Yurtdışında boşanmanın Türkiye'de tanınması

Yurtdışında boşanmanın Türkiye'de tanınması

Yurtdışında boşanmanın Türkiye'de tanınması

Yurt dışında boşanmanın Türkiye'de tanınması için yapılması gereken Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası açmak olacaktır. Yurt dışında yaşıyorsanız ve boşanmış durumda iseniz, gerçekleşen boşanmanın Türkiye'de tanınması için Türkiye'ye gelmeden vekaletname ile sizin adınıza gerçekleştirilmesi gereken işlemleri avukatınız yapabilir. Sonuçlanan mahkeme kararının tercümesi, sizin vekalet vermiş olduğunuz avukatın tercüme bürolarından müvekkilleri adına hizmet alması mümkün olmaktadır.

Gerçekleşen yurt dışı boşanmalarında tanıma ve tenfiz davası süreleri, dosya için farklılık göstermektedir. Boşanan tarafların her ikisinin de Türkiye'de vekil aracılığıyla temsil edildiği tanıma ve tenfiz davaları çok daha kısa zaman dilimlerinde sonuçlandırılabilmektedir. Ancak boşanan taraflardan yalnızca birinin avukatı vasıtasıyla temsil edilmekte olduğu ve yurt dışına tebligat yapılması gerekliliği söz konusu olduğu hallerde bu süre biraz daha uzun olabilmektedir. Boşanan tarafların karşılıklı olarak temsil edildikleri tanıma ve tenfiz davaları Türkiye'nin herhangi bir noktasında kolaylıkla takip edilebilir olup tanıma ve tenfiz davası için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Yurt dışında boşanmanın Türkiye'de tanınması için bir avukata vekalet vermek önemlidir.

Almanya'da boşanmanın Türkiye'de tanınması

Evlilik akdi gerçekleştikten sonraki zaman diliminde Almanya'da yaşamaya başlayan ya da Almanya'da evlenip daha sonra boşanan çiftler için Almanya'da alınmış durumda olan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olup olmadığı konusu son derece önemli bir sorun teşkil eder bir nitelik taşımaktadır. Özellikle Almaya'da boşanmış durumda olan çiftlerden biri daha sonra Türkiye’de evlenme kararı aldığında medeni durumunun halen evli olarak gözüküyor olması neticesine bağlı olarak evlilik talebinin reddedilmesi durumu ile karşı karşıya kalması söz konusu olmaktadır. Böyle bir durumda çiftlerin ne yapması gerektiği konusu önemli bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Almanya mahkemeleri tarafından alınan boşanma kararları tanıma ya da tenfiz davası olunmadıkça Türk Hukuku açısından bu durum bir anlam taşımayacaktır. Bir Almanya mahkeme tarafından çiftler için verilmiş durumda olan boşanma kararının Türkiye’de de geçerlilik kazanabilmesi için mutlaka gerçekleştirilmiş olan boşanma kararının tanınması ve tenfizi davası açılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu davalara ise Aile Mahkemeleri bakmakla görevlidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise davanızı Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilme imkanı söz konusudur. Açılan boşanma kararının tanınması ve tenfizi davası neticesinde davanızın kabul edilmesi durumunda Almanya mahkemesince verilmiş durumda olan boşanma kararı Türkiye de geçerlilik kazanarak uygulanabilir bir hüküm haline dönüşecektir. 

İngilterede boşanmanın Türkiye'de tanınması

İngiltere mahkemesinde boşanma kararı alınmış olması Türk hukukunun hakimiyet alanına etki etmemektedir. Bundan dolayı İngiltere mahkemesinin Türk vatandaşı eşler için vermiş olduğu boşanma kararları Türkiye'de geçerli olmamaktadır. Kısaca bu yönde alınan kararlar Türkiye için bir geçerliliğe sahip değildir Bu durum için belirli koşulların sağlanması durumunda İngiltere mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararının Türkiye’de de geçerlilik kazanabilmesi ve eşlerin nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için Türk mahkemesi tarafından da tanınması ve tenfizi gerekliliği söz konusu olmaktadır.

Hollanda'da boşanmanın Türkiye'de tanınması

Türk vatandaşı olan eşler için Hollanda mahkemesi tarafından boşanma kararı alınması Türk hukukunun hakimiyet alanına herhangi bir etki etmeyeceğinden dolayı söz konusu kararın bu hali Türk vatandaşı olan kişilerin işine yaramayacaktır. Diğer bir ifade ile İngiltere mahkemesinde bu yönde alınmış durumda olan kararın Türkiye için bir geçerliliği olmamaktadır. Ancak İngiltere mahkemesi tarafından eşler için alınan boşanma kararı için belirli şartların sağlanması halinde ise söz konusu boşanma kararının Türkiye’de de geçerlilik kazanabilmesi için ve nüfus kayıtlarına etki edebilmesi için Türk mahkemesi tarafından tanınması ve tenfizinin yapılması gereklidir. 

Tanıma ve Tenfiz davası

Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen ve sonucu kesinleşen boşanma kararının Türkiye’de de etki yaratabilmesi amacıyla açılması gerekliliği olan bir davadır. Yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen kararın Türkiye’de etki yaratması için ise yabancı ülke mahkemesi tarafından verilmiş durumda olan boşanma kararının Türkiye’de de kabul görmesi ve geçerli olması anlamına gelmektedir.

Gerekli Belgeler

- Yabancı ülke mahkemesi tarafından verilmiş olan boşanma kararının noter ve apostil onaylı aslı 

- Boşanma kararının resmi onaylı tercümesi 

- Kesinleşme Şerhi

 ​- Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Vekaletname: Türkiye’de mevcut olan mahkemelerde sizin adınıza işlem yapılabilmesi için gerekliliği söz konusu olan bir belgedir. Bu belge sayesinde vekalet verdiğiniz avukatınız sizin adınıza tüm işlemleri takip eder. 

 


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları