Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılması

Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılması

Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılması, evliliğin gerekli mahkemeler tarafından sona erdirilmesiyle, evlilik esnasında kazanılmış olan malların hukuki çerçevede paylaşılması esasına dayanır.

Bu sebeple boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açılır mı sorusuna evet diye cevaplamak mümkündür.

Ancak, mal paylaşımı davası, boşanma davasıyla birlikte açılması anlamsız olur, çünkü boşanma davası sonuçlanana kadar, mal paylaşımı davasının neticelenmesi söz konusu olamaz.

İsminden anlaşılacağı üzere, boşanma davası olumlu sonuçlandığında, mal paylaşım davası açılabilir.

Boşanma davasında eşten mal kaçırma gibi olayların olmaması için mal paylaşımı davasını uzman bir boşanma avukatına verilmesi gerekir.

Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davasının Açılmasının Önemi

Şuanda mevcut olarak yürürlükte olan Medeni Kanun, 01.01.2002 yılında yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten önceki mal paylaşım davası genel kuralları birbirinden farklıdır.

Birinci dönemde; 01.01.2002 tarihinden önce alınmış olan mallar kimin adına alınmışsa, ona verilmektedir.

Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılması bu yüzden önemlidir ve bunun nedeni bu tarihten önce olan Medeni Kanunlar, Mal Ayrılığı Rejimini net olarak kabul ediyordu.

İkinci dönemde; 01.01.2002 tarihi sonrasındaki Medeni Kanun ise malların eşit bir biçimde paylaşılmasını ön gören, Edinilen Mallara Katılma Rejimini, yasal olan malların rejimi olarak görmeye başladı.

Yani bu tarihten sonraki dönemdeki boşanma davalarından sonraki mal paylaşımı davalarında, bazı istisnalar haricinde, yasal olarak paylaşmayı ön görüyordu.

Bu iki dönemdeki temel kurla ise şu şekildedir. Kişiler evlenmeden önce alınmış olan mallar kimin adına kayıtlıysa, boşanma aşamasından sonra da o mallar kendisine ait olacaktır.

Ayrıca boşanmadan sonra açılan mal paylaşımı davaları, belirsiz alacak davası şeklinde açılmaktadır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılıyor?

Boşanma davaları sonuçlandıktan sonra, mal paylaşımları davası görülebilir. Kişiler mal paylaşım davalarıyla toplamda üç taleplerini belirtebilirler. Bunlar;

  • Katkı payı alacağı
  • Katılma alacağı
  • Değer artışı payı alacağı şeklinde sıralanabilir.

Boşanmada malların paylaşılması, evlilik süresi içerisinde edinilen malların paylaşılmasına esasına dayanmaktadır ve bu sebeple evlilik dışında alınmış olan malların hiçbiri, bu davanın konusu bile edilemez.

Boşanma işlemi gerçekleştikten sonra açılan mal paylaşımı davasında, asıl kural, malların eşit bir biçimde dağıtılmasına dayansa bile, bu kuralın bazı esaslarda değiştiğini söyleyebiliriz.

Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılması esaslar şu şekilde sıralanabilir.

1- Boşanma davasından sonra paylaşılacak olan mallarda esas kişilerin kendilerine ait olan malları geri çekmesidir. Kişisel olarak sayılan mallar ise şekilde sıralanmaktadır.

- Eşlerin başka kişilerden alacakları varsa, onların paylaşımı söz konusu olmaz.

- Sonradan miras yolu ile elde edilen malların paylaşımı söz konusu değildir.

- Kişilerin sadece kişisel olarak kullanabilecekleri olan mallar.

2- Eşler kendi kişisel olan mallarını aldıktan sonrasında, evlilikte 'edinilmiş olan mallar' paylaşılmaktadır. Kanunlara göre edinilmiş olan malları şu şekildedir.

- Çalışmasının karşılığı olarak elde ettiği mallar.

- Bazı kişisel malların varsa aylık geliri. Örneğin bir evin kişisel olan bir mal sayılmaktadır.

Fakat maldan gelecek olan kira, edinilmiş mal olarak görüldüğünden paylaşılması esas olabilir.

- Varsa sosyal yardım kuruluşlarının yapmış olduğu ödemeler, paylaşılan mallar arasında sayılmaktadır.

-Bir kaza sonucunda elde edilmiş olan tazminat parası.

- Edinilmiş tüm malların yerine geçebilecek düzeyde olan edinimler ve eşler, evlilik esnasında hangi malların kişisel olduğunu, hangilerinin olmadığını belirtme şansına sahiptirler.

Örneğin eşler, evlilik esnasında bir iş yoluyla kazanacağı parayı o sırada, edinilmiş mallar yerine, kişisel mallar statüsüne alabilirler.

Şayet eşler mal paylaşımı davasında, bir malın kişisel olduğunu iddia ediyor ve paylaşılmasını istiyorsa, mahkemeye bunu ispat etmek zorundadır eğer ispat edilemezse, mal yine edinilmiş olarak belirlenir.

Evlilik Esnasında Mal Paylaşımı Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere 01.01.2002 tarihinden itibaren olan mal paylaşımı davalarında, 'Edinilmiş Mallara Katılım' esastır Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılması konusu çiftlerin hangi yılda evlendikleri önemlidir.

Çünkü burada geçerli olan kural nikahta atılan imzadan sonra kazanılan tüm mallar, boşanma davası sonra erdikten sonra eşit bir biçimde paylaşılacaktır.

Yani malların eşit olacak şekilde dağıtılması, kanuni bir hak olduğu için mal paylaşımını esas alarak, evlilikte ekstra bir sözleşmeye yapmak gereksiz olarak görülmektedir.

Fakat eşler isterlerse, oran bakımından söz konusu bir anlaşma yapabilirler ve yine başka sebeplere dayandırılarak, evlilik yapılmadan önce mal paylaşım konusunda bazı hususlar belirlenebilir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları