Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır sorusu müvekkillerimizin sıkça sorduğu sorulardandır, öncelikle yapmanız gereken bir avukattan destek almaktır, eğer avukata verecek paranız yoksa muhtarlıktan fakirlik belgesi alıp bulunduğunuz ildeki baroya başvurarak size bir avukat atanmasını sağlayabilirsiniz. 

Bunun ardından mahkemeye sunmanız gereken bir boşanma dilekçesi hazırlamak gerekiyor ve bu dilekçede boşanma nedenlerinizi paragraflar halinde sıralayabilirsiniz. Boşanma davalarında delil olarak şahitler çok önemlidir. 

Eğer şahitleriniz varsa mutlaka bunları da belirtmelisiniz. Eğer anlaşarak boşanma sürecine giriyorsanız mahkemeye anlaşma sözleşmesi sunmalısınız ve bu sözleşmede hukuki olarak taraflar anlaşmaya bağlı kalmak durumundadır.

Boşanma avukatına başvurulmazsa bu süreçte bazı hatalar meydana gelebilir, örneğin; davayı doğru takip edememe, yanlış sözler gibi davranışlar kişinin bazı haklarını kaybetmesine ve davanın seyrinin değişmesine sebebiyet verebilir. 

Öncelikle boşanma; Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemesi tarafından kanunla kapsamında onaylanarak bir evliliğin yasal olarak sona erdirilmesi demektir. 

Günümüzde her on evlilikten ikisinin sonu boşanmayla sona ermekte ve bu yazıda; boşanma davası açmak isteyenlere yardımcı olması niteliğinde davanın olabilecek nedenleri, nasıl açılacağı ve çeşitleri hakkında bilgi verilecektir.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Nedenler

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma davası açabilmek için sebepler özel ve genel olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

a) Zina

b) Eşin Hayatına Kast, Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış

c) Küçük Düşürücü Suç İşleme, Haysiyetsiz Hayat Sürme

d) Terk etme

e) Akıl Hastalığı

f) Fiili Olarak Ayrı Yaşama

GENEL SEBEPLER

a) Anlaşmalı Boşanma

b) Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Bu konu kapsamındaki bazı sebepler aşağıda verilmiştir;

o Eşine iftira atmako Aile sırlarını açığa vermek

o Eşi ailesi ile görüştürmemek

o Eşin ailesine hakaret etmek

o Eşin hastalığı ile alakadar olmamak

o Cinsel ilişkiden kaçınmak

o Zorla ters ilişki kurmako Başkasını sevdiğini itiraf etmek

o Eşini sevmediğini söylemek

o Aşırı kıskançlıkta bulunmak

o Bağımsız konut sağlamamak (Kayınvalide/kayınpeder vb. birlikte oturulacak şekilde konut sağlanmasının, bağımsız konut kapsamında değerlendirilmediğine dikkat edilmelidir.)

o Cimri olmak (Cimriliğin, tutumlu olma sınırını aşması gerekmektedir.)

o Evi sık sık terk etmek 

o Eşin dövülmesine seyirci kalmak

o Ev eşyasına zarar vermek

o Sürekli alkol kullanmak

o Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak

o Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması

o Fuhuş yapmaya zorlamak

o Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınmak

o Kayınpeder veya kayınvalidenin, eşe kötü davranmasına engel olmamak

o Kadının mesleğini icra etmesine engel olmak

o Eşi sosyal ortamlardan soyutlamak

o Aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibine sebep olmak

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Her iki tarafın da istek ve arzusu doğrultusunda ortak karar alınarak açılan davalardır ve anlaşmalı boşanmalarda çok hızlı karara bağlanılabilir ve mahkeme tarafları dinler, evliliği yürütmenin artık bir gereği olmadığına kanaat getirir ve dava boşanmayla sonuçlanır. 

Bu davalarda tarafların en az bir yıl evli kalmış olması gerekmektedir ve boşanma dilekçesinde nafaka talebi olmasa bile hâkim gerek görürse nafaka ödenmesi konusunda karar verebilir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Taraflardan biri boşanmak istemiyor veya boşanmak istese de bazı konularda hemfikir olunamıyorsa açılan davalardır ve bu davalara birçok konu dahil olabileceğinden karar anlaşmalı davalara göre daha uzun sürer. 

Çekişmeli boşanma davalarında genel olarak sorun teşkil eden konular; velayet, nafaka ve tazminattır, bazen dava Süreci devam ederken de mahkeme nafaka ödenmesi kararına varabilir ve buna da tedbir nafakası denir ve Boşanma Davası Nasıl Açılır sorusunun cevabını bu makalemizde vermeye çalıştık.

 


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları