Nafaka Artırımı Davası Nasıl Açılır

Nafaka Artırımı Davası Nasıl Açılır

Tarafların ekonomik durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerekli görüldüğü hallerde iradın arttırılmasına ya da azaltılmasına karar verilebileceği düzenlenmiştir.

Hakim, boşanma davalarında gelir durumu daha düşük olan tarafa nafaka ödenmesine karar verir, ancak tarafların mali durumlarının değişmesi ve hayat standartlarının aynı kalmaması sebebiyle birlikte artık aldıkları nafaka ile geçinemeyecek durumunda kalmaktadırlar.

Örneğin iştirak nafakası durumunda küçük bir çocuğun eğitim masraflarının, büyüdükten sonra daha da artacağı söz konusu olabilmektedir ve yoksulluk nafakasında ise, nafakanın enflasyona göre değişebilecek şekilde düzenlenmediği durumlarda, nafaka yetersiz gelebilmektedir.

Ayrıca nafaka borçlusunun ekonomik durumunun iyileştiği durumlar söz konusu olabilir ve bu sebeple nafaka alacaklısının eğer ki maddi durumu kötüleşirse, nafaka artırımı için başvuruda bulunması söz konusu olabilmektedir.

Nafaka Artırımı Davası Nasıl Açılır bu aşamada nafaka alacaklısı, nafaka artırımı için mahkemeye başvuruda bulunmalıdır.

Nafaka Artırımı Davası Açma Koşulları

Nafaka davası açma koşulları nelerdir, nafaka artırımı davası nasıl açılır? Sorusu şu şekilde yanıt bulabilir ve nafaka alacaklısı tarafından, ekonomik koşulların değişmesinin öne sürülmesi sebebiyle nafaka artırımına gidilebilmektedir.

Nafaka Artırımı Davası Nasıl Açılır sorusu çokça sorulur ayrıca, nafaka yükümlüsünün sosyal ve ekonomik durumunun iyileşmesi, nafaka alacaklısının ekonomik durumunun kötüleşmesi durumunda da nafaka artırımı ileri sürülebilir.

İştirak nafakası söz konusu ise, çocukların giderlerinin artması sebebiyle de artırıma gidilebilmektedir ve hakkaniyet gereği nafakanın arttırılmasının gerekmesi gibi davacı tarafından gösterilebilecek haklı gerekçelerle ve bu gerekçelerin delil gösterilmesiyle, nafaka artırımı davası açılabilir.

İşte bu gibi durumlar sebebiyle, nafaka alacaklısı olan taraf, geçinemeyecek durumda olduğunu ileri sürerek ve delil göstererek aile mahkemesine nafaka artırımı davası açabilecektir ve nafaka artırımı nafaka alacaklısı tarafından yapılır ve ilgili mahkeme aile mahkemesidir.

Hakim Tarafından Nafaka Artırımına Karar Verilebilecektir

Hakim tarafından sosyal ve ekonomik durumlar göz önünde bulundurulacak ve ileri sürülen gerekçelerin nafaka artırımını gerekli kılıp kılmayacağına karar verilebilecek, nafaka artırımı gerekli görülüyorsa, nafaka borçlusunun mali durumuna ve hakkaniyetin gerekli gördüğü ölçülerde artırıma karar verilebilecektir.

Nafaka alacaklısı taraf, nafakaya hükmedilme sürecinde artış oranını da belirleyebilmektedir ve alacaklı taraf, bu artış oranını mahkeme dahilinde belirleyebilmektedir ve tüm durumlar hakkaniyet gereği yapılmakta, iki tarafın mali durumu gözetilerek işlemler sonuçlandırılmaktadır.

Nafaka Artırımı Davası Nasıl Açılır durumlarda mahkemeler, Türkiye istatistik kurumunun açıklayacağı üretici fiyat endeksine göre artış oranını belirleyebilecektir tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak hakkaniyet gereği, bir artış miktarı da taktir edebilecektir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları