Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel Dönüşüm Avukatı tahmin edildiği üzre ilgili davaların bütün süreçlerini takip eden, sürecin her aşamasına ilişkin mevzuat kapsamında müvekkil ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen avukattır.

Yönetmelikte yer alan madde ve ilgili madde bentlerine dayanarak kentsel dönüşüm davalarında süreci ele alır ve hassasiyet çerçevesinde bilgi ve araştırma birikimini uygulayarak süreçte aktif rol oynar.

Temelde 'riskli yapı'olarak değerlendirilen ve ilgili bakanlık, idare, kurum ve kanuna göre kentsel dönüşüme tabi tutulan her türlü yapılar için kentsel dönüşüm kararı alınır.

Karar sonucunda gerekli görüldüğü veya talep edildiği taktirde yargıya intikal edebilen davalardır ve söz konusu bu davaların da bütün süreçleri yanı sıra davaya ilişkin itirazlar için de Kentsel Dönüşüm Avukatı mesleğini icra etmektedir.

Kentsel Dönüşüm Davalarında İlgili Avukat Desteği

Kentsel dönüşüm davaların birçok süreci ve her sürecinde birçok kanun ele alınabilmektedir ve dolayısıyla bu davalarda sürecin tamamının yanı sıra kanunlara ilişkin uzmanlaşmış avukat desteği de gerekmektedir. Özellikle riski yapı ilan edilen kentsel dönüşüm itiraz davalarında süreçte kanuni esasları inceleyerek mevzuat kapsamında doğru değerlendirmeleri gerçekleştirebilmektedir.

Müvekkil ihtiyaçları doğrultusunda profesyonel çözümleri sunabilmekte ve müvekkil lehine kaynakları doğru kullanabilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm anlamı itibariyle restorasyona benzemektedir ve yenileme, geliştirme ve yapıyı eskisinden çok daha iyi duruma getirme olarak da değerlendirilebilir.

Yapıların iyileştirilmesi/geliştirilmesi adına planlanan faaliyet olan kentsel dönüşüm,kamu yapıları için de kararların alınabilmesi ile bilinmektedir. Özellikle gelişmiş veya gelişmekte olan kentler/bölgeler için ilgili belediye ve kurumlar tarafından karar neticesinde kentsel dönüşüm uygulanabilmektedir.

Temelinde söz konusu bu kentlerin yapısal sorunları hakkında çözüm üretmeyi hedefler.

Kentsel dönüşüm sanıldığından çok daha fazlasıdır. Kısaca bu açıklama tanımlanacak olursa kamuyu ilgilendiren kentsel dönüşüm kararları için; barınma, çalışma ve yaşam koşullarını eskisinden daha iyi hale getirebilmek için uygulanır.

Yönetmelikte de belirtilen bu durum aslında kentsel dönüşümün yıkımdan ziyade yenileme ve geliştirmeyi planladığı anlaşılabilir.

Kentsel Dönüşüm Davaları

İlgili kanun kapsamında mahkemeye intikal edebilen kentsel dönüşüm davaları yakın zamanda katbekat artmıştır ve temel sebebi gelişmekte olan kent/bölge sayısının artmakta olduğu ve şehirleşme adına planlanan geliştirme projelerinin arttırıldığı gözlemlenebilir.

Kentsel dönüşümün neticesinde yıkım kararlarının alınabildiği durumlar riskli yapılan edilen yapılar olmaktadır, yapıların riskli ilan edilebilmesi için de söz konusu yapın malikleri tarafından kuruma yaptırılır.

Tabi kanuni temsilciler de süreçte rol oynayabileceği gibi bakanlığın lisansladığı kuruluşlarda da yaptırılır ve riskli yapılar hakkında bakanlık gerek gördüğü durumlarda sürece dahil olarak tespitini ilgili temsilcileriyle gerçekleştirmeye devam da edebilir.

Kentsel Dönüşüm Avukatı sürecin bu aşamasında da etkin bulunarak ilgili idare veya bakanlıkla bağlantı sağlayabilir.

Ancak söz konusu tespit tarihinden itibaren takip eden 10 iş gününde gerçekleştirilme zorunluluğu bulunur ve dava için Kentsel Dönüşüm Avukatı tarafından bakanlık aracılığı uygulanarak ilgili tapu müdürlüğüne durum bildirilir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları