Malpraktis Davaları

Malpraktis Davaları

Malpraktis Davaları

Malpraktis Davaları, hastanın sağlık sorunları nedeni ile doktora başvurmasına bağlı olarak hastaya yapılan tıbbi müdahale neticesinde hastanın herhangi bir zararla karşılaşması durumunda hastanın açacağı davalara verilen isimdir. 

Malpraktis davasındaki önemli etken doktorun deneyimsiz, ilgisiz ve bilgisiz olmasından doğacak kalıcı ya da yarı kalıcı hasarlardır ve hasta tedavi amacı ile doktora gittiğinde şikayetçi olduğu hastalığından kurtulmak yerine doktorun hatasına bağlı olarak daha büyük sağlık sorunları ile karşılaşabiliyor.

Bu sağlık sorunları hastada kalıcı sorunlar ömür boyu bu sorunlar ile mücadele etmesine neden olabiliyor ya da kısmi bir sorun ortaya çıkmasına neden olarak hastaların bir süre ekstra bir sağlık sorunu ile ilgilenmelerine neden oluyor.

Bu durumlarda hastanın psikolojik durumları da oldukça kötü olmasından dolayı manevi anlamda yıpranmalarına neden oluyor. Ancak her tıbbi müdahalenin bir takım riskleri söz konusudur. 

Her tıbbi müdahale neticesinde yaşanan sorunlar malpraktis davasının konusunu oluşturma ve bu davadaki en önemli etken doktorun hastanın hastalığı ile ilgili gerekli özen ve tıbbi bilgisini ortaya koyamaması durumunun mevcut olmasıdır. 

Malpraktis Davalarının Nitelikleri

Malpraktis Davaları kapsamından yararlanabilmesi için doktor nedeni ile mağdur olması gerekiyor. 

Doktorun hastasına yapacağı muayene, teşhis, gözlem, tedavi ve müdahale işlemleri tıp biliminin kriterlerinin dışında kalması nedeni ile hastada daha farklı sağlık sorunlarının baş göstermesi gerekiyor. 

Kısacası hekimin kusurunun sabit olması gereklidir. Hastalar doktor hatası nedeniyle tazminat alabiliyorlar. Bu konuda örnek verilecek olursa hastalar yanlış doktor işlemleri nedeni ile sakat kalabiliyor. 

Bu sakatlık durumunun kalıcı olması hastanın hukuki anlamda tüm avantajları lehine sonuçlanıyor. 

Malpraktis davası açabilmek için hastanın öncelikle doktorun bilgisiz, önemsiz ve deneyimsiz olmasından kaynaklanan bir sorun yaşadığını belgelemesi gerekiyor ve bunun için yapılacak olan suç duyurusu neticesinde resmi makamlar hastanın malpraktis davası için bilirkişi uzmanlar tarafından muayene edilmesini istiyor. 

Hastanın içinde bulunduğu durumun bir doktor hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilmesi için hastayı tam teşekküllü bir hastaneye sevk ediyorlar.

Malpraktis Davası İçin Nereye Başvurulur?

Malpraktis Davaları kamuda çalışan doktorlar için idari aleyhine dava açılabiliyor ve özelde çalışan doktorlar için ise adli yargı organlarına başvurulması gerekiyor. 

Bu davalar asliye hukuk mahkemeleri bünyesinde görülüyor ve doğrudan sorumlu olan hekime karşı dava açılabiliyor ayrıca tazminat davası da açılabilmekte.

Bunun yanı sıra da hekimin çalıştığı kamu kuruluşuna da tazminat davası açılabiliyor ayrıca açılan davaların çeşitli inceleme ve araştırma süreci olmasından dolayı hastanın çeşitli zamanlarda yeniden tıbbi bir kontrole girmesi gerektiğinden mahkemenin çeşitli bilgi ve belgeleri toplamasına bağlı olarak zaman alabiliyor. 


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları