Boşanma Sürecinde Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Boşanma Sürecinde Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Evli çiftlerin anlaşamadıkları zaman başvurdukları son çare boşanmalar olmaktadır ve Sosyal medyanın boşanmalara etkisi günümüzde yadsınamaz bir gerçektir.

Boşanma Sürecinde Tazminat hesaplanması için birçok farklı şeyin bilinmesi gerekmektedir.

Boşanma sürecinde çiftleri en çok yıpratan durum tazminattır ve tazminat, boşanma davası devam ederken bir tarafın eşine ödemesi gereken paradır.

Boşanma davası süren çiftlerin en çok merak ettikleri konu boşanmada tazminat nasıl hesaplanır? olmaktadır.

Tazminat yasalar gereği belirlenmiş bir zarara uğrama durumunun sonucudur ve boşanma davalarında eşler birbirinden maddi ve manevi tazminat talep edebilir.

Zarar maddi olarak ve manevi olarak kabul edilmiştir ve maddi zararlar, telafisi maddiyat ile olan zararlardır.

Maddi zarara uğramış veya uğratılmış kişi zararını yine maddiyat ile telafi etmektedir ve manevi zararlar ise gerçek zarar olarak görülmemektedir.

Manevi zararların maddi karşılığı bulunmamaktadır ve manevi zararlar, kişinin haklarına yapılan saldırılardır.

Bu haksız saldırılar kişi de manevi yönden olumsuzluklar doğurmaktadır. Bu zararların tazminat hesaplaması bulunmamaktadır.

Tazminat Belirleme Şartları

Öncelikli olarak tazminat talebinde bulunan eş kusursuz olmak zorundadır.

2019 yılı itibariyle boşanmada tazminat hesaplanması aşağıdaki gibidir.

 • Boşanma olayın da tazminatın ödenmesine karar verilmesi için, ortada bir zarar durumu olmak zorundadır.
 • Boşanma durumun da hatalı görülen taraf her hangi bir tazminat talebinde bulunmamaktadır.
 • Maddi veya manevi bir tazminatın kabul edilmesi veya talep edilmesi için evlilik müessesesinin mahkeme kararınca son bulmuş olması gerekmektedir.
 • Evlenme veya nişanlanan törenleri için yapılan masraflar ve tarafların birbirlerine vermiş olduğu hediyeler tazminat olarak talep edilemez.
 • Tazminat talebin de bulunan eş boşanma durumun da kusursuz olmak zorundadır.

Tazminatın Belirlenebilmesi Durumunda Ölçüt Hususlar

 • Toplumun genellenmiş yapısı ve yaşam şartları.
 • İki tarafın evlilik bilimlerinde ki durumlar ve olanaklar.
 • Boşanmak isteyen çiftin oturduğu evin konumu ve özellikleri.
 • Ailenin eğitim, barınma ve beslenme gibi yaşamsal faaliyetleri.
 • Tarafların çalışma durumu ve çalışmalarına izin verilip verilmediği.
 • Malların ortak bir şekilde idare edilmesi.
 • Ortak olunan malların idaresi.
 • ​​Belirlenen tazminatın her hangi bir yerden temin edilebilirliğinin kontrolü.
 • Boşanma durumu sonrasın da eşlerinden birinin sosyal yardımlardan yoksun kalabilmesi.
 • Davacı ve haklı olan tarafın davalı tarafından istenilen tazminatın gerçekçi olması gerekmektedir.
 • Evlilikte eşine fiziksel veya manevi şiddet uygulamak

2023 yılı için boşanma sürecinde tazminat hesaplaması, tarafların ekonomik durumları, evlilik süreleri, kusur oranları ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak yapılır.

 • Ekonomik durumlar: Tarafların maddi durumları, tazminat miktarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Eşlerin gelirleri, giderleri, birikim ve borçları dikkate alınır.
 • Evlilik süreleri: Evlilik süresi, tazminat miktarını etkileyen bir diğer önemli faktördür. Uzun süreli evliliklerde, eşlerin tazminat talep etme hakkı daha yüksektir.
 • Kusur oranları: Tarafların kusur oranları da tazminat miktarını etkiler. Kusurlu olan eş, tazminat talebinde bulunamaz.
 • Diğer faktörler: Tarafların yaşları, sağlık durumları, eğitim düzeyleri, meslekleri ve sosyal statüleri de tazminat miktarını etkileyebilir.

Tazminat miktarı, her dava için ayrı ayrı belirlenir. Hakim, tarafların tüm koşullarını göz önünde bulundurarak, hakkaniyete uygun bir tazminat miktarı belirler.

Boşanma sürecinde tazminat talebinde bulunmak için, bir avukata danışmak gerekir. Avukat, tazminat talebinizi hazırlamanıza ve mahkemede temsil etmenize yardımcı olacaktır.

Maddi Tazminatın Usul Hükümleri

 • Boşanma sebebiyle maddi tazminatın alınabilmesi için, maddi tazminatın talebin de bulunmak gerekmektedir.
 • Bu kararı hakim tek başına verememektedir. Karar için isteme ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Tazminat isteminin süresi boyunca her hangi bir talep arttırımına gidilemez.
 • Maddi tazminat davası için faiz istemek mümkündür.
 • Maddi tazminatın ödeme şekli dönemsel ödeme veya toptan ödeme yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

Boşanma Sürecinde Tazminat hem maddi hemde manevi tazminat talep edebilirsiniz.

Manevi Tazminatın Şartları

 • Manevi tazminat, diğer maddi tazminatta olduğu gibi boşanma olayının olması gerekmektedir. Boşanma durumu olduğu zaman manevi tazminat kabul edilmektedir.
 • Manevi tazminat, haysiyet, şeref ve hürriyet gibi kişinin haklarının korunması için uygulanan bir yöntemdir.
 • Manevi tazminatın oluşabilmesi için eşlerden biri diğerinin kişilik haklarını ihlal edip ve saldırı da bulunmuş olması gerekmektedir. Psikolojik acı olarak tanımlanan bu durum manevi tazminat durumunu oluşturmaktadır.
 • Boşanma durumun da kusursuz olan eşin yaşadığı acı, ağır üzüntü ve onur kırılması gibi durumlar manevi tazminat ile azaltılabilmektedir.
 • Manevi tazminat talebin de bulunan taraf kusursuz olmak zorundadır.
 • Manevi tazminatta paranın talep edilebileceği gibi diğer yollarla da manevi tazminat ödenebilir.

Manevi Tazminat İle İlgili Kararlar

 • Manevi tazminatı hakim kendi isteğine göre belirlenememektedir. Manevi tazminatın taraflardan birinin istemesi gerekmektedir.
 • Manevi tazminat, varlık hakları gibi mirasçıları geçemez.
 • Manevi tazminat talebi de bulunan kişi dava sürecinde tazminattan vazgeçebilmektedir.
 • Maddi tazminat davasın da olduğu gibi manevi tazminat davasında da sürecin sonuçlanmasından sonra faiz istemine gidilebilir.
 • Manevi tazminat, davanın her aşamasında istenilebilir.
 • Maddi tazminat davasının sonunda toplam olarak ve dönemsel ödeme varken manevi tazminat davasında sadece toplu olarak ödeme vardır.

Boşanma Sürecinde Tazminat hesaplanması hasas bir konudur ve iyi bir boşanma avukatı durumu dava sırasında sizin lehinize çevirebilir.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yargitaydan-onemli-bosanma-karari-41359714


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları