Adana Arabulucu Avukat Ceren Sümer Cilli

Adana Arabulucu Avukat Ceren Sümer Cilli

Adana Arabulucu Avukat Ceren Sümer Cilli, hukuki uyuşmazlıkların çözümü konusunda,dostane yollarla uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak adlandırılabilir.

Yani herhangi bir davaya konu olmuş bir uyuşmazlığın karşılıklı müzakere veistişare edilerek çözüme kavuşturulması sürecine arabuluculuk denir.

Arabuluculuk Hangi Uyuşmazlıklarla İlgilenir?

Tarafların karşılıklı olarak anlaşabilecekleri, barışabilecekleri, haklarından vazgeçebilecekleri yada iddiaları kabul etmelerinin mümkün olabileceği durumlarda, eğer bir mahkeme kararı da gerekmiyorsa, bu durumlarda taraflar bir arabulucuya başvurabilecek.

Adana Arabulucu Avukat fakat söz konusu davada işlenen suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre uzlaşma kapsamında sayılamayacak suçlardan ise, o olay arabulucuya intikal edemeyecek, böyle durumlarda mahkeme kararı gerekecek.

Yani hangi durumlarda mahkeme kararı gerekecek ve arabulucuya gidilemeyecek?

Boşanma davaları ve çocuğun velayeti gibi durumlarda mahkeme kararı gerektiği için, tarafları bu konuda bir arabulucuya başvuramaz.

Bir evlilikte eşlerin birbirlerine şiddet uygulamaları,ölümle sonuçlanan olaylar, silahla yaralama gibi suçlardan istenen tazminatlar bir mahkeme kararına bağlanmalıdır, dolayısıyla bu konular için de bir arabulucuya başvurulamaz.

Arabuluculuğun Sağdalı Faydalar Nelerdir?

Arabuluculuk esasında dostane ve barışçıl yöntemlerle olayları çözmek yoluna gitmek demek olduğundan, ilişkilerin kötüye gitmesini engelleyerek, bozulmuş ilişkilerinde tekrardan yoluna girmesini sağlar.

Genelde davaya konu olaylar mahkemeye intikal ettiği zaman, bu olayların çözüme kavuşma süresi en erken 8 aydır ve b u süre bazı olaylarda, olayın durumuna göre 4 yıla kadar uzayabilir, fakat devreye arabuluculuk girdiğinde bu saat bir hafta gibi kısa sürede çözülebilir.

Adana Arabulucu Avukat hatta bazı durumlarda üç dört saat içinde bile bir çözüme ulaşılabilir ve bu nedenle taraflar eğer olayın kısa sürede çözülmesini istiyorlarsa ve bu konuda yapıcı iseler, bir arabulucuya başvurmalarında fayda vardır.

Mahkemeye bir dava hasebiye başvurduğunuz vakit, sizden istenen belgeler için yaptığınız masraflar, avukatlık ücretleri gibi masrafların yanı sıra, davanın uzaması halinde bu masraflar aşırı şekilde artış gösterebilir.

Oysa arabuluculukta böyle değildir ve arabulucular çok kısa sürelerde, çok makul ücretlerle çözüme gitmenizi sağlayabilir.

Arabuluculukta masada konuşulan tüm bilgiler gizlidir ve öne sürülen fikirler, belgeler, teklifler ve maliyetler gibi konuların tamamı masada kalır, bu nedenle taraflar özgürce, istedikleri her konuyu konuşabilir, her fikri dile getirebilirler ve davanın kamuoyuna yansımasından çekinilen durumlarda mutlaka bir arabulucu ile çalışılmalıdır.

Ayrıca arabulucunun bulunduğu durumlarda herkes ortak bir anlaşmada uzlaşabileceği gibi, taraflar istedikleri vakit anlaşmalardan çekilebilirler de, yani arabuluculuk durumunda kimse zorla bir anlaşma imzalamaz.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları