Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği

Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği

Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’ NE

                                        ADANA

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

KONU   :Aylık 350,00 TL olan iştirak nafakasının aylık 7000,00 TL'ye çıkarılması talepli davamızdır.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil ile davalı ……kararı ile anlaşmalı olarak boşanmıştır. 

2-Boşanma kararı ile birlikte tarafların müşterek çocuğu … doğumlu … için davalının her ay 350,00 TL iştirak nafakasını müvekkile ödemesine karar verilmiş,  ayrıca yıllık olarak herhangi bir artış oranına da hükmedilmemiştir.

3-Davalı …., aradan geçen yaklaşık 10 yıllık süreçte bu çok cüzi nafakayı dahi ödemememiştir.

Davalı baba aradan geçen bunca yıl içinde kendi inisiyatifine göre gönlünden ne koparsa misali, harçlık mahiyetinde belki 5--6 kez  para göndermiş ancak bunun haricinde şuan 10 yaşına gelen çocuğun en ufak bir masrafı ile asla ama asla ilgilenmemiştir.

Birikmiş nafaka tutarları için müvekkilimiz bugüne de herhangi bir icra takibi yapmamayı tercih etmiş ise de bu süreçten sonra geçmişe dönük birikmiş tüm nafaka tutarlarına dair icra takibi süreci de başlatılacaktır.

4-Gelinen noktada 2015 yılında hükmedilen 350.00TL iştirak nafakası günümüzün ekonomik koşulları, artık 10 yaşına gelen ve okul dışında dershane, okul, kurs hobi ve sair bir çok masrafı oluşmaya başlayan müşterek çocuk …. değişen ve artan masrafları karşısında tamamen anlamsız kalarak erimiştir.

Müşterek çocuk ….artık kurs ve dershane gibi ihtiyaçlarının doğması ve diğer tüm masraflarının da büyümesi ile birlikte ihtiyaçları artmış olup müvekkilimiz çocuğunun ihtiyaçlarının karşılamakta sıkıntı yaşar hale gelmiştir.

5-Müvekkil ……..mağazasında düşük bir ücretle çalışmakta olup davalı baba ise ………….. çalışanıdır.Mahkemenizce yapılacak sosyal ekonomik durum araştırmasında, davalı babanın müvekkilimize göre daha refah içinde bir hayat standardına sahip olduğu görülecektir.

Davalı, müvekkilin maddi durumunun müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini bilmesine rağmen bugüne dek kızının eğitimi için herhangi bir masraf yapmamış ve müvekkilimize ''dershaneye, kursa gitmesin gerek yok'' diyecek kadar ileriye gidebilmiştir. Müvekkil kızının düzeninin değişmemesi için ve eğitimine devam edebilmesi için bugüne dek kendisinin kazancı ve de ailesini desteği ile çocuğunun tüm masraflarını üstlenmiştir.

6-Davalı baba ise müşterek kızının eğitimi için gideceği kursları sırf masraf çıkmasın düşüncesi ile gereksiz görmektedir.

Müşterek çocuk ….. büyüme çağında olup ve sağlık harcamaları, eğitim harcamaları, giyim ve beslenme harcamaları, sosyal faaliyetleri gibi aktivitelerin ücretlerin sadece müvekkilin geliri ile karşılanması mümkün olmayacaktır.

7-Davalı ……… iyi bir gelir sahibi olup maddi durumu taleplerimiz doğrultusunda nafakanın artırılmasına müsaittir.Davalı taraf iştirak nafakasını ödemediği gibi maddi durumu elverişli olmasına rağmen kızının giderlerini ödemekten kaçınmıştır.

8-TMK'nın 176/4. maddesinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde artırılıp azaltılabileceği kabul edilmiştir.

9-2015 yılı itibariyle kararlaştırılan iştirak nafakasının paranın alım gücünü yitirmesi,müşterek çocuğun ihtiyaçlarının doğal olarak artış göstermesi  sonucunda tamamen eridiği ve bir anlamının kalmadığı görülecektir.

Bu sebeple, nafaka alacaklısı müşterek çocuğun ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumu arasında bir oranlama yapılarak ilk nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyacak bir karar verilmesi gerekmektedir

-Somut olayda artırılması istenen önceki nafaka 2015tarihindeki şartlara göre belirlenmiş olup 10 yıla yakın süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında değişme olduğu açıktır.

Bunun aksinin düşünülmesi, hayatın olağan tecrübelerine aykırı olup kabulü imkânsızdır. Kaldı ki bu süre içinde çocuğun yaşına göre ihtiyaçları da doğal olarak artmıştır. Böylece TMK'nın 4. maddesinde vurgulanan "hakkaniyet" ilkesine ve 176-330. maddesine göre ihtiyaca uygun bir miktar nafakaya hükmedilmesini sayın mahkemenizden talep etmekteyiz.

10-Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda … . ……..tarihli kararı ile müşterek çocuk …….için davalı ….. her ay 350.00 TL. olarak belirlenen iştirak nafakasının günümüz ekonomik koşulları, müşterek çocuğun giderlerinin artması ve davalının maddi durumunun elverişli olması nedeniyle 7.000,00 TL'ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER :TMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Adana ……. K.,sayılı dosyası, Tarafların mali ve ekonomik durum araştırması, Davalıya ait SGK kayıtları, Davalıya ait banka kayıtları,Tanık, Bilirkişi, Yemin ve ikamesi mümkün her türlü delil(ek delil sunma hakkımız saklıdır.)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

Davamızın kabulü ile,

Aylık 350,00 TL olan iştirak nafakasının aylık 7000,00 TL'ye çıkartılarak yıllık TEFE-ÜFE oranında artış yapılmasına karar verilmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz 27.06.2024.                                                              

Davacı Vekili

Ortak Velayet Nedir? 2024

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat 2024

Adana Boşanma Avukatı


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları