Boşanma Davalarında Çocuğun Velayetinin Kararı

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayetinin Kararı

Boşanma davaları içerdiği hukuki esaslar bakımından konu itibari ile birçok konuyu ele alan dava türüdür. Evli olan çiftlerin boşanma davası açması nedeni ile ortaya çıkan uyuşmazlıkların en önemlisi çocukların velayeti ile ilgili anlaşmazlıklardır.

Birçok çift Boşanma Davalarında Çocuğun Velayetinin Kararı sorusuna cevap arayarak bu konuda net bilgiler elde etmek istiyor. Çiftler boşanma davası açtıklarında her iki tarafta çocuklarının velayetlerinin kendilerine verilmesini talep ediyor.

Mahkemenin karar vereceği belirli kıstaslar söz konusudur ve bu kıstaslar neticesinde çocukların velayetinin kime verilmesi gerektiği kararlaştırılarak velayet konusundaki anlaşmazlık neticeye kavuşuyor.

Bu nedenle bu süreçte mahkeme geçici velayet kararı vererek çocukların eğitim ve sağlıklarının aksamaması için ön önlem alabiliyor.

Çocukların velayetleri konusunda mahkemenin ele almış olduğu en önemli kıstas çocukların yaşlarıdır.

Çocukların Velayetlerinde Değerlendirilen Kıstaslar

Boşanma davasına konu olan velayet konusunda çocukların yaş kriterleri oldukça büyük önem taşıyor.

Özellikle yeni doğan ve anne bakımına muhtaç olan çocukların velayetleri anneye bırakılıyor. Mahkemelerin bu konudaki görüşleri davalı ve davacı bazında değil tamamı ile çocukların menfaatine odaklı olarak ortaya çıkıyor.

Okul çağındaki çocuklar için ise çocuklara en iyi eğitim ve olanakları verecek tarafından tespit edilmesi ile velayet konusunda kesin kararlar verilebiliyor.

Ancak genel de yeni doğan ile 12 yaş arasındaki çocukların velayetleri annenin onay vermemesi durumunda tamamen anneye veriliyor ve anne kendi rızası ile çocukların velayetinin babaya verilmesini talep ederse mahkeme çocuğun velayetlerini babaya veriyor.

Velayet konusunda çekişme durumu söz konusu ise mahkeme hakkaniyet ilkesine ve çocukların menfaatlerine göre gerekli araştırmaları yaparak verilmesi gereken en net kararı veriyor.

Boşanmada Kusurlu Olan Tarafında Velayet Konusunda Değerlendirilmesi

Mahkemenin çocukların velayeti konusunda değerlendirme yapmasını sağlayan önemli kıstaslardan birisi de boşanmaya konu olan nedenlerde kusurlu olan tarafların değerlendirilmesidir.

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayetinin Kararı ve bu kusurların çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileme durumu olması konusunda kanaat oluşursa mahkeme bu konuda kusurlu tarafa çocuklarının velayetini vermeyi uygun görmüyor.

Kusurlu taraf anne ise kusurun toplumsal boyutları göz önünde bulundurularak çocukların gelişimlerinde herhangi bir olumsuz durumların oluşabileceği kanaati hasıl olursa mahkeme çocukların velayetlerini babalarına verebiliyor.

Kısacası velayet konusunda sadece çocukların yaşları baz olarak alınmıyor. Anne ve babanın toplumsal ve sosyal yaşantılarına da bakılarak bu konuda kesin kararlar veriliyor.

Boşanma Davasında Çocukların Uzman Pedagog Tarafından Dilenmesi

Boşanma davalarında mahkeme çocukların uzman pedagoglarca dinlenmesini ve bu dinleme işleminden sonra rapor halinde kendilerine sunulmasını istiyor.

Bilimse anlamda çocukların içinde bulundukları olumsuz durumların boyutunun tespit edilmesi için pedagog raporları oldukça büyük önem arz ediyor.

Mahkeme genellikle çocukların velayetleri konusunda anne ya da babaya verme konusunda kararsızlık durumu söz konusu ise başka bir değişle anne ve babanın durumları mahkeme heyeti gözünde eşit konumda ise pedagog raporlarının mahkemenin karar vermesinde belirleyici rolü olduğu biliniyor.

Geçici Velayet Nedir?

Boşanma davası içinde görülen velayet davaları genellikle çekişmeli olması durumunda uzun süren bir dava çeşidi olarak ön plana çıkıyor.

Ancak mahkeme çocukların psikolojik ve sosyal durumlarını göz önünde bulundurarak dava devam ederken ara karar vererek çocukların velayetlerini geçici velayet kararı ile taraflardan birisine veriyor.

Geçici velayet karar sadece dava süresince geçerli olan bir karardır. Nihai karar ile birlikte bu karar ortadan kalkarak nihai kararın uygulanmasına geçer.

Çocuklar ile Kişisel Tesisin Sağlanması

Çocukların velayetini alamayan tarafın temyiz etmesi ve temyiz neticesinde de kararda bir değişiklik olmaması durumlarında mahkemenin çocuklar ile davayı kaybeden anne ya da babanın kişisel tesis kurması için belirli zamanlarda görüşmelerine imkan sağlıyor.

Kişilerin bulundukları bölgeye göre iyi bir boşanma avukatı bulması önemlidir, örneğin Adana Boşanma avukatı veya İstanbul Boşanma avukatı gibi.

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayetinin Kararı mahkeme tarafından incelenerek verilen bir karadır.

Aynı zamanda okuyan çocuklar için yarı yıl ve sene sonu tatillerinde ve bayramlarda da mahkemenin belirlediği zaman dilimi içinde çocukların anne ya da babası ile görüşme hakları vardır.

Velayeti alan tarafın çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır ve çocukların mağdur olması nedeni ile açılacak velayet davası ile diğer taraf mahkeme kararı ile çocuğun mağduriyetinin sabit olması durumunda çocukların velayetini alabiliyor.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları