Kat Karşılığında Yapılan İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığında Yapılan İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığında Yapılan İnşaat Sözleşmesi günümüzde popüler hale gelmiştir ve inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte gayrimenkul sahipleri mal ve sermayelerini güvence altına almak için gerekli bir takım sözleşmeler yapmakta veya yaptırmaktadır.

Özellikle inşaat sektörüyle bilinen sözleşme türlerinden biri de kat karşılığı inşaat sözleşmesidir ve kat karşılığında yapılan inşaat sözleşmesi önemli hale gelmiştir.

Kat karşılığında inşaat sözleşmesi yani diğer bir adıyla arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi; sözleşme konu itibariyle gayrimenkul sahibi olan kişinin, arsa üzerinde belli bir payı işi yapan şahsa yani müteahhitte yapılan devridir.

Müteahhittin de bunun karşılığı olarak söz konusu olan arsa üzerinde inşa etmiş olduğu belli sayılardaki bağımsız olan bölümleri arsanın asıl sahibine teslim edilme sürecini konu almasının yanı sıra iki taraflı bir şekilde kullanılan sözleşme türüdür.

Kat karşılığında yapılan inşaat sözleşmesi sözleşmesi içerisinde karşılıklı olarak iki edim vardır.

Bunlar, gayrimenkul yani, arsa sahibi olan kişinin belirlenmiş bir arsa payını müteahhitte yaptığı devir ve müteahhittin de taahhüt edilmiş olan bağımsız bölümleri gayrimenkul sahibine devretmesidir.

Burada müteahhit ya da görevi yüklenici kişi, yalnızca sözleşme içerisinde arsa sahibine devretmesi gerekli olan bağımsız bölmeleri devretmekle borçtan kurtulmuş olamaz.

Adana gayrimenkul avukatı olarak anılan ekibimiz gerekli hukuksal danışmanlığı sağlayabilir bu gibi durumlarda.

Müteahhittin bu borçta tamamen kurtulabilmesi, arsa üzerindeki inşa edilmiş olan yapıya ait bütün bağımsız kısımlar mimari proje şartlarına uygun bitirerek gayrimenkul sahibine teslim etmesi zorunludur.

Kat Karşılığında Yapılan İnşaat Sözleşme Çeşitleri Nelerdir?

Kat Karşılığında Yapılan İnşaat Sözleşmesi müteahhit sözleşme sınırları içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmelidir

Gayrimenkul sahibinin vermiş olduğu vekaletnameye belgesine dayalı bir şekilde hareket ettiğinden, özellikle ölçülü ve doğru davranılması ve vekaletin ilişkisi kapsamında gayrimenkul sahibinin hukuksal çıkarını gözetmek zorunda olur.

Kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmeleri, hem müteahhitte hem de gayrimenkul sahiplerine farklı hak ve yükümlülükler getirmesinin yanı sıra, gayrimenkul hukuku sözleşmesi olması sebebiyle herhangi bir uyuşmazlık durumunda bir gayrimenkul uzmanı ya da avukatı yardımıyla savunulmasında yarar vardır.

Uygulanma açısından çeşitlilik göstermesine rağmen şekil itibariyle herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir.

Uygulanması bakımından genel olarak üç Kat Karşılığında Yapılan İnşaat Sözleşmesi vardır; ilk olarak gayrimenkulün tamamı ya da belli bir kısmı teminat ipotek malı karşılığı olarak müteahhit devredilmesidir.

Şekle aykırı olarak yapılmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kural itibariyle geçersiz sayılmaktadır.

Geçersiz olan bir sözleşmeye dayanarak yapılan işler yerine getirme Türk Borçlar Kanunu 77. ve diğer maddeleri gereğince istenmesi söz konusudur.

Fakat uygulayıcı kişi, gayrimenkul sahibinin oluşturduğu güvene ithafen inşaatın çoğu kısmını yapmış ise, yani yapılmış olan inşaat maliyetini sebep göstermeksizin zenginleşme hükmü gereğince karşılığı istenir.

Ayrıca doğruluğa aykırı bir durum oluşturuyorsa, gayrimenkul sahibi doğrudan geçersiz olan sözleşme şartlarına dayanamaz.

Müteahhitte karşı haksızlık iktisabı hükümlerine dayalı olan tazminat sorumluluğu meydana gelmektedir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları