Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşini aldatması sebebiyle açılan boşanma dava türlerinden biridir.

Madeni Kanunu’nda yer alan maddeye göre özel yargılama usullerine tabi tutulan ve aile mahkemesinde açılan bir davadır. Zinanın tanımlaması; evli kişinin eşi dışında başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesi şeklindedir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi Nedir?

Eşlerden birinin aldatılması, diğer eşin zina olgusunu öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açma hakkı bulunur ve zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği incelenerek uygun bir dilekçe hazırlanabilir.

Boşanma sebebi olan eylemin geç öğrenilmesi durumunda zina nedeniyle boşanma davası açma süresi aldatma eyleminden itibaren 5 yıl olarak kabul edilir.

Zinanın, aldatılan eş tarafından affedilmesi dava açma hakkının ortadan kalmasına neden olur. Affetmenin sözlü ya da yazılı olması dışında eşler arasındaki davranışlara göre de anlaşılabilir. Zaman aşımı süresinde olan zina eylemleri ile boşanma davası açılması mümkün değildir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Tazminat

Aldatma, evlilik birliğinde bulunan eşlerden birinin diğerine karşı işlediği haksız bir eylemdir. Türk Medeni Kanunu kapsamında bu şekilde kabul edilen eylemler nedeniyle aldatılan eş, kusurlu olan taraftan zina sebebiyle tazminat talebinde bulunabilir. Aldatılan eşlerin üçüncü kişiye manevi tazminat açması mümkün değildir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası tazminat sadece kusurlu olan eşten talep edilebilir. Evli bir kişi ile birlikte olan üçüncü kişinin bulunduğu davranışlar, diğer eş açısından haksız eylemler olarak değerlendirmeye alınmaz. Sadakat yükümlülüğü eşler arasında geçerli olup, üçüncü kişileri zincirleme şeklinde etkilemeyen sorumluluklardır. Bu nedenle üçüncü kişiden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası nasıl açılır konusunda aldatma olgusuna dayalı olarak açılabilecek bir dava olduğu belirtilmelidir. Aldatma eylemine dayalı açılan davalarda hem aldatma özel sebebi hem de şiddetli geçimsizlik gibi sebepleri de içeren bir dava şeklini alabilir. Her iki gerekçe ile dava açılması durumunda; aile mahkemesi öncelikle zina iddiasının ispatlanmasını gördüğü zaman özel nedene dayalı şekilde boşanma kararı verir. Zina iddiasının ispatlanamadığı durumlarda, mahkeme genel boşanma sebepleri belirtilmiş ise değerlendirmeye alır. Genel boşanma sebeplerine göre boşanma kararı alınabilir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davasında Yargıtay Kararları

Aldatmanın gerçekleştiği evlilik birliklerinde davalı ve davacı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Zina sebebiyle boşanma davası hakkında yargıtay kararları sunulan ispat ve delillere göre şekillenebilir. İddia edilen aldatmanın ispatlanamaması, davanın düşmesine neden olur. Ortak konuta üçüncü kişinin alınması, ilişkiye girilmemesi ama sevişilmesi gibi değerlendirmeler yapılarak zina kararı alınabilir. Eşlerden birinin karşı cinsten biri ile düzenli şekilde gece ve gündüz telefonda görüşmesi ve eşlerden birinin evlilik dışı ilişkisinde başka bir kişiden çocuk sahibi olması zina olgusunu ispatlayan durumlardır.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davasında İspat ve Deliller

Zina sebebiyle boşanma davasında deliller çeşitli araçlar ile ispatlanabilir. Kullanılabilir delil araçları şu şekildedir;

Tanık beyanları.

Aldatma olgusunu ispatlamak amacıyla bir kereye mahsus yapılmış ses kaydı.

Telefon görüşme kayıtları ya da içerikleri, mesajlar.

Sosyal medya içerikleri.

Fotoğraflar, video kayıtları gibi deliller.

Uçak ya da otel kayıtları, güvelik kamerası görüntüleri.

Banka kayıtları ve kredi kartı ekstresi.

Başka bir sebep ile savcılık tarafından başlatılmış olan soruşturmada bulunan dosyada yer alan evraklardaki zina olgusuna dair ifadeler.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası ispat için kullanılacak olan deliller serbestçe takdir edilir. Aile mahkemesinde görülen davalar, kesin delillere bağlı değildir. Mahkemeden sorumlu olan hakim, aldatmaya temel teşkil eden olayların gerçekliğinin kanıtlanması için taraflardan yemin edilmesini talep etmez. Delillerin tamamı toplandıktan sonra zina eyleminin yapılıp yapılmadığına karar verir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları