Tanıma Tenfiz Avukatı

Tanıma Tenfiz Avukatı

Günümüzde sıklıkla duymaya başladığımız hukuki kavramlar arasında tanıma ve tenfiz terimleri dikkat çekmektedir.

Özellikle boşanma hukuku alanında karşımıza çıkan bu kavramları öğrenerek dava süreçlerini daha kolay takip edebilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Avukatı yabancı mahkeme kararlarının verildiği ülke dışında kabulü, hüküm ve sonuç doğurması bu kararların tanınması ve tenfizi ile mümkün olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?

Tanıma, yabancı mahkeme kararının yalnız kesin hüküm ve kesin delil olarak kabulünü sağlayan hukuki işlemdir.

Tenfiz ise aynı zamanda bu karara dayalı icrai işlemler yapabilecek şekilde ilgili kararın hüküm ve sonuç doğurmasına hukuken karar verilmesidir.

Tüm bu hususlar ışığında tanıma ve tenfiz arasındaki temel fark; tenfiz kararı ile hükmün icra edilebilir olması ve icra faaliyetlerinde bulunulabilmesi olarak ifade edilebilir.

Tanıma ve Tenfiz İçin Gerekli Koşullar

Tanıma Tenfiz Avukatı kararını verilebilmesi için ilk olarak tanıma ve tenfizi yapılacak olan geçerli bir mahkeme ilamının olması gerekmektedir ve bu mahkeme ilamının kesinleşmiş olması bir diğer önemli koşuldur.

Kesinleşme durumu, kesinleşme ilamını veren mahkemenin hukuk kurallarına göre olmalıdır ve Yabancı mahkeme ilamının, hukuk davalarına ilişkin olması gerekmektedir.

MÖHUK ( 5178 sayılı Milletler arası Özel Hukuk ve Usule İlişkin Kanun) 50. maddede bu hususlar detaylı olarak ifade edilmektedir ve ilgili kanunun devam eden maddelerinde tanıma ve tenfiz kararına ilişkin esaslı şartlar açıklanmaktadır.

Kanunda açıkça belirtildiği üzere tenfiz kararı verilebilmesi için kararı veren devlet ile"karşılıklılık" esasına dayalı bir sözleşme ya da kanun hükmünün fiili uygulamasının olması önemli bir koşuldur.

Tanıma ve tenfizi istenen mahkeme ilamının kamu düzenine aykırı olmaması tanıma ve tenfiz kararlarının verilebilmesi içinen önemli koşulların başında gelmektedir.

Yabancı mahkeme kararının verildiği devlet tarafından kamu düzenine aykırı kabul edilmese dahi ülkemizin iç hukukuna göre kamu düzenine aykırı bir ilam söz konusu olduğunda hukuken tenfiz kararı mümkün olmamaktadır.

Tanıma ve tenfizi için başvurulan mahkeme ilamının isabetli olup olmaması dikkate alınmamaktadır ve kararın sebebi ileilgili hususlar değerlendirmeye alınmaz.

Tanıma Tenfiz Avukatı bununla birlikte tenfizin koşullarından biri de kendisine karşı tenfiz istenen şahsın usulüne uygun şekilde mahkemeye çağrılmış olması durumudur.

Kararın içeriği ile ilgilenilmesede davanın hukuka uygun bir biçimde taraflara bildirilmesi ve savunma hakkının gerçekleştirilmiş olması koşulu aranmaktadır.

Kendisine karşı tenfiz istenen şahsın bu hususlara dayalı tenfiz talebine dair itirazının olmaması da gereklidir.

Tenfiz kararı verilebilmesi için kanunda sayılan şartlar karşılıklılık ilkesi dışında tanıma müessesesi için de gerekli koşullardır ve tüm bu şartlar gerçekleştirildiği takdirde yerel mahkemeler tarafından usul ve yasaya uygun olarak tanıma ve tenfiz kararları verilebilmektedir.

Profesyonel Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Yabancı mahkemelerde verilen kararların ülkemizde tanınması ve tenfizi için sizler de bu alanda profesyonel ve güvenilir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunan hukuk bürolarına başvurabilir ve tanıma tenfiz avukatı tutarak işlemlerinizin en iyi şekilde hukuki takibini sağlayabilirsiniz.

Sümer Hukuk Bürosu, deneyimli avukat ve çalışan kadrosu ile yılların verdiği deneyim ve başarı ışığında Aile Hukuku,İcra İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Tazminat Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

2022 itibariyle yılda binlerce çift Avrupa ve Amerika'da yaptıkları boşanma davalarını Türkiye'de tanıma tenfiz davası sayesinde Türkiye'de tanıtmaktadır.

Boşanma Hukukunda tanıma ve tenfiz davaları başta olmak üzere her türlü tanıma vetenfiz hukuki süreçleriniz için Sümer Hukuk Bürosu'na başvurabilirsiniz.

Başarılı ve profesyonel bir hukuki hizmet almak istiyorsanız, referansları müvekkilleri ve sonuçlandığı başarılı davalar olan Sümer Hukuk Bürosu, Adana ilimizin Seyhan ilçesindeki bürosunda sizleri bekliyor ve tek yapmanız gereken iletişim numaralarından randevu almak.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları