Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus hizmetleri kanunu gereğince her kişinin bir nüfus kaydı vardır ve tüm nüfus bilgileri aile kütüklerinde yer almaktadır ve kişinin doğumuyla nüfus kaydı aile kütüklerine açılır.

Türkiye'de kütüğü olmayan yabancı vatandaşların ise nüfus kayıtları bakanlıkça belirlenen müdürlüklerde bulunur ve nüfus kayıtlarının aktarımı sırasında veya ilk defa yazılmasında kayıtlar zayi olmuş veya herhangi bir hata oluşmuş, yanlış yazılmış ise Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası açılır.

Nüfus Kayıtlarında Bulunan Bilgiler Nelerdir?

Kişilerin aile kütüklerinde yer alması gereken bilgiler şunlardır;

  • TC Kimlik Numarası
  • Kayıtlı olduğu ilin, ilçenin, mahallenin ve köyün adı ile cilt numarası, aile numarası ve birey sıra numarası
  • Kişinin ad ve soyadı, kişinin cinsiyeti, babasının ve annesinin adları ve soyadları, evli kadınsa önceki soyadı
  • Doğduğu yer ile gün, ay, yıl olmak üzere doğum tarihi ve kütüğe kayıt olduğu tarih
  • Evlenmek, boşanmak, soy bağı reddi veya kurulması, ölüm, vatandaşlık kazanmak veya kaybetmek gibi kişisel durumlar ile ortaya çıkan değişiklikler ile ilgili yapılan düzenlemeler
  • Kişinin mensup olduğu din
  • Kişinin medeni hali
  • Yerleşim yerinin adresi
  • Kişinin vesikalık fotoğrafı

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Nüfus müdürlüğü içerisindeki yer alan kayıtlarda bir yanlışlık yapıldığını düşünen ve iddia eden herkes nüfus kaydının düzeltilmesi için işlem yaparak dava açabilir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genetik anneye, anne olduğunu iddia eden kadına ya da genetik anne olmamasına rağmen nüfus bilgilerinde çocuğun annesi olarak yer alan kadına ve annesinin adının yanlış olarak yazıldığını düşünen çocuğa verilen bir haktır.

Aleyhine kayıt düzeltilecek kişi ve hukuki olarak menfaati olan kişiler ile birlikte ilgili olan nüfus müdürlüğüne yönelik nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılabilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası İçin Yetkili ve Görevli Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası için yetkili ve görevli olan mahkeme davacı olan kişinin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır.

Yurt dışında yaşayanlar için ise gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra davayı İzmir, Ankara veya İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek açmaktadır.

İsim değiştirmek için açılan dava, soyad değiştirmek için açılan dava, yaş değiştirmek için açılan dava, babalık davası, soy bağının reddi için dava, din değiştirme davası, sağ olmasına rağmen nüfus kaydında ölü geçen kişinin açabileceği dava, ölü olmasına rağmen nüfus kaydında sağ gözüken kişi için açılabilecek dava, gaiplik davası, cinsiyette düzeltme için açılacak davalar nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalardır.

Hukuki bir yarar varsa bu davaların tamamını kişi açabilme hakkına sahiptir. İsim değiştirmek ve soyad değiştirmek için açılacak dava kişisel yarar bulunması durumunda açılabilmektedir.

Yaş değiştirmek için açılan dava nüfus kaydında geçen yaş gerçek doğum tarihini göstermiyor ise açılabilmektedir. Bu dava ile büyütülecek yaşta bir kardeş olmamalı, hastane gibi kurum içerisinde doğmamış olmalı, daha önceden bir dava açılmamış olmalıdır.

Din değiştirme davasını herkes açabilmektedir ve kişi başka bir dini seçtiğini ve değiştirmek istediğini söylemesi dava açmak için yeterlidir. Gaiplik davası mirasçılar tarafından açılabilmektedir.

Cesedi olmayıp öldüğüne kesin gözle bakılan kişiden en son haber beş yıl önce alındıysa dava açılır ve kişinin gaip olduğuna karar verilir.

Cinsiyette düzeltme için açılan davalarda kişi nüfus kaydında cinsiyetinin yanlış yazıldığını iddia ediyorsa veya cinsiyet değiştirdiyse dava açabilmektedir ve bu davayı açabilmesi için ergin yaşa gelmiş olmalı, evli olmamalı ve sağlık kurulu raporu bulunmalıdır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi konusundaki davalar herhangi bir bilgi eksik veya yanlış yazıldıysa açılabilir.

Aynı konuyla ilgili olan davaları sadece kişi bir kez açabilmektedir ve yalnız din değiştirme veya din sildirme üzerine bir dava açılacaksa herhangi bir sınırlama yoktur.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası yönelik yapılan davalarda tüm belgeler ispatlanabilir olmalıdır. Kamu düzenine ilişkin bir dava olduğu için sadece tarafların sunduğu belgeler değil hakim gerekli araştırmalar yaparak tüm kayıtları incelemeli ve davayı sonuçlandırmalıdır.

Dava sonucunda verilen karara herhangi bir itiraz bulunmaz ise mahkeme kendisi nüfus müdürlüğüne yolladığı yazı ile kararın nüfusa işlenmesini sağlar.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Zaman Aşımı Var Mı?

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası zaman aşımı veya hak düşürücü herhangi bir süre yoktur. Bu yüzden dava açmak isteyen kişi istediği zaman davayı açabilmektedir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları