardır:

  • Boşanmaveya ayrılık olmalıdır.
  • Boşanmadakusuru daha ağır olmayan taraf, yoksulluğa düşmelidir.
  • Yoksulluknafakası talep eden taraf, boşanma veya ayrılık nedeniyle yoksulluğa düştüğünüispatlamalıdır.

Yoksulluk nafakası davası, yetkili aile mahkemesinde açılabilir. Yoksulluk nafakası davası, dilekçe ile açılır. Dilekçede, nafaka alacaklısının kimliği, nafaka borçlusunun kimliği, nafakanın miktarı ve nafakanın gerekçesi belirtilir. Yoksulluk nafakası davası, duruşmalı olarak görülür. Duruşmada, nafaka alacaklısı ve nafaka borçlusu dinlenilir. Mahkeme, nafaka alacaklısı ve nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak, nafakanın miktarını belirler.

Yoksulluk nafakası, boşanma veya ayrılık nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın ekonomik olarak yeniden ayakta kalmasını sağlamak için önemli bir hukuki araçtır. Yoksulluk nafakası, boşanma veya ayrılık nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın, yaşam standartlarını korumaya yardımcı olur.

Nafaka Avukatı

Nafaka davaları, oldukça karmaşık hukuki işlemlerdir. Nafaka davası açmayı düşünüyorsanız, bir nafaka avukatından yardım almanız tavsiye edilir. Nafaka avukatı, size nafaka davasında yardımcı olacak ve nafakanın miktarının belirlenmesinde sizi temsil edecektir.

 

Avukat Ceren Sümer Cilli Adana bölgesinde boşanma ve aile hukuku davalarına bakmaktadır. 


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları