Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme

Tanıma ve tenfiz nerede açılır sorusunun cevabı iki farklı şekilde verilmektedir. Görev bakımından asliye hukuk mahkemelerinde bu davanın açılması gerekmektedir. Boşanma, nafaka gibi aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili kararların tanınması ve tenfizi için açılacak olan davalarda ise, aile mahkemeleri görevli olacaktır. Davacının Türkiye'deki yerleşim yeri ya da sakin olduğu yer mahkemesi ise yetkilidir. Tanıma ve Tenfiz davası yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararının ülkemizde tanınmasını sağlar. 

Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası mağduriyet yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Kişilerin yurt dışındaki ülkelerde kazandıkları hakları farklı bir ülkeye gittiklerinde kaybetmemeleri hukuka olan güvenin de sarsılmamasını sağlamaktadır. Ancak,yabancı mahkeme tarafından verilen kararın tanınması ve sonuçlarını aynı şekilde doğurabilmesi için, bazı belgelerin toplanması gerekmektedir. Dava açılması ya da ilgili kuruma müracaat edilmesi durumlarında belgelerde eksiklik olması başvurunun ya da davanın reddine neden olabilir. Bu ağır sonuçla karşılaşmamak için tüm evrakların tam olduğunda emin olmanız gerekmektedir.        

     
Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın aslına uygun olduğuna dair onaylı bir örneğini veya aslını, kararın yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesini yargılama söz konusuysa mahkemeye başvuru söz konusuysa ilgili idari kuruma sunmanız gerekiyor. Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmiş olduğundan emin olmanız da önem taşımaktadır. Henüz kesin hale gelmeyen bir kararın başka bir ülkede sonuçlarını doğurması mümkün değildir. Mahkemeler evrakları incelerken yabancı mahkeme kararının kesinleştiğine dair kesinleşme şerhini de görmek istemektedir.            

    

Tercümanın kesinleşme şerhi bölümünde çevirdiğinden emin olmanız gerekmektedir. Herhangi bir noter tarafından onaylanan tercüme ve kararın aslına uygun olduğuna dair onaylı suretiyle birlikte yapılan başvuru işleme alınacaktır. Yargılama durumunda, vekille takip etmek istiyorsanız vekaletname de çıkartmanız gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Uygulamada sıklıkla görülen davalardan bir tanesi de tanıma ve tenfiz davalardır. Yabancı mahkemeler ya da mahkemeler niteliğindeki karar vermeye yetkili bağımsız ve tarafsız statüsü bulunan kurumlar tarafından verilen kesinleşmiş olan kararların başka ülkelerde hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için açılan bu davalar dikkatli hareket edilmediği takdirde kaybedebilmektedir. Bu nedenle, pek çok davada olduğu gibi vekille takip zorunluluğu bulunmasa da alanında uzman ve tecrübe sahibi bir vekil tutmanızı öneriyoruz.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

İlk başta tanıma ve tenfiz dava ücretleri ne kadardır? tanıma ve tenfiz için hangi belgeler gerekir? Sorusu genel ilgi alanını oluşturmaktadır. Burada avukatın davaya ayıracağı zaman, dosyanın zorluk seviyesi, davanın başarı oranı, avukatın tecrübe ve bilgi birikimi, davanın çoklu sonuçları göz önünde bulundurularak fiyat aralığı ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda dava sonucuna bağlı ek dava oluşması olasılığını göz ardı etmemek gerekmektedir. Her dava kendi şahsına özeldir ve maliyeti de gerekli koşullar çerçevesinde hesaplanmaktadır. Gereken belge ve evrak giderleri ile dava ücreti hakkında teklifler alabilir seçiminizi bu noktada kolayca ve sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Çok uygun bütçe hesabı çıkardı diye bir avukatla çalışarak davayı kaybetme riskini hesaplamak durumunda kalabilirsiniz. 

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası için genel olarak bilinen belgeler şu şekilde olmaktadır; Kimlik fotokopisi, pasaport fotokopisi, yabancı mahkemece alınan karar belgesinin aslı, yabancı mahkemece alınan kararın yeminli tercüman tarafından ülkemizin diline çevrilmiş noter tasdikli ya da konsolosluktan onaylanmış belgesi, dava için avukata verilecek noter onaylı vekalet belgesi gerekmektedir. Gerekli belgelerin detayları ve edinile bilme kolaylıkları avukatlarının yol göstericiliği ile hızlıca yerine getirilecektir.

Bazı belge ve evraklarda fotokopi kabul edilirken bazı belgelerin aslı zorunluluk teşkil etmektedir. Yurt dışından gelmesinden dolayı evraklardan bazılarında dilimize çevrilme detayı aranmaktadır ve bunların yapılacağı merciler özellikleriyle ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Yanlış bir adım olasılığı bu nedenle artmakta işi gerçekten tüm detaylarıyla güncel olarak bilen bir dava avukatına ihtiyaç duymanız kaçınılmaz olmaktadır. Dava detaylarıyla ilgili bu noktada eksiklik yaşamamak için ayrıntılı bilgiyi avukatınıza başvurarak kolayca edinebilir ve sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları