Hangi Hallerde Nafaka Alınmaz

Hangi Hallerde Nafaka Alınmaz

Nafaka, bir tarafın diğer tarafa ödemekle yükümlü kılındığı boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafı korumak, çocukların eğitimi ve bakım giderleri gibi gereksinimlerin karşılanmasını amaçlayan ödenmesine hükmolunmuş bir bedeldir.

Hangi hallerde nafaka alınmaz sorusu oldukça merak edilen bir sorudur, nafakaya kişilerin mali durumları göz önünde bulundurularak hükmedildiğinden, tarafların mali durumları da sabit olmayıp zaman içerisinde değişim göstereceğinden nafaka üzerinde artırım yapılabileceği gibi indirim veya tamamen kaldırılması da söz konusu olabilmektedir.

Nafaka miktarı ve nafakanın ödenip ödenmemesi, tarafların sosyal ve ekonomik düzeylerine göre belirlenen bir meblağdır ve mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Nafakanın mali durumu, sosyal ve ekonomik düzeylere göre değişim göstereceğinden nafaka miktarının arttırılmasına hükmedilebileceği gibi nafakanın tamamen kaldırılmasına da hükmedilebilir.

Nafakanın kaldırılması, daha önce hükmedilmiş olan bir nafakanın nafakaya hükmedilmesini gerektiren koşulların ortadan kalkmasıyla, nafakanın ödenmesine devam edilemeyeceğine karar verilmesidir.

Nafaka İki Şekilde Ortadan Kalkar

Birinci olarak nafakanın kendiliğinden ortadan kalkması ikincisi mahkeme kararıyla ortadan kalkması şeklidir ve nafakanın kaldırılması için mahkeme kararı gerekli olan haller nelerdir? Bazı hallerde, nafaka kendiliğinden ortadan kalkmamaktadır.

Bunun temelinde ise, bu durumların ölüm veya yeni biriyle nikah kadar belirgin olmamasıdır, nafaka kaldırılmasını talep eden taraf ile nafaka alacaklısı arasında bir çekişmeye sebep olabilecek ve mahkeme kararıyla hükme bağlanmasına ihtiyaç duyulan hallerde mahkeme kararı devreye girmektedir.

Hangi Hallerde Mahkeme Kararıyla Nafaka Ortadan Kalkar?

Bu haller şu gibi durumlarda söz konusu olabilmektedir ve alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi başka biriyle yaşaması durumunda, nafakanın mahkeme yoluyla kaldırılması talep edilebilir.

Veya nafaka alan kişinin yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsizce yaşam sürdürülmesi dolayısıyla nafaka ortadan kalkabilmektedir, yani Hangi Hallerde Nafaka Alınmaz sorusuna cevap böyle bulunulmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Birtakım Hususlar

Nafakanın kendiliğinden ortadan kalkmayıp, mahkeme kararıyla hükme bağlanmasının şart koşulduğu durumlarda, ilgili olarak dikkat edilmesi gereken şu durum çok önemlidir.

Nafakanın ödenmesine hükmedilmesi bir mahkeme kararıdır ve bu mahkeme kararı ise, kanunun kendiliğinden kalkacağını belirtilen durumlar haricinde ancak bir diğer mahkeme kararıyla ortadan kalkmaktadır.

Bu nedenle alacaklı tarafın bir işe girmesi, dolayısıyla yoksulluğun ortadan kalktığı düşünülerek nafaka yükümlüsünün nafakayı ödemeyi kesmesi yanlış bir uygulamadır.

Hangi Hallerde Nafaka Alınmaz Nafaka yükümlüsü, nafaka ödememeye tek başına, doğrudan karar veremez ve bu durum yanlış sonuçlar doğurabilir.

Mahkeme kararıyla hükme bağlanmadan, nafaka ödemeyi kesen nafaka yükümlüsü, yükümlülüğü henüz kalkmamışken ödemeyi kestiğinden ödemesi gereken miktarlardan kurtulamamış olacaktır ve bu nedenle mahkeme kararlarına kadar nafakanın ödenmesine devam edilmek zorundadır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları