Tanıma Ve Tenfiz Davasının İşleyişi Nasıldır?

Tanıma Ve Tenfiz Davasının İşleyişi Nasıldır?

Tanıma ve Tenfiz Davasının İşleyişi Nasıldır?

Tanıma Ve Tenfiz Davası yurt dışındaki mahkeme kararlarının ülkemizde tanınmasına yardımcı olur ve yabancı unsur barındıran uyuşmazlıklar, ayrı kurallara tabidir. 

Milletler arası özel hukuk kanununda düzenlenmiş bulunan çeşitli hükümler doğrultusunda yapılan bu yargılamalar bakımından kanun maddeleri, usul ve esas bakımından çeşitli hükümler getirmiştir. 

Bu düzenlemelerin olmaması durumunda, aralarında uyuşmazlık çıkan kişilerin vatandaşlığı, bulundukları yer ve uyuşmazlığın yaşandığı yer farklı olduğunda kaos çıkacaktır. 

Bu nedenle oldukça gerekli olan yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda çözüm yolunu gösteren kanun hükümlerinin dikkatli biçimde araştırılması gerekmektedir. 

Tanıma ve Tenfiz Davasının İşleyişi Nasıldır?

Tanıma Ve Tenfiz Davası yurt dışındaki mahkeme kararlarının ülkemizde tanınmasına yardımcı olur ve yabancı unsur barındıran uyuşmazlıklar, ayrı kurallara tabidir. 

Milletler arası özel hukuk kanununda düzenlenmiş bulunan çeşitli hükümler doğrultusunda yapılan bu yargılamalar bakımından kanun maddeleri, usul ve esas bakımından çeşitli hükümler getirmiştir. 

Bu düzenlemelerin olmaması durumunda, aralarında uyuşmazlık çıkan kişilerin vatandaşlığı, bulundukları yer ve uyuşmazlığın yaşandığı yer farklı olduğunda kaos çıkacaktır. 

Bu nedenle oldukça gerekli olan yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda çözüm yolunu gösteren kanun hükümlerinin dikkatli biçimde araştırılması gerekmektedir. 

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Yurt dışında herhangi bir ülkede yapılan yargılama sonucunda alınan karar vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülke bakımından kendiliğinden dikkate alınamaz. 

Yabancı mahkemelerin ya da mahkeme statüsündeki makamların herhangi bir uyuşmazlıkla ilgili verdikleri kararların Türk hukuku tarafından da tanınması ve Türkiye'de sonuç doğurması da isteniyorsa, tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. 

Tanıma Ve Tenfiz Davası uzmanlık gerektiren ve bu bakımından önem verilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.  

Her ne kadar uygulamada karmaşık olmayan davalar arasında gösterilse de davanın kaybedilme ihtimali de oldukça yüksektir ve bu ihtimali bertaraf edebilmek için bir süre araştırma yapmak gerekmektedir.

Birkaç istisnai durum dışında hiçbir davada vekil tutma zorunluluğu bulunmamaktadır ve davanızı kendiniz de takip edebilirsiniz. 

Ancak yargılamanın aşamalarını bilen ve buna uygun davranarak haklarınızı sonuna kadar koruyacak olan bir vekille birlikte çalışmak büyük avantaj sağlayacaktır. 

Tanıma Ve Tenfizin Amacı

Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı bulunmaktadır ve bu vatandaşların gittikleri ülkelerde yaşadıkları hukuki problemler, o ülkenin hukuk sistemi içerisinde çözülmektedir. 

Çekişmeli hale gelen işler bakımından vatandaşlar verilen kararın vatandaşı oldukları ülkede de geçerli hale gelmesini istemektedir. 

Bu tür durumlar için açılan tanıma ve tenfiz davaları sonucunda davanın kabulüne karar verilmesi, kararın tenfiz edileceği anlamına gelmektedir. 

Devlet kurumlarının, yurt dışındaki yargı makamlarınca verilen her türlü kararı takip etmesine imkan olmaması ve taleple bağlılık ilkesi gereği, yabancı mahkeme kararları bakımından tanıma ve tenfiz davası açılmaması halinde karar Türkiye'de geçerli hale gelmemektedir. 

Bu bakımdan kısa sürede sonuçlanabilecek olan davayı açmak gerekmektedir ve hızlı bir şekilde açılmalıdır.  

Son Değişiklikler

İç hukuk mevzuatında yapılan en son değişikliklerle birlikte, yalnızca boşanmaya ilişkin olarak verilen yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi için dava açılması gerekmemektedir. 

İlgili kuruma tanınması istenen kararla birlikte başvuru yapılması yeterli olmaktadır ve yargılamadan çok daha kısa sürecek olan bu yolla, mahkemelerin ve hakimlerin iş yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. 

İş yükünün fazla olması yargılamadaki kaliteyi azaltan en önemli nedenlerin başında gelmektedir ve son düzenleme tarihinden sonra yurt dışındaki ülkelerde gerçekleşen boşanmalar bakımından uygulanacak yeni hükme göre, nüfus müdürlüklerine yapılacak başvurular kararın tanınması için yeterli olmaktadır.  

 

Yargılama nedeniyle ödenecek olan harç ve masraflar da kurum başvurusunda alınmamaktadır. 

Hem daha kısa süren hem de daha az maddi kayba uğratan bu yöntem, nafaka gibi boşanma davasının firesi niteliğinde olan hükümler bakımından uygulanmayacaktır. 

Yabancı mahkeme ya da mahkeme statüsündeki makam tarafından verilen kararın yalnızca boşanmaya ilişkin olması gerekmektedir. 

Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararda, tazminat ya da nafakaya da boşanmaya birlikte karar verilmişse, tanıma ve tenfiz davası açmak kararı tanıtmak açısından tek yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yurt Dışında Boşanma Kararı Verilmesi

Çok sayıda kişi yurt dışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum demektedir.

Bu durum, yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların kişilerin talebi olmaksızın Türkiye'de tanınmasının mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır ve  Tanıma Ve Tenfiz Davası önemlidir.

Kişiler yabancı mahkemenin karar vermesinin ardından her ülkenin usul hukuku kurallarına göre değişebilecek olan kesinleşmeye beklemek zorundadır. 

Hangi ülkede olursa olsun ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların bir üst mahkemeye taşınması mümkündür. 

Kararın yanlış olduğu düşüncesiyle bir üst mahkemeye herhangi bir tarafça taşınması halinde, yargılama süreci devam etmektedir ve bu durumda, kesinleşme söz konusu olmaz. 

Kesinleşmemiş bir kararın başka bir ülkedeki mahkeme tarafından tanınma ya da başka bir ülkede uygulanma imkanı ise yoktur.   

>Tanıma Ve Tenfiz Davası

Yurt dışında herhangi bir ülkede yapılan yargılama sonucunda alınan karar vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülke bakımından kendiliğinden dikkate alınamaz. 

Yabancı mahkemelerin ya da mahkeme statüsündeki makamların herhangi bir uyuşmazlıkla ilgili verdikleri kararların Türk hukuku tarafından da tanınması ve Türkiye'de sonuç doğurması da isteniyorsa, tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. 

Tanıma Ve Tenfiz Davası uzmanlık gerektiren ve bu bakımından önem verilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.  

Her ne kadar uygulamada karmaşık olmayan davalar arasında gösterilse de davanın kaybedilme ihtimali de oldukça yüksektir ve bu ihtimali bertaraf edebilmek için bir süre araştırma yapmak gerekmektedir.

Birkaç istisnai durum dışında hiçbir davada vekil tutma zorunluluğu bulunmamaktadır ve davanızı kendiniz de takip edebilirsiniz. 

Ancak yargılamanın aşamalarını bilen ve buna uygun davranarak haklarınızı sonuna kadar koruyacak olan bir vekille birlikte çalışmak büyük avantaj sağlayacaktır. 

Tanıma Ve Tenfizin Amacı

Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı bulunmaktadır ve bu vatandaşların gittikleri ülkelerde yaşadıkları hukuki problemler, o ülkenin hukuk sistemi içerisinde çözülmektedir. 

Çekişmeli hale gelen işler bakımından vatandaşlar verilen kararın vatandaşı oldukları ülkede de geçerli hale gelmesini istemektedir. 

Bu tür durumlar için açılan tanıma ve tenfiz davaları sonucunda davanın kabulüne karar verilmesi, kararın tenfiz edileceği anlamına gelmektedir. 

Devlet kurumlarının, yurt dışındaki yargı makamlarınca verilen her türlü kararı takip etmesine imkan olmaması ve taleple bağlılık ilkesi gereği, yabancı mahkeme kararları bakımından tanıma ve tenfiz davası açılmaması halinde karar Türkiye'de geçerli hale gelmemektedir. 

Bu bakımdan kısa sürede sonuçlanabilecek olan davayı açmak gerekmektedir ve hızlı bir şekilde açılmalıdır.  

Son Değişiklikler

İç hukuk mevzuatında yapılan en son değişikliklerle birlikte, yalnızca boşanmaya ilişkin olarak verilen yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi için dava açılması gerekmemektedir. 

İlgili kuruma tanınması istenen kararla birlikte başvuru yapılması yeterli olmaktadır ve yargılamadan çok daha kısa sürecek olan bu yolla, mahkemelerin ve hakimlerin iş yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. 

İş yükünün fazla olması yargılamadaki kaliteyi azaltan en önemli nedenlerin başında gelmektedir ve son düzenleme tarihinden sonra yurt dışındaki ülkelerde gerçekleşen boşanmalar bakımından uygulanacak yeni hükme göre, nüfus müdürlüklerine yapılacak başvurular kararın tanınması için yeterli olmaktadır.  

 

Yargılama nedeniyle ödenecek olan harç ve masraflar da kurum başvurusunda alınmamaktadır. 

Hem daha kısa süren hem de daha az maddi kayba uğratan bu yöntem, nafaka gibi boşanma davasının firesi niteliğinde olan hükümler bakımından uygulanmayacaktır. 

Yabancı mahkeme ya da mahkeme statüsündeki makam tarafından verilen kararın yalnızca boşanmaya ilişkin olması gerekmektedir. 

Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararda, tazminat ya da nafakaya da boşanmaya birlikte karar verilmişse, tanıma ve tenfiz davası açmak kararı tanıtmak açısından tek yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yurt Dışında Boşanma Kararı Verilmesi

Çok sayıda kişi yurt dışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum demektedir.

Bu durum, yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların kişilerin talebi olmaksızın Türkiye'de tanınmasının mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır ve  Tanıma Ve Tenfiz Davası önemlidir.

Kişiler yabancı mahkemenin karar vermesinin ardından her ülkenin usul hukuku kurallarına göre değişebilecek olan kesinleşmeye beklemek zorundadır. 

Hangi ülkede olursa olsun ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların bir üst mahkemeye taşınması mümkündür. 

Kararın yanlış olduğu düşüncesiyle bir üst mahkemeye herhangi bir tarafça taşınması halinde, yargılama süreci devam etmektedir ve bu durumda, kesinleşme söz konusu olmaz. 

Kesinleşmemiş bir kararın başka bir ülkedeki mahkeme tarafından tanınma ya da başka bir ülkede uygulanma imkanı ise yoktur.   


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları