Tanıma Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

Tanıma Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ'NE

DAVACI : .....

............................./

VEKİLİ : 

DAVALI : .......

................ 

KONU : , ...........Yerel Mahkemesinin kararı ile boşanmış olan taraflar hakkında verilen boşanma kararının tanınması ve tenfizinden ibarettir. 

AÇIKLMALAR

Müvekkil ........ile ..........., ............ Yerel Mahkemesinin ............dosya sayılı kararı ile boşanmıştır. İşbu boşanma kararı taraflara tebliğ edilmiş, tarafların itiraz hakkını kullanmaması doğrultusunda boşanma kararı kesinleşmiştir. İlgili mahkeme kararı ve kesinleşme şerhinin noter onaylı tercümeleri yapılmış olup dilekçe ekinde sunulmaktadır. 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda, taleplerimizin kabulü ile yabancı mahkeme ilamının Türkiye'de tanınması ile tenfizini vekaleten arz ve talep ederim. 

HUKUKİ NEDENLER : MÖHUK, HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : ........Mahkemesinin .....2024 tarihli kesinleşmiş ve apostil şerhi alınmış ilamı, mahkeme belgelerinin onaylı tercümesi, nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve sayın mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlar doğrultusunda,

 

Davanın kabulüne,

Augsburg Yerel Mahkemesi'nin ............sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. .

 

Davacı Vekili

Av. Ceren SÜMER CİLLİ

Ortak Velayet Nedir? 2024

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat 2024

Adana Boşanma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davası Dilekçe Örneği


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları