Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma evlilik birliğinin ortak hayatı sürdüremez hale gelmesi, evliliğin temelinden sarsılmış olması durumunda gerçekleştirilen evlilik sonlandırmalardır. Kusursuz ya da daha az kusurlu eşler tarafından diğer eşe açılan çekişmeli boşanma dava çeşitlerinden biridir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Sebepleri

Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri iki ayrılır. Gene ve özel boşanma sebeplerinden özel boşanma sebepleri dışında bulunan bütün davalar evlilik birliğini temelinden sarsma sebebi ile açılan davalar olarak kabul edilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile açılan çekişmeli boşanma davaları, aile mahkemesi tarafından görülür.

Kanunlar kapsamında bulunan özel boşanma sebepleri dışında bulunan sebeplerin hepsi şiddetli geçimsizlik olarak değerlendirilir. Boşanma sebebi özel sebepler dışında bulunan taraflar şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi örneği doğrultusunda dilekçe hazırlayabilir. Özel boşanma sebepleri kanunlara göre şu şekildedir;

•Zina

•Terk

•Akıl hastalığı

•Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış

•Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Medeni Kanunu madde 166’da belirtilenlere göre; evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmelerini kendilerinden beklenmeyecek derecede temelden sarsılmış ise eşlerden biri boşanma davası açma hakkına sahiptir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçe örneği doğru şekilde boşanma dilekçesi hazırlanmasına yardımcı olabilir. Dilekçe öncesinde boşanma şartlarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda boşanma avukatından yardım alınabilir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararının alınabilmesi için gerekli olan üç şart şunlardır;

•Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması.

•Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve ortak hayatı çekilmez hale getirmesi.

•Davacının kusuru daha ağır olduğu durumlarda, davalının boşanmaya itiraz etmemiş olmaması ya da itirazın kabul görmemiş olması.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Şartı

Eşler arasında duygu ve düşünce birliğinin ortadan kalkması, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olur. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği eşlerin arasında yaşanan durumların, şartları karşılayıp karşılamadığı konusunda yardımcı olabilir. Eşler arasında devam devam huzurlu bir hayat yaşama isteği, ortak bir geleceğin kaygısı ve arzusu olmaması evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir. Bir evliliği temelinden sarsan durumlar, kanunlarda maddeler halinde belirtilmemiştir. Somut olaylar, hakim tarafından değerlendirilerek evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığına karar verilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davalarında Kusur Durumu

Eşler arasında yaşanılan evlilik birliğine göre koşulların sağlanması durumunda boşanma dilekçesi hazırlanabilir. Dilekçesi kusurlu olan taraf hazırlarsa, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma cevap dilekçesi olumsuz yanıt alabilir. Evlilik birliğinde daha az kusurlu olan eşin böyle bir hakkı bulunur. Çekişmeli boşanma davası olan davalarda, davalı tarafın davayı kabul etmesi herhangi bir hukuki sürece yol açmaz, karşı tarafın kusurunun kanıtlanması gerekir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle gerçekleştirilen davalarda eşlerin kusurları şu şekilde olabilir;

•Kusursuz eş.

•Az kusurlu eş.

•Daha fazla kusurlu eş.

•Eşir kusur.

•Tamamen kusurlu eş.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Şiddetli Geçimsizliğe Neden Olan Durumlar

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma nafaka talep edilmesi, hakim tarafından eşlerin ekonomik durumlarının değerlendirilmesi sonucunda karar verilen bir konudur. Evlilik birliğini temelden sarsan durumlar;

•Aileye karşı ilgisizlik.

•Ekonomik, psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulamak.

•Alkol bağımlılığı ya da aileyi ihmal edecek derecede içki düşkünlüğü.

•Eşe hakaret etmek.

•Eşlerden birinin ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kalması.

•Eşinin ailesine hakaret edilmesine sessiz kalınması.

•Agresif ve saygısız davranışlar sergilemek.

•Cinsel ilişkiye girememe ya da iktidarsızlık.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası ne kadar sürer sorusu için öncelikle dava sürecinin başlatılması gerekir. Şartların tutarlı olması, evliliği temelinden sarsan durumların yaşanması gibi konulardan emin olunması gerekir. Anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun süren davalardır, bu nedenle 1 ile 2 yıl arasında sürelerde sonuç alması mümkündür.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları