Vesayet Ve Vasi Tayini (Atanması) Nedir?

Vesayet Ve Vasi Tayini (Atanması) Nedir?

Vesayet, vasiyeti altında olmayan bazı yetişkinlerin veya reşit olmayanların kişisel ve mali çıkarlarını korumak olan Medeni Kanun (No.4721) ile düzenlenen yasal bir kurumdur.

Sizlere Vesayet Ve Vasi Tayini (Atanması) nedir? sorusunu açıklamaya çalışacağız.

Vesayet yasal bir zorunluluğa bağlı olabilir ve bazı durumlarda kişi mahkemenin vesayet altına alınmasını talep edebilir.

Vesayet altındaki her şahıs vasi olarak atanır.

Vasiler, reşit olmayanların veya vesayet altındaki kısıtlı kişilerin tüm menfaatlerini korumak ve onun adına yasal işlemlere katılmakla yükümlüdür (MK m.403).

Medeni Kanunun 404,405, 406 ve 407. maddelerinde vesayet gerektiren hal ve şartlar tek tek sıralanmıştır. 408. maddede kişinin kendi rızası ile vasiliğini kabul etmesi için isteğe bağlı sınırlamalar getirilmiştir.

Sınırlı Vesayet Nedir?

 • Akıl hastalığı ya da zihinsel zayıflık nedeniyle vesayet
 • Akıl hastalığı ya da zihinsel zayıflık nedeniyle çalışamayan yetişkinleri veya korunma ve bakımlarında sürekli yardıma ihtiyaç duyan yetişkinleri veya başkalarının güvenliğini tehlikeye atan yetişkinleri kısıtlayın.
 • İdari makamlar, noterler ve mahkemeler, görevlerini yerine getirirken vesayetin gerekli olduğunu öğrendiklerinde derhal yetkili vesayet makamına haber vermek zorundadır.
 • Lüksü, alkol veya uyuşturucu kullanımı, kötü yaşam tarzı veya kötü mülk yönetimi nedeniyle sürekli olarak kendisinin veya ailesinin durumunu veya yoksulluğunu tehdit eden. Bu nedenle her zaman korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan veya başkalarının güvenliğini tehdit eden herhangi bir yetişkin kısıtlanır.

Vesayet Prosedürü Nedir?

1. İlgili personel ve uzmanlardan gelen raporları dinleyin

Vesayet Ve Vasi Tayini (Atanması) kişi kendi lüksü, alkolü veya uyuşturucusu, kötü yaşam tarzı, kötü yönetimi veya arzusuyla sınırlanamaz.

Akıl hastalığı veya zihinsel zayıflık nedeniyle kısıtlamalar yalnızca resmi sağlık kurulu raporları ile belirlenir. Hakim, karar vermeden önce yönetim kurulu raporunu inceleyebilir ve kısıtlama talebinde bulunan kişinin görüşlerini dinleyebilir.

2. İlan

Kısıtlama kararı kesinleştiğinde, kısıtlanan kişinin ikamet ettiği yerde ve kayıt oldukları yerde ilan edilir.

 • Bu kısıtlama, duyuru öncesinde üçüncü şahısları iyi niyetle etkilemeyecektir.
 • Ayrımcılığın sonuçlarının bulunmamasına ilişkin hükümler devam etmektedir

İzin Alınması Gerekli Durumlar Nelerdir?

Aşağıdaki durumlarda, bölge mahkemesinden izin alınması gerekir:

 • Gayrimenkul almak, satmak, rehin vermek ve bunun için başka bir mülkiyet hakkı tesis etmek,
 • Olağan yönetim ve iş ihtiyaçları dışındaki taşınır mal veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve ipotekleri,
 • Genel yönetim sınırlarını aşan inşaat projeleri,
 • Kredi ve tahsilat
 • Döviz taahhüdü vermek,
 • Bir yıl veya üç yıldan fazla ürün kiralama sözleşmesi imzalamak,
 • Vasinin sanat veya meslek ile uğraşması,
 • Acil bir durumda, vasinin geçici tedbir alma, dava açma, barış, tahkim ve uzlaşma yetkisine halel getirmeksizin,
 • Mülkiyet sistemi sözleşmeleri, miras dağıtımı ve miras payı devri,
 • Borç geri ödemesi için iflas beyanı,

İzin Alınmadan Yapılan İşlemler Nelerdir?

Vasinin yetkili makamın izni olmaksızın yaptığı işlem, kanuna rağmen vasinin rızası olmaksızın vasi tarafından yapılan işlem olarak kabul edilir.

Vesayet Ve Vasi Tayini (Atanması) ilk derece sulh hakimliği ve ilk derece hukuk mahkemesinin izni olmadan yapılan işlemler, daha sonra bu kurumlar tarafından onaylanırsa yasal etkiye sahip olacaktır


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları