Miras Hukuku Ve Miras Davası Avukatı

Miras Hukuku Ve Miras Davası Avukatı

Miras Hukuku Ve Miras Davası Avukatı

Yasal miras paylaşımı miras bırakanın vasiyetname yazması veya yazmaması durumlarına göre değişiklik gösterir.  Vasiyetname Bırakan Birinin Miras Paylaşımı  ise ölümünden önce yasal olarak geçerli durumda olan bir vasiyetname bırakan miras bırakanın mal varlığı saklı haklara riayet edilerek vasiyetnamesinde belirtildiği oranda dağıtılır. Miras Hukuku ve Miras Davası avukatını seçerken dikkat edilmesi ve bu konuda uzman avukatlar ile çalışılması gerekir.

Vasiyetname Yoksa Nasıl Miras Paylaşımı Yapılır?

Ölmeden önce yasal bir vasiyetname bırakmayan şahsın mal varlığı ise eşi olması ve olmaması duruma göre değişiklik gösterir bir şekilde paylaştırılır. Miras bırakanın eşi yaşıyor ise ve çocuklarıyla birlikte mirasçısı olur ise mirasın 1 / 4 sağ olan eşe kalan 3 / 4 de çocukların arasında eşit olacak şekilde paylaştırılır. Sağ kalan eş miras bırakanın annesi ve babası ile birlikte mirasçı olur ve mirasın yarısı kendisine kalır diğer yarısı ise anne ve babası arasında eşit olarak paylaştırılır. Sağ kalan eş miras bırakanın büyük baba ve büyük annesi ile birlikte mirasçısı olur ise miras 3 / 4 sağ kalan eşe kalan 1 / 4 de büyük baba ve büyük anne arasında eşit olacak şekilde paylaştırılır. Eğer miras bırakanın eşi hayatta değil ise mirası alt soy arasında alt soy da yoksa üst soy arasında eşit paylaştırılır.

Saklı Pay Nedir?

Hukuk kuralları miras bırakanın vasiyetname yahut başka bir ölüme bağlı tasarrufla istediği gibi devirler yamasını engellemeyi amaçlamıştır. Buna göre miras bırakan mal varlığında ki saklı paylara dokunmamak şartıyla istediği tasarrufta bulunabilir. Saklı pay denilen oranları mirastan men edilme hariç olmak üzere başkasına devredemez. Devredilen saklı paylar saklı pay sahibi mirasçılar tarafından yapılan itiraz ve açılan dava sonucunda bu devirler iptal edilir ve saklı pay sahibine verilir.

Saklı Paylı Mirasçı Kime Denir?

Saklı paylı mirasçının kim olduğu Türk Hukukun da açıkça belirtilmiştir. Mirasçının sağ kalan eşi çocukları torunları babası ve annesi saklı pay mirasçılarıdır. Miras bırakanın alt soyunun saklı payı miras payının yarısıdır, Anne ve babasının saklı payı ise yasal mirasın 1 / 4, sağ kalan eşin saklı payı ise alt soy ve baba anne ile birlikte mirasçı ise mirasın tamamı diğer hallerde de yasal miras payının 3 / 4  dür. 2007 yılında yapılan düzenleme ile miras bırakın kardeşlerinin miras üzerindeki saklı payı kaldırılmıştır.

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

Türk Hukuk sisteminde miras paylaşımı ve mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas alınmıştır. Esas alınan bu sistem içerisinde 3. zümreye kadar olan kişiler miras bırakanın mirasından pay alabilir. Zümre sistemi içerisinde 1. zümre miras bırakanın alt soyudur yani çocukları ve torunları 1. zümreyi oluşturur.2. Zümreyi miras bırakanın babası annesi kardeşleri ve yeğenleri oluşturmaktadır. Miras bırakanın büyük babaları büyük anneleri amca, dayı, hala ve teyze gibi akrabaları da 3. zümreyi oluştururlar. Miras bırakanın mirasından bu üç zümrenin içinde olanlar miras alabilirler bu zümrelerin dışında olanlar mirastan pay alamazlar. Ancak kan bağı olmayan biri de miras bırakanın vasiyetnamesi ile mirastan pay alabilir. Bu durumun oluşması için miras bırakanın vasiyetname yazmış olması şarttır. Zümrelerin arasında kanuni bir sıra vardır 1. zümrede olan mirasçılar hayatta ise 2. zümreden kimse mirastan pay alamaz. 

Miras Bırakanın Sağlığında Yaptığı Paylaşımlara Ne Yapabiliriz?

Miras bırakanın sağlığında yaptığı paylaşımlar saklı paylı mirasçının haklarını azaltmış yahut ortadan kaldırmış ise eğer bu saklı paylı davacılar tenkis davası açarak bu paylaşımların kendileriyle alakalı olan kısmını iptal ettirebilirler. Saklı paylı mirasçı sadece saklı payına ilişkin durumu dava edebilir bunun haricindeki oralara eğer paylaşım yasal ise müdahale hakkı yoktur.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Sözlü, el yazılı ve resmi şekilde üç türlü vasiyetname hazırlanabilir. Sözlü vasiyetname olağan dışı durumlarda ve ancak başka vasiyetname düzenleme ihtimalinin olmadığı durumlarda hazırlanabilir. Neredeyse uygulamada örneği hiç yoktur. Miras bırakan deprem sel gibi ölüm tehlikesinin yüksek olduğu durumlarda yanında bulunan iki tanığa sözlü olarak vasiyette bulunur daha sonrasında bu sözlü vasiyet tanıklar tarafından yazıya geçirilir.Yazıya geçirdikleri bu sözlü vasiyeti sulh hukuk hakimine teslim ederler. Bu tür vasiyetin geçerlilik şartlarından bir diğeri ise tanıkların okur yazar olmasıdır.

 

El yazılı vasiyet miras bırakanın bizzat kendisi tarafından baştan sona el yazısı ile yazdığı vasiyet türüdür. Bu vasiyetin mahkemeye sunulmasına gerek yoktur. Tek şart baştan sona el yazısı ile yazılmış olması ve tarih atılmış olmasıdır bu iki şarttan biri bile eksik olursa vasiyetname geçersiz sayılır. Resmi vasiyet ise kişinin okur yazar olup olmadığına göre değişir. Okuma yazma bilen tarafından hazırlanan resmi vasiyetname notere veya sulh hukuk mahkemesine sunularak onaylatılır bu onaylama işlemi tarih belirtilerek yapılmak zorundadır. 

 

Bu onayın sonrasında resmi vasiyet iki tanık huzurunda okunur ve tanıkların da imzası ile hayata geçirilir. Okuryazar olmayanın vasiyetnamesinde miras bırakan isteklerini vasiyet memuruna bildirir memur bu doğrultuda hazırladığı vasiyeti tanıkların huzurunda miras bırakana okur. Miras bırakanın onaylaması tanıkların ve memurunda imzası ile vasiyet geçerli hale gelir. Herhangi bir sorunda miras davası avukatına başvurulmalıdır.

Miras Davası Avukatı

Miras paylaşımları sırasında çıkabilecek sorunlar ve aksilikleri aşabilmek için bir miras avukatı tutmak en iyi yoldur. Miras üzerindeki saklı payınızın azaltıldığını ya da ortadan kaldırıldığını gördüğünüz takdirde bir miras avukatı tutup dava açarak kaybınızı geri alabilirsiniz. Aynı şekilde yasa miras paylaşımı nasıl yapılır konusunda miras paylaşımı sırasında yasal olmayan bir şekilde miras da ki hakkınıza el koyulması yahut azaltılması halinde yine bir miras avukatı tutup bu olumsuz durumu aşabilirsiniz.

Nikahsız Eş Ve Evlilik Dışı Çocuk Mirastan Pay Alabilir Mi?

Mirastan pay alabilmek için yasal veya atanmış mirasçı olmak gerekir. Yasal mirasçılar miras bırakanın eşi çocukları anne ve babası kardeşleri büyük anne ve büyük babaları ve onların çocuklarıdır. Bunların dışında kalanlar atanmış mirasçı değiller ise yani yasal vasiyetname ile belirtilmiş mirasçı değiller ise eğer nikahsız eş de olsalar evlilik dışı çocuk da mirastan pay alamazlar. Evlilik dışı çocuğun mirastan pay alabilmesi için miras bırakanın evlilik dışı çocuğunu yasal olarak tanıması gerekir. Tanınan çocuklar evlilik içi doğmuş gibi mirastan pay alabilirler.Eğer miras bırakanın ölümünden önce tanınmamış ise ölümünden sonra bu doğrultuda bir dava açarak mirastan pay alabilirler. Miras davası avukatı alanında bilgili ve eğitilmiş biri olmalıdır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları