Tapu İptali ve Tescil Davası Açma

Tapu İptali ve Tescil Davası Açma

Tapu İptali ve Tescil Davası Açma

Eşya hukuku kapsamında tapu iptal ve tescil davaları oldukça önemlidir ve tapu iptaline yol açan birçok sebep vardır ve hangi sebeplerle tapu iptali olacağı, kanunlarla sınırlandırılmıştır. 

Taşınmaz mülkiyet kazanmanın ilk kuralı tescil olmakla birlikte tescil içinde gerekli olarak tescil talebi ve hukuki sebep olması gerekir ve uzun süren ve masraflı olan Tapu İptali Ve Tescil Davası yolsuz bir tescil olduğunu iddia eden kişi veya kişiler tarafından açılmaktadır. 

Eğer ortadaki iddia doğruysa tapudaki yanlışlık düzeltilir ve bazen bazı aileler tek bir çocuğa bütün mirası bırakmak, ya da bazı çocuklara miras bırakmamak için kanuni olarak bir dayanağı olmayan miras kaçırma olayını yapmaktadırlar. 

Miras bırakacak kişi, tapuda satış işlemini gerçekleştirirmiş gibi devir yapar ve taşınmaz mülkü bağışlar. Bu gibi durumlarda, satış geçersiz sayılmaktadır. 

Bu satıştan zarar gören mirasçılar, tapu iptali davası ve tescil davası açma hakkına sahiptir. Bu davayı tek tek açabildikleri gibi ikisini aynı anda da açabilirler. 

Davayı açan mirasçı veya mirasçılar, haksız satışı belgeler ile kanıtlamak zorundadır ve taşınmaz mülkün satış bedeli ile satılan bedel arasında büyük bir fark varsa, satış geçersiz sayılır. 

Bir taşınmaz mülk aile konuştuysa, satış işlemleri gibi işlemler diğer eşin izni olmadan yapılamamaktadır. 

Tapu İptali ve Tescil Davasının Açıldığı Kişiler

Aile konutunu satışa çıkaran eşe, tapu iptal davası ile birlikte tescil davası da açılabilmektedir ve vekalet verilen vekil, vekalet verenin rızası ve onayı olmadan satış işlemi yapamamaktadır ve yapılacak olan satış işlemleri sonrasında vekalet veren kişinin uğrayacağı zararı karşılamak zorundadır. 

Böyle bir durumda yolsuz tescil söz konusudur ve devir yapan kişinin bir kötü veya art niyeti varsa da, tapu iptali davası açılabilmektedir. 

Tapu sicilinde oluşabilecek basit yazım ve hesap hataları ilgili memurca düzeltilebilmektedir ve bu gibi ufak hatalarda, iki tarafında yazılı rızası olmalıdır ve yazılı rızalar sonrasında düzeltme yapılabilmektedir.

Tapu İptali Ve Tescil Davası geçerli bir hukuki zemine dayanmadan tapu konusunda haksızlık yaşayan kişiler, tapu iptal ve tescil davası kime karşı açılır. 

Sorusunu merak etmektedir ve tapuda yolsuzluk yapan herhangi bir kişiye tapu iptali davası ile birlikte tescil davası da açılabilmektedir. 

Asliye Hukuk Mahkemeleri, tapu iptal davası ve tescil davasına bakmaktadır ve mahkeme süreci dava açıldıktan sonra başlar ve tapu kayıtları incelemeye alınır. 

Tescil işlemleri sırasında herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı incelenir ve araştırılır ve her iki taraf ile birlikte tarafların şahitleri dinlenir. 

Gerek görülürse, bilirkişi raporu istenir ve o aşamadan sonra karara varılır ve rapor alınacak bilirkişiler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memurlarından oluşmakla birlikte bazen ilgili belediyenin fen işleri görevlileri bilirkişi raporu hazırlar. 

Tapu İptali ve Tescil Davasının Açılma Nedenleri

Bazen tapu tescillerinde hatalar bulunur ve bu hataların giderilmesi, düzeltilmesi amacı ile tapu iptal davası açılır ve ortada haksız yere yapılan tescil varsa, hakları zedelenen kişi tapu iptal davasını açabilmektedir. 

Türk Medeni Kanunları, tapu iptal davaları ile ilgili esas ve usulleri kapsamaktadır ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile tapuları kendine geçiren kişilere tapu iptal davası açılabilmektedir. 

Vekalet görevi kötüye kullanılırsa müvekkile de tapu iptal davası açılır ve bir tapu sözleşmesi yanlılık içerirse tescil ve tapu iptal davası açılabilmektedir. 

Tescil davalarının bazıları ilk başta usulsüz gibi görünse de, hukuka uygunsa bu kişilere dava açılamamaktadır.

Tapu İptali ve Tescil Davası Gerekçeleri

Hukuk düzeninin sınırları içerisinde, mülkiyet sahibi maliki olduğu taşınmaz mülkten istediği şekilde yararlanma ve kullanma hakkına sahiptir. 

Mülkiyet sahibi, taşınmaz mülkü başkasına devredebildiği gibi yok edebilir veya kullanabilir ve haksız olarak taşınmaz mülkü elinde bulunduran kişilere, tescil davası ve tapu iptal davası açılabilmektedir. 

Resmi şekilde düzenlenmeyen taşınmaz mülkiyetlerin devredilmesi sonucu tescil ve tapu iptal davası açılır. 

Tescil davası, malik olan mirasçılara açılabildiği gibi tüzel kişilere de açılabilmektedir ve itiraz edenler ve davalılar, tescilin kendi adlarına olmasını talep edebilmek için tapu iptal ve tescil davası gerekçeleri nelerdir sorusunu merak etmektedir. 

Dava açılmadan önce zaman aşım sürelerine dikkat edilmesi gerekir. 

Tescil ve tapu iptal davasının açılabilmesi için tapu kütüğünde malik olarak gözüken kişinin geçerli bir sebep olmadan o konumda olması gerekmektedir. 

Dava açıldıktan sonra tapu kayıtlarının yanı sıra vergi kayıtları da getirilmektedir ve taşınmaz konut için coğrafi sınırlar ve değer belirlenir, keşif kurumundan yararlanılır. 

Tapu eğer bir sözleşme ile bir başkasına devredilecekse kanuni şekilde düzenlenmeli ve onaylı örneği bulunmalıdır. 

Tapu ile İlgili Sürprizlerle Karşılaşmamak İçin Yapılması Gerekenler

Tapu İptali Ve Tescil Davası ile ilgili yapılacak her türlü işlem, resmi bir dayanağa bağlanmalıdır aksi takdirde resmi bir dayanağı olmayan tapulara açılamaz. 

Tapu kütüğünde geçerli ve haklı bir neden olmadan işlem yapılırsa, yine davalı ve davacıyı kötü sürprizler beklemektedir ve ilgili tescil tapu kütüğünden silinip silinmediği kontrol edilmelidir. 

Tapuda bir uyuşmazlık varsa tapu iptali davası açılabilmektedir ve tapu iptal davası için dilekçe yazılırken, tapunun iptal olması için hukuki sebepler dilekçede yer almalıdır. 

Tapu memurunun yapacağı bir hesaplama hatası içinde dava açılabilmektedir ve tapu memuru hesap yaparken dikkat edilmeli, tescili elinde bulunduran kişi de hesap yapmalıdır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları