Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı

Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı

Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı

Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı git gide önemli olmuştur ve Teknoloji ve ulaşım imkanlarının da ilerlemesiyle artık gündelik insan hayatı da globalleşme noktasına gelmiştir. 

Her geçen gün ülke dışına beyin göçü, çalışma veya evlilik gibi sebeplerle çıkan vatandaşlarımızın sayısı artmaktadır. 

Bu durum ise bir süre sonra iki ülkede ayağı olan insanların ortaya çıkmasına sebep olmakta.

Genel anlamda pozitif bir durum gibi dursa da bir insanın iki ülkeye birden bağı olması bazı konularda sorun çıkmasına sebep olabiliyor.

Örneklerin en başında, iki ülkenin yasalarına birden uymak zorunda kalan insanlar için hukuk sorunu geliyor. Her ülke kendi yasaları ve hukuk sistemleriyle çalıştığından dolayı hukuki alanda bazı kafa karışıklıkları olabiliyor. 

Bu kafa karışıklıklarını çözmek, bir ülkenin hukuk sisteminde alınan kararın diğer ülkede tanınması için ortaya çıkan dava türüne ise tanıma ve tenfiz davası diyoruz.

Huzurunuzun bozulmaması, başınızın ağrımaması sebebiyle en iyi tanıma ve tenfiz davası avukatını bulmanız için ilk olarak tanıma ve tenfiz davası nedir sorusuna cevap vermeniz gerekiyor.

Tanıma ve tenfiz davası nedir?

Tanıma kelimesini açıklamaya ihtiyaç olmadığından, tenfiz kelimesini açıklayarak başlıyoruz. 

Tenfiz, kelime anlamı olarak bize Arapçadan geçmiş olup “hükmü yürütme” anlamına gelmektedir. 

Bir araya geldiklerinde daha da açık olan bu dava türü, yurt dışında görülmüş davaların sonuçlarının Türkiye hukuk sistemince de tanınması, Türkiye’de de infaz edilmesi için  açılan davalara verilen isimdir.

 Doğuştan göçebe olan ve gurbet kavramının çok kuvvetli olduğu ülkemizde diğer ülkelere göre çok daha büyük bir hukuk dava türü olan tanıma ve tenfiz davaları doğaları gereğince çok yıpratıcı olabilir.

 Çoktan maddi, manevi emek verdiğiniz, zorluklarla kazandığınız hakkınızın kendi ana vatanınızda size geri tanınmasıyla uğraşmak en güçlü insanlar için bile zorlayıcı bir deneyimdir. 

Bu sebeple tanıma ve tenfiz davası avukatı seçerken her zaman iyi seçim yaptığınızdan emin olmalısınız.

Birden çok sebeple açılabildiği halde tanıma ve tenfiz davaları ülkemizde en çok boşanma davalarının tanınma ve tenfizi için açılır. 

Başka bir ülkede boşandığı halde kendi ülkesinde evli görünen insanların en çok kapısını aşındırdığı dava türüdür.

 Yabancı mahkemede alınan boşanma kararının yerel mahkemelerce tanınması bazen basitçe halledilebilirse de ortada velayet, nafaka ve ortak mallar gibi durumlar da dava karmaşıklaşıp uzayabilmektedir. 

 

Genellikle dava açılan karşı taraf olup başka ülkede yaşayan eşin tam adresinin bulunamaması ve iki ülkenin de yavaş bürokrasi sistemleri dolayısıyla uzayan davaların iyi takibi ve hızlıca sonuçlanması için sizin en iyi tanıma ve tenfiz davası avukatlarından yararlanmanız gerekmektedir.

İki ülkeyi içerdiği için yurt dışından gelecek yazılı mahkeme kararları, boşanmanın kesinleşmesine dair yazılar, konsolosluk olaylar ve bu belgelerin tercümesinin de işin içine karışmasıyla tanıma ve tenfiz davaları, hukuk sistemimizin en yorucu davaları arasına girebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Dilekçesi Hazırlanması

Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Usulü Kanunun 51. maddesinde içerik olarak dava dilekçenin hangi huşuları kapsayacağı belirtilmiştir. 

Bu tanım baz alındığında işlem mutlaka tanıma ve tenfiz avukatı tarafından dilekçe ile yapılmalı ve davalı adedince de karşı tarafa tebliğ edilmelidir. 

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Avukatın Önemi

İnsanın mutlu huzurlu ve yarınlarından emin olması açısından adalet olgusu temel gerekçelerin başında gelmektedir. 

Adaletsizlik her devirde ve her çağda her zaman mutsuzluk hüzün ve yıkım getirmiştir. 

Bu konunun temeli Milletlerarası kapsaması ve bir taraftaki işlemin diğer tarafça da tanınmasının zaman alması emek, maddi yıpranmalara neden olması, kişinin geleceğini etkileyen hayati bir konumdadır.  

Her ne sebeple olursa olsun yurtdışındaki Türk Ya da yabancı uyruklu birisi ile evlilik yapmış ancak yürütememiş tüm bireylerin işlemlerinin kısa sürede sonuçlandırılması için tanıma ve tenfiz avukatı çok önemli bir yer kaplamaktadır. 

İşlemlerin çok karmaşık yapıda olması ve davanın sonuçlanmamasının hayatını temelden etkilemesi; mağduriyetin daha fazla artmaması yönünde bu konuda hukuki yardım olmadan çözülebilecek bir konu değildir.

Dava içeriği ve Açılması

Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı Açılış esnasında dilekçe ile ekleri iki nüsha şeklinde mahkemeye sunulmaktadır. 

Taraflara mahkemece duruşma günü verilmektedir.

 Davalı taraf dava ile ilgili olarak her nevi şikayet itiraz ya da kanuni delilerini iki hafta içerisinde mahkemeye sunmak zorundadır.

 Bu süreyi geçirdikten sonraki beyanları ise dikkate alınmayacaktır. 

İçerik olarak basit olması nedeniyle bu davalar adli tatilde de değerlendirilerek neticelendirilecektir.  

 

Süreçten de anlaşılacağı üzere tanıma ve tenfiz avukatı tarafından hazırlanan dava dilekçe ve eklerinin davalıya tebliği sürecin önemli basamaklarından birisini oluşturmaktadır.

 Karşı taraf yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşı Ya da yabancı ise tebliğ tarihi uzun bir süre alabilir. 

Davalı Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı olması halinde tebliğ konsolosluk aracılığı ile yapılmakta davalı yabancı ise adresi muhakkak bilinmesi gerekmektedir.

Bu da zaman açısından yaklaşık olarak iki yıllık bir süreyi bulmaktadır.

 


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları