Boşanmalarda Babanın Çocuğu Görme Süreleri Ne Kadardır?

Boşanmalarda Babanın Çocuğu Görme Süreleri Ne Kadardır?

Boşanma davası, aile mahkemesinde özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türü olmaktadır Boşanmalarda Babanın Çocuğu Görme Süreleri Ne Kadardır? sorusu oldukça sorulmaktadır.

Evlilik kadar boşanmanın da normal olması ile birlikte aile birliğinin bozulması, anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar meydana gelmesi durumunda dava açılması ve her iki tarafında haklarının korunması ile boşanma davaları açılmaktadır.

Bu süreçte özellikle çocukları olan çiftlerin boşanma sürecinde bu dönemin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve çocuğun en az hasarla bu süreci atlaması adına ebeveynlere oldukça fazla görev düşmektedir.

Velayet davaları ve mal paylaşımı konusunda hakimin vereceği karaları etkileyen bazı hususlar mevcut olmaktadır, ayrıca anne ya da babanın çocuğu görme süreleri de hakim tarafından belirlenmektedir.

Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

İlgili yasada boşanma davalarına ilişkin iki konu yer almaktadır ve bunlardan birincisi anlaşmalı boşanma diğeri ise çekişmeli boşanma davası olmaktadır.

İkisinin de boşanma davası süreçleri ve dava süresinin sonuçlanması birbirinden farklı olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası: Günümüz dünyasında en yaygın olan boşanma davası türü olmaktadır ve evlilik en az bir yıl sürmüş ise, iki tarafında dava açması ya da bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesi halinde evlilik birliğinin bozulması olarak kabul edilir.

Bu dava türünde boşanma daha kolay ve daha az süreli sürmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası: Bu dava sürecinde yer alan konular daha ayrıntılı olmakla birlikte daha uzun süreli sürmektedir.

Boşanma Davasında Velayet

Boşanma sürecinde velayetin anne ya da babaya verilmesini etkileyen birçok etmen yer almaktadır.

0 ile 3 yaş arasında olan çocukların velayeti şefkat ve bakıma muhtaç olması nedeni ile anneye verilmektedir.

Bunların dışında çocuğa maddi ve manevi yönden hangi tarafın daha iyi bakacağı konusu ve eğer çocuk büyük ise çocuğun fikrine başvurulması gibi birçok etmen rol almaktadır.

Ancak anne ve babaların velayet dışında hakimin belirlediği gün ve saatlerde çocuk ile vakit geçirilmesi ve çocuğun bakımına katkıda bulunmasına yönelik kararlar verilmektedir.

Bu konuda babaların en çok sorduğu soru Boşanmalarda Babanın Çocuğu Görme Süreleri Ne Kadardır? dur.

Boşanmalarda Babanın Çocuğu Görme Süreleri Nelerdir?

Dava sonucunda velayeti babaya verilmeyen çocuğu görme süreleri düzenli olacak şekilde yer almaktadır.

Boşanmalarda babanın çocuğu görme süreleri genellikle ayda iki gün hafta sonuna gelecek şekilde görüşme süresi verilmektedir.

Ayrıca yarıyıl tatillerinde birer hafta, dini bayramlarda birer gün olacak şekilde izin verilmektedir.

Çocuğun yaşı eğer uygunsa yaz tatillerinde 15 gün ya da bir ay babada kalma süresi tanınmaktadır, ayrıca bu izinleri etkileyen birçok husus bulunmakla birlikte kararı hakim vermektedir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları