Boşanma Davasından Feragat etmek

Boşanma Davasından Feragat etmek

Boşanma Davasından Feragat etmek kişinin hakkından kendi rızasıyla vazgeçmesi anlamına gelir yani davadan feragat etme işlemi sadece davacı olan kişi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Boşanma Davasından Feragat etmek ile davayı geri çekmek arasındaki farklar denildiğinde, akla ilk gelen davadan vazgeçme hususunda karşı tarafında rızası olması gerektiğidir.

Yani davadan feragat; davacının kendi rızasıyla vazgeçmesi, davanın geri alınması, davalının rızasını gerektiriyor.

Davadan feragat etme davanın derdestlik sürecinde yapılabilir ve yan davanın sonuçlanma süresine kadar olan zaman diliminde, feragat hakkı kullanılabilir.

Boşanma davasının geri alınmasında, davacının davalı rızasını alması gerekiyor fakat bu durumda davacı olan taraf, isterse ilerleyen zamanlarda davanın harçlarını tekrar ödeyerek, davayı açabilir.

Davanın geri alınması durumunda, davalı belli bir risk altında kalabilir ve bu nedenle davalı olan taraf, uzlaşmak yerine davanın neticelenmesini isteyebilir.

Ancak boşanma davasında, davacı olan tarafın feragati sonucunda, dava kesin bir sonuç doğurur.

Bu durumda feragatte, dava tamamen ortadan kalkmış olacaktır ve Feragat davasında, boşanma dava ilkelerine dayanılarak, hakim tarafından evliliğe son verilebilir, fakat davadan feragat kısmında yanlış anlaşılan bir konu bulunuyor.

Yani evlilik aşamasındaki diğer aşamalardan feragat etme söz konusu değildir ve dolayısıyla yaşanabilecek olan gelişmeler feragat davasının tekrardan açılmasına olanak sağlar.

Feragat Edildiğini Belirtme

Davadan feragat edilebilmesi için davacının mahkeme esnasında feragat ettiğini söylemesiyle sonuçlanabilir ve yine davadan feragat edilmesi durumunda, kişi bunu bir dilekçeyle beyan edebilir.

Boşanma davasından feragat edilmesi halinde, davacı tekrar aynı sebepleri göstererek dava açamaz çünkü davadan feragat edilen tarihe kadar işlenen suçlar, feragat olduğu için affedilmiş sayılır.

Boşanma davasının tekrar açılabilmesi için başka sebeplerin olması, bunların delil gösterilmesi gerekir ve örnek vermek gerekirse, boşanma davası belirli bir tarihte yapılan bir zinadan dolayı açılmış ve sonra feragat edilmişse, bu tarihteki zina delil gösterilerek davanın tekrardan açılması mümkün değildir.

Çünkü feragatle beraber o tarihe kadar olan tüm suçlar affedilmiştir ancak feragat davası açılıp, evlilik birliğine devam edilmişse, bu sefer tekrardan bir zina suçu işlenmişse, boşanma davası açılabilir.

Buradaki zina suçunda ana kural, suçun tekrar edilmesidir.

Davanın Geri Alınması ve Tekrar Açılabilmesi

Boşanma Davasından Feragat etmek hususunda, hayata kast edilmesi, zina ve onur kırıcı davranışlar söz konusuyla dava açılmışsa, tekrardan açılabilmesi konusu iyice irdelenmelidir.

Tekrardan bu sebeplerle dava açılabilmesi için karşı tarafın, saydığımız hususlara bağlı olarak affedilmemiş olması gerekir ve eğer davadan vazgeçme affetme olarak sayılırsa, bu sebeplere dayanılarak boşanma davasının tekrardan açılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Affedilme durumunun belirlenmesi ise tamamen somut olan davayla ilgilidir yani davadan vazgeçmenin sonrasında tekrar açılabilmesi için gerekçeli olan karar dikkate alınır.

Feragat Davasının İptali

Boşanma Davasından Feragat etmek davasının normal şartlarda tekrar açılmamasının mümkün olmadığını belirtmiştik.

Ancak dava sonrasında bazı şartlara bağlı olarak feragatten vazgeçilmesi söz olabilir örneğin, davadan feragat etmek için belli bir baskı uygulanmışsa ve sonrasında bu baskının yapıldığı ispat edilirse, feragat davasının iptali istenebilir.

Feragat davasının iptal edilebilmesi için hilenin ispat edilmiş olması ve feragatten 1 yıl sonrasına kadar dilekçeyle başvurulması gerekir.

Boşanma davasının geri alınması ile feragat edilmesi arasındaki farklar bu şartlar göz önünde bulundurularak daha iyi anlaşılabilir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları