Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafakanın Kaldırılması Davası, boşanma ile birlikte ekonomik zorluğa düşecek olan eşe, diğer eş tarafından ekonomik zorluğun ortadan kaldırılması sebebiyle her ay ödenen para anlamına gelir.

Yani nafakanın ödenebilmesi için, nafaka ödenmesi gereken tarafın, nafaka ödenmediği durumlarda ekonomik zorlu çekeceğine hükmedilmiş olması gerekir ve nafakayı ödeyen kişi tarafından ve bu kişinin talebiyle, bir avukat aracılığıyla açılır.

Hususunda iddiaların kanıtlaması için hangi kanıtların ortaya konulacağı iyi tespit edilmelidir ve dolayısıyla bakması için uzman bir boşanma avukatından yardım alınması gerekmektedir.

Nasıl ve Ne Zaman Açılabilir?

Nafakanın Kaldırılması Davası açabilmek için aile mahkemelerine başvurmak gerekir ve aile mahkemelerinin bulunmadığı illerde ya da ilçelerde, asliye hukuk mahkemelerine başvurularak da açılabilir.

Eğer bu konuda görevli olmayan bir mahkemeye ile ilgili başvurulursa, mahkeme bu dava hakkında görevsizlik kararı verir.

Davanın açılacağı aile mahkemelerinin ya da asliye hukuk mahkemelerinin, nafakayı alan kişinin yaşadığı yerde bulunması gerekmektedir ve nafakayı alan kişi nerede yaşıyorsa, dava orada açılmalıdır.

Açabilmek için Hangi Koşulların Oluşması Gerekir?

Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak iki tür nafakadan söz edebiliriz ve yoksulluk nafakası ekonomik zorluk çeken eşe verilir ve Nafakanın Kaldırılması Davası İştirak nafakası ise çocuk için ve çocuk verilir.

Çocuğun 18 yaşını geçmesi gibi durumlarda bu nafaka kendiliğinden ortadan kalkar ve yoksulluk nafakası alan eş bir başka kişiyle evlenirse, aynı şekilde yoksulluk nafakası da kendiliğinden ortadan kalkar.

Nafaka davasının açılabilmesi için gerekli koşullar da şunlardır:

  • Nafakayı alan kişinin evlenmemiş ama sanki evliymiş gibi bir başkasıyla yaşıyor olması.
  • Nafakayı alan kişinin ekonomik zorluklarının ortadan kalkması.
  • Nafakayı alan kişinin ekonomik rahatlık elde edeceği bir işe girmesi.
  • Bu sebeplerden herhangi biri vuku bulduğunda nafakayı ödeyen kişinin nafakayı alan kişiye nafakanın kaldırılması davası açabilmesi için uygun koşullar oluşmuş demektir.
  • Bu noktada bir diğer konuda nafaka artırım davasıdır ve artan enflasyon oranları ve alım gücünün azalmasından dolayı, eş var olan nafakayla geçimini sağlamakta zorlanabilir.
  • Aldığı nafakanın eşin geçimine yardımcı olmadığı bu gibi durumlarda, nafakayı alan eş mahkemeye nafakayı artırım davası açabilir.

İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları